Fransız İhtilali Sonrasında Fransa ve Avrupa’da Yaşananlar Nelerdir?

0
Advertisement

Fransız İhtilali sonrasında Fransa ve Avrupa’da neler yaşanmıştır? Avrupa’da eski düzene dönme çabaları ve tepkiler hakkında bilgi. 1830 ve 1848 ihtilalleri.

Fransız ve Alman Askerleri Birbirlerine Serenat Yaptılar

Viyana Kongresi (1815)

Viyana Kongresi, 1815 yılında Napolyon Savaşları sonrasında Avrupa’nın siyasi haritasını yeniden şekillendirmek için toplanan bir uluslararası kongreydi. Kongre, Avrupa’da siyasi kararların alınmasında önemli bir rol oynayan İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Fransa gibi büyük güçlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kongre, Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları sonrasında oluşan siyasi ve sosyal kaosu sona erdirmek, barışı sağlamak ve Avrupa’nın geleceğini belirlemek için toplandı. Kongre’nin en önemli kararlarından biri, Fransa’nın sınırlarını eski haline getirmesi ve Avrupa’nın denge politikasının sürdürülmesi oldu. Kongre ayrıca, Alman Konfederasyonu’nun kurulmasını, İtalya’nın birleştirilmesini, Hollanda ve Belçika’nın birleşmesini ve Polonya’nın bölünmesini de içeren bir dizi karar aldı.

Viyana Kongresi, Avrupa’daki siyasi düzeni ve istikrarı yeniden sağlamak için önemli bir adım oldu. Ancak, kararlarının bazıları, özellikle Polonya’nın bölünmesi gibi, gelecekte sorunlara neden oldu. Ayrıca, Kongre’nin sonuçları, milliyetçilik hareketlerinin yükselişine neden oldu ve 19. yüzyıl boyunca Avrupa’da birçok siyasi krize yol açtı.

Restorasyon Devri

Viyana Kongresi’ne katılan Rusya, Prusya, Avusturya ve ingiltere arasında, Avrupa’da kurdukları bu yeni düzeni korumak amacıyla Dörtlü İttifak’ kuruldu. Viyana Kongresi sonrasında 1815’ten 1827’ye kadar süren bu döneme Avrupa’da Restorasyon Devri denilmiştir.

Advertisement

Bu dönemde Fransız İhtilali’nin yayılmasını engellemek amacıyla Meternik (Metternich) Sistemi denilen program oluşturuldu. Buna göre, Avrupa’da çıkacak her ayaklanmaya karşı birlikte hareket edilmesi öngörüldü.

1830 İhtilalleri

1830 İhtilalleri, Avrupa’da başlayan siyasi hareketlerdir. İhtilallerin başlangıç noktası, Fransa’daki Bourbon Hanedanı’nın yönetimine karşı başlatılan isyandır. 27, 28 ve 29 Temmuz 1830 tarihlerinde Paris’te yaşanan üç günlük isyan sonucu, Bourbon Hanedanı’nın yerine Orléans Hanedanı geçti. Bu olay, Avrupa’nın dört bir yanındaki diğer ülkelerde de devrimci hareketlerin başlamasına neden oldu.

Belçika, İtalya, Polonya ve İskandinav ülkelerinde de ihtilaller yaşandı. İhtilallerin nedenleri arasında, yönetimdeki otoriterlik, siyasi baskı, ekonomik durgunluk ve ulusal talepler yer alıyordu. İhtilaller sonucunda, birçok ülkede demokratik değişiklikler gerçekleşti ve bazı ülkelerde yeni anayasalar kabul edildi. Ancak, diğer ülkelerde ihtilaller bastırıldı ve otoriter yönetimler devam etti.

1830 İhtilalleri, Avrupa’da birçok ülkenin yönetiminde değişikliklere neden oldu. Ancak, bu değişimlerin bazıları uzun süreli olmadı ve bazı ülkelerde eski düzene dönüş yaşandı. Bu nedenle, 1830 İhtilalleri, Avrupa’nın siyasi ve sosyal tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Fransa kralı X. Şarl (Charles)’ın, yeniden mutlakiyet yönetimi kurmaya çalışması üzerine Fransa’da 1830 ihtilali başladı. İhtilal sonucunda Lui Filip (Louis Philip), anayasaya bağlı kalacağına yemin ederek kral seçildi. Böylece Fransa’da meşruti krallık rejimi tekrar kuruldu.

Fransa’da yaşanan bu ihtilal Avrupa’daki diğer devletlerde de etkili oldu. Viyana Kongresi’nde sınırlar yeniden çizilirken Belçika toprakları Hollanda’ya bırakılmıştı. 1830 yılında Belçikalılar Hollanda’ya karşı ayaklandılar. Bu ayaklanma sonucunda Belçikalılar bağımsız bir devlet durumuna geldiler.

Advertisement

Lehistan, Viyana Kongresi’nde Rusya’nın sınırları içinde kalmıştı. 1830’da bağımsızlık için ayaklanan Lehliler, başarılı olamadı.

1830’da İtalya ve Almanya’da da ayaklanmalar yaşandı. Dörtlü ittifak Devletleri birlikte hareket ederek bu ayaklanmaları bastırdılar.

1830 ihtilalleri sonucunda Avrupa ülkelerinde özgürlükçü demokrasiler güçlendi, parlamenter sisteme geçiş hızlandı.

1848 İhtilalleri

1848 İhtilalleri, Avrupa’da başlayan bir dizi devrimci harekettir. İhtilallerin başlama nedenleri arasında, siyasi özgürlüklerin, sosyal adaletin, milliyetçilik hareketlerinin ve ekonomik krizlerin talepleri yer alıyordu. Bu talepler, birçok Avrupa ülkesinde halkın eylemlerine neden oldu.

İhtilallerin başladığı ilk ülke, Fransa oldu. Paris’te yaşanan şiddetli sokak çatışmaları sonucu, Fransa’da İkinci Cumhuriyet kuruldu. İhtilallerin yayılması, Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Polonya, İsviçre ve diğer birçok Avrupa ülkesine sıçradı. İhtilaller sonucunda, bazı ülkelerde krallıklar yıkıldı, cumhuriyetler kuruldu ve birçok ülke halkı için siyasi özgürlükler elde edildi.

Ancak, ihtilallerin sonucu bazı ülkelerde kısa ömürlü oldu. Devrimci hareketlerin bastırılması sonucu, Avusturya ve Almanya’da eski düzen yeniden tesis edildi. İhtilallerin neden olduğu istikrarsızlık ve kaos, bazı ülkelerde yeni siyasi sorunlar ortaya çıkardı.

1848 İhtilalleri, Avrupa’nın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İhtilaller sonucunda, birçok Avrupa ülkesinde demokratik ve sosyal reformların gerçekleşmesi için bir zemin oluştu. Ancak, ihtilallerin başarısızlıkları da gösterdi ki, Avrupa’da demokratik değişimlerin gerçekleşmesi zorlu ve uzun bir süreçtir.

İhtilal sonucunda;

  1. Fransa’da Cumhuriyet İlan edilerek tüm halka, seçim hakkı tanındı.
  2. 1848 ihtilali sonrasında Fransa’da cumhurbaşkanı seçilen Lui (Louis) Napolyon, 1852’de meclisi kapatarak kendini imparator İlan etti. Böylece Fransa yeniden imparatorluk yönetimine döndü.
  3. 1848 ihtilali’nin diğer Avrupa ülkelerinde de görülmesi üzerine bu ülkelerde halka yeni anayasal haklar verilmek zorunda kalındı.
  4. 1848 ihtilalleri İtalya ve Almanya’da da siyasi birlik kurma çalışmalarına zemin hazırladı.
  5. 1848 yılında Almanya’da Prusya Krallığı öncülüğünde başlayan siyasi birlik kurma çalışmaları, 1871’da Alman Milli Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlandı.
  6. İtalya’da Piyemonte Krallığı öncülüğünde başlayan milli birlik kurma çalışmaları 1870’te İtalyan Milli Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlandı.
  7. İşçi sınıfının çalışma şartlarında ve anayasal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

İtilaf ve İttifak Bloklarının Kurulması

Almanya’da milli birlik kurma çalışmaları sırasında Seden Savaşı sonucunda Fransa’dan Alsace- Lorraine topraklarını ele geçirmesi, Avrupa’da devletler arası dengelerin sarsılmasına neden oldu. Bunun üzerine Almanya, Fransa’ya karşı Rusya ve Avusturya ile anlaşarak 1872’de Üçlü İmparatorlar Birliği’ni kurdu. Bu birlik 1878 Berlin Kongresi sırasında Rusya’nın Almanya’dan yeterli desteği alamaması üzerine bozuldu.

Bunun üzerine Almanya, 1883’te İtalya ve Avusturya ile anlaşarak Üçlü İttifak’ı kurdu.

Almanya’nın sömürgeleşmesi İngiltere’nin siyasi ve ekonomik çıkarlarını sıkıntıya sokmaktaydı. İngiltere bu durumdan rahatsız olunca 1894’te Rusya ile, 1907’de ise Fransa ile anlaşarak Üçlü İtilaf Grubu’nu kurdu. Bu bloklaşmanın ardından, 1914’te I. Dünya Savaşı başladı.

Advertisement


Leave A Reply