Germiyanoğulları Beyliğinin Tarihçesi, Kim Kurdu? Nerede Hüküm Sürdü?

0
Advertisement

Germiyanoğulları kimdir? Germiyanoğulları beyliğini kim ne zaman kurdu? Nerelerde hüküm sürdü? Beyliğin başına kimler geçti? Germiyanoğullarının tarihçesi.

Germiyanoğulları Beyliği Haritası

Germiyanoğulları; Anadolu Beylikleri’nden, Batı Anadolu’da bir Türk prensliğidir. 12(50-1390 ve 1402-1429 arasında 156 yıl kadar sürmüştür. 1390’dan 28 temmuz 1402’ye kadar Osmanlı devletine katılmıştır 1260 – 1302 arasında Selçuklulara, 1302 – 1320 arasında İlhanlılar’a, 1414 – 1429 arasında da Osmanlılar’a bağlı olarak yaşamıştır.

1325 yallarına kadar Aydınoğulları Beyliği de Germiyan Beyliğine bağlı bulunuyordu. Devletin merkezi, genel olarak, Kütahya şehridir ki, Osmanlılar zamanında bütün Anadolu eyaletinin merkezi olmuştur. 1381-1390 arasında başkent Kula’ya alındı. Devletin esas alanı bugünkü Kütahya ve Denizli illerimizde, zaman zaman daha geniş alanlara yayılmış veya küçülmüştür. Meselâ 1381’den sonra Kütahya, Simav, Tavşanlı Osmanlılar’a bırakıldı.

Germiyanoğulları, Oğuzlar’ın Avşar boyundandır. Devletin kurucusu Keramettin Ali-Şir Bey’in babası Muzafferettin Bey, onun da babası Ali Şir Bey’dir. Bu sonuncusunun, XII. yüzyılın sonlarında Selçuklu komutanlarından bulunduğu tahmin edilebilir. Devlet, önceleri, Karamanoğulları’nın dışında, beyliklerin en kudretlisiyken, zamanla önemini kaybetti, fakat sonuna kadar askeri kudretini korudu.

Dördüncü hükümdar Süleyman-Şah Bey, önce Umur Bey’in kızıyla, sonra da Mevlana’nın oğlu Sultan Velet’in kızı Mutahhara Hatun’la evlendi. Mutahhara Hatun’dan doğan kızı Devlet Hatun (ölümü 1413) Yıldırım Sultan Bayezit’le evlendi.

Advertisement

Son hükümdar II. Yakup Bey 1390’da eniştesi olan Yıldırım’a devletini bırakmak zorunda kaldı, Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından tahtına iade edileli. Yıldırım devrinde 1390’dan 1399’a kadar İpsala’da oturmaya memur edilmişti. Ankara Savaşı’ndan bir müddet sonra Osmanlılar’ın yüksek egemenliğini tanıdı, I. Mehmet ve II. Murat’la pek iyi geçindi, bu arada 1428’de Edirne’ye gelerek II. Murat‘ı ziyaret etti. Anadolu birliğinin Osmanoğulları tarafından gerçekleştirileceğine şüphe etmediğinden, ölümünde devletinin Osmanlı topraklarına katılmasını vasiyet etti, 1429 şubatında pek yaşlı olarak ölünce de vasiyeti yerine getirildi

I. Yakup Bey’in damadı Bedrettin Murat Arslan Bey de Germiyanoğulları hanedanının bir kolundandır. Bu kol 1276’dan 1368’e kadar 92 yıl Denizli’de hüküm sürdü, bu tarihte asıl Germiyan devletine katıldı. Bu müddette 5 bey geçmiştir (Ali, İnanç, Toğan, Arslan ve İshak Beyler). Bu kola «İnançoğulları» veya «Denizli Beyleri» denmiştir.

Germiyan ailesi zamanımıza kadar devam etmiştir; içlerinde birçok önemli devlet adamları, hattâ sadrâzamlar, damatlar vardır. II. Abdülhamit’in ünlü adliye nazırı sadrâzam Nurettin Abdurrahman Paşa ile oğlu ve Sultan Hamit’in damadı adliye nazırı Vezir Arif Hikmet Paşa, Vahidettin (VI. Mehmet) in damadı Ali Haydar Germiyanoğlu, bunlar arasındadır.

Germiyanoğulları ve Saltanat Süreleri Şunlardır :

  1. Ali-Şir Bey ( 12607-1264)
  2. I. Yakup Bey (1264-1325?)
  3. Mehmet Bey ( 13259-1360?)
  4. Süleyman-Şah Bey (13607-1387)
  5. II. Yakup Bey (1387-1390 + 1402-1429).


Leave A Reply