Osmanlı Padişahı 2. Murat’ın Hayatı ve Döneminde Yaşanan Savaş ve Gelişmeler

0
Advertisement

Osmanlı Padişahlarından 2. Murat kimdir? II. Murat hayatı, biyografisi, hükümdarlığı, döneminde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi.

2. Murat

2. Murat; Osmanlı padişahıdır (Haziran 1404 Amasya-3 Şubat 1451 Edirne). Padişahlık dönemi: 1421-1444; 1446-1461.

Babası I. Mehmet, annesi Emine Hatun’dur. Babasının kardeşleriyle mücadelesi sırasında 1410’da bir süre Bursa’da kaldı (1410). 12 yaşındayken Amasya Valiliği’ne gönderildi. Börklüce Mustafa Ayaklanmasının bastırılmasında hazır bulundu, kendi sancağı içinde Kara Tatarlarla savaştı. 1421’de lalası Hamza Bey ile birlikte Candaroğullarmın başkenti olan Samsun’u kuşattı ve ele geçirdi. Babası ölünce Bursa’da Osmanlı tahtına oturdu (25 Haziran 1421). Babasının sağlığında vasiyet ettiği gibi, devletin ikiye ayrılmasını ve kardeşlerinden Yusuf ile Mahmut’un Bizans’a teslim edilmesine razı olmadı bu iki kardeşini Tokat’a göndererek hapsettirdi.

Olayları yakından izleyen Bizans İmparatoru II. Manuel, bu durum karşısında Limni’de sürgünde bulunan amcası Mustafa’yı ve îzmiroğlu Cüneyt Beyi serbest bırakarak karaya çıkardı. Germiyanoğlu Yakup Bey Hamiteli Sancakbeyliği’nde bulunan II. Murat’ın küçük kardeşi Mustafa ile birlik oldu. Düzmece Mustafa’nın Edirne’ye girip yönetimi alması E. Murat’ın daha ilk günlerinde başını ağrıtan olaylar dizisini oluşturdu. Mustafa Edirne’ye yürüdüğünde, Rumeli Beylerbeyi Bayezit komutasında askerlerin bir bölümünün Mustafa’dan yana geçmeleri, Osmanlı askerlerinin Sazlıdere’de yenilgisine yol açtı.

II. Murat, amcası Mustafa Çelebi ile savaşmak için hazırlığa başladı. Mustafa Çelebi, ordusuyla Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçerek Bursa üzerine yürüdü. II. Murat, bir kısım uç beylerinin desteğiyle Mustafa Çelebi’nin yanında bulunan bazı askerleri yanına çekmeyi başardı. İzmiroğlu Cüneyt Bey’e de İzmir’i vadetti. Mustafa Çelebi’nin yanındaki asker sayısı azalmaya başladı, askerler Hacı İvaz Paşa’nın saldırısı üzerine Gelibolu’ya çekilmek zorunda kaldı. Kızılağaç yakınlarında ele geçirilerek öldürüldü.

Advertisement

II. Murat, Germiyanoğlunun kışkırtmasıyla Bursa’yı kuşatan kardeşi küçük Mustafa’ nın üzerine asker gönderdi. Kendisi de, Eflak Beyi’nin üzerine hareket etti. Mihaloğlu’nun sıkıştırdığı Küçük Mustafa, Bursa’dan çıkarak Bizans’a sığındı. Ancak bir süre sonra Kocaeli’ ne geçmesi ve İznik’e girmesi üzerine, Mihaloğlu, İznik’te Mustafa’yı ele geçirerek, 1423’te öldürttü. Eflak seferinden sonra Bursa’ya gelen II. Murat, Mihaloğlu ile birlikte, İsfendiyar Bey’ in üzerine sefere çıktı. Taraklı ve Bolu yöresinde yenilgiye uğratılan İsfendiyar Bey, Sinop’a çekildi. Burada Osmanlı padişahının istediği koşullarda barış yapıldı.

2 murat turbesi

II. Murat, bundan sonra Karamanoğulları üzerine hareket etti.

Karamanoğlu İbrahim Bey, işgal etmiş olduğu Hamidili topraklarını bırakarak, Konya’ya çekildi. II. Murat, Bizans’ı yeniden ve daha güçlü bir biçimde kuşatma hazırlıklarına girişti. Mora ve Balkan bölgelerine akıncılar gönderdi. İstanbul kuşatmasının yanı sıra, Selanik’i de kuşatma altına aldı. Bizans imparatoru, Selanik’i Venedik Cumhuriyeti’ne bıraktı. Batıda bir haçlı ittifakının kurulmaya başladığını sezen II. Murat, Bizans ile 22 Şubat 1424’de bir anlaşma yaptı. Bu sırada Cüneyt Bey, bölgesindeki birçok kenti ele geçirerek, topraklarını genişletti.

Bu etkinlikleri sırasında Venedikliler de kendisine yardımcı oldular. Bu yüzden de Osmanlı Venedik savaşı başladı. 1425’te Hamza Bey komutasında gönderilen birlikler Cüneyt Bey’i ailesiyle birlikte ortadan kaldırdı. Eğriboz üzerine deniz seferleri düzenlendi. Venedikliler Osmanlı Devleti’nın karşısına Şehzade Mustafa’yı çıkararak Rumeli’de asker bakımından desteklediler. Sarıca Bey komutasında gönderilen birlikler, Mustafa’yı yenilgiye uğrattığı gibi, Arnavutluk topraklarına kadar yayılan savaşlar oldu. Draç Kalesi kuşatma altına alındı. Macarları yenilgiye uğratan II. Murat ile anlaşmak gereğini duyan Sırp Kralı Lazaroviç, Osmanlılarla iyi ilişkiler kurdu.

II. Murat, Rumeli’de yoğun bir savaşın içinde bulunduğu sırada saldıran Karamanoğullarına Hamidili topraklarını bırakmak zorunda kaldı. Şahruh’un Maveraünnehir’e çekilmesinden sonra, II. Murat, 1430 başında Selanik’i yeniden kuşattı. Kısa süre içerisinde kentin düşmesi sonunda, Venedikliler barış yapmak zorunda kaldılar. Bundan sonra Osmanlılar Arnavutluk topraklarında fetihleri sürdürdüler. Rumeli Beylerbeyi Sinan Bey, Yanya çevresini ele geçirdi. 1434’te Macar Kralı Zsigmund II. Murat’a bir mektup göndererek Osmanlı topraklarının üzerinde hak ileriye sürdü. II. Murat, uç beylerini, Eflak ve Erdel topraklarına akına gönderdi.

Anadolu’da Yaşananlar

Kendisi de Anadolu’ya geçti. 1437’de de Karamanlılar ve Dulkadırlılar ile savaşlar yaptı. Akşehir, Konya, Karaman ve Beyşehir’i ülkesine kattı. II. Murat yeniden Rumeli’ye geçti. Sırp despotluğunu ortadan kaldırdı, Macar kralının ölümünden sonra Eflak Beyliği’ni yeniden Osmanlı Devleti’ne bağladı. Hünyadi Yanoş, Osmanlı topraklarına saldırıya geçince Mezit Bey komutasındaki akıncılar pusuya düşürülerek öldürüldüler.

Advertisement

Ertesi yıl, Şehabettin Bey komutasında Erdel’e giren Osmanlı akıncıları da yenildiler. Rumeli’ de Osmanlıların yenildiğini gören Karamanoğlu İbrahim Bey bir kez daha Osmanlı topraklarına saldırdı. Bunun üzerine II. Murat, 1443’te Rumeli’den Anadolu’ya geçti ve Karamanoğlu İbrahim Bey’i bir kez daha Taşeli’ye kaçırdı. Macar Hünyadi Yanoş, Kral Ladislas’ı kandırarak, Sırp kuvvetleriyle birlikte Osmanlı ülkesine hareket etti. Niş’i aldıktan sonra, İzladi geçidinde de Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı.

Saltanattan Çekilme

Bunun üzerine Avrapalılar bir haçlı seferinin başarıya uğrayacağı kanısına vararak ordu topladılar. Daha önce II. Murat’ın Macarlarla yaptığı anlaşmayı tanımadılar. Ayrıca, II. Murat’ın oğlu Mehmet (Fatih) lehine saltanattan çekilmesini fırsat bilerek, Osmanlı topraklarına girdiler. Bu durumda, II.Murat, dinlenmeye çekildiği Manisa’dan gelerek Osmanlı Ordusu’nun başına geçti. Eylül sonlarına doğru Varna yakınlarına gelen düşman müttefik ordusunu, burada karşılayan padişah, 10 Aralık 1444’te büyük bir zafer kazandı. Bazı devlet adamları, kendisini yeniden başta kalmak için ikna ettiler.

Bunun üzerine Şehzade Mehmet Manisa’ya gönderildi. II. Murat 1448’de de Arnavutluk topraklarına girerek, birçok stratejik kaleyi ele geçirdi. Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen düşman devletleri, yeniden bir müttefik ordu hazırladılar. Bu ordu da Kosova Ovası’nda II. Murat tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. II. Murat 1451’de Edirne’de ölünce cenazesi Bursa’ya götürülerek oğlu Alaattin Ali’nin yanına gömüldü. II. Murat, bazı hayır eserleri yaptırdı: Bursa’da Muradiye semtinde bir cami, zaviye ve medrese ile, Edirne’de darülhadis, cami ve medrese, Uzunköprü’de Ergene üzerinde de bir köprü.


Leave A Reply