Aizanoi Antik Kenti Tarihi ve Yapıları Hakkında Bilgi (Aizonai Nerededir?)

0
Advertisement

Aizanoi antik kenti nerededir, kimler zamanından kalmıştır? Aizanoi antik kentinin tarihi, içindeki tapınaklar ve eserler hakkında bilgi.

Aizanoi Antik Kenti

Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde yer alan Aizanoi Antik Kenti

Aizanoi; Anadolu’da Frigya Bölgesi’nde antik kenttir. Kütahya İli’nin 59 km güneybatısındaki Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Kentin kuruluşu, burada bulunmuş bazı pişmiştoprak figürler yardımıyla İÖ 1.yüzyıla kadar (Hellenistik Çağ‘a kadar) uzanır. En parlak dönemini Roma Çağı’nda, özellikle İS 2. yüzyılda yaşadı. Aizanoi ve çevresinde Tanrıça Meter Steunene’nin kutsandığı anlaşılmaktadır.

Arkeolojik kazılara ilk kez 1926’da Daniel Krenke ve Martin Schede yönetiminde başlandı. İlk dönem çalışmalarında Zeus Tapınağı’nın yıkılarak çevreye dağılan parçaları toplandı. 1963’te ilk koruma çalışmalarından sonra, depremden çok zarar gören tapınağın restorasyon çalışmalarına 1971’de Prof. Dr. Rudolf Naumann tarafından başlandı. Kazı araştırma ve restorasyon çalışmaları hâlâ sürdürülmektedir. Bugün görülebilen kalıntıların hemen hepsi Roma Çağı’na aittir.

Başlıcaları şunlardır:

Zeus Tapınağı, agora, stadion ve tiyatro. Ayrıca, Kocasu üzerinde yapılmış ve hâlâ kullanılan iki Roma köprüsü önemli eserler arasındadır. Zeus Tapınağı, Türkiye deki en sağlam ve iyi korunmuş arkeolojik anıtlardan biridir. Tapınak, 33×37 m ölçülerindeki basamaklı bir podium üzerine kurulmuş, İon düzeninde 8×15 sütunludur ve pseudodipteros planlıdır. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (İS 117-138) yapılmıştır. Tiyatro ve stadion. Zeus Tapınağının kuzeydoğusunda yer alırlar. Stadion tiyatroya bitişik durumda olup hemen tiyatronun önünden güneye doğru uzanır. Oldukça sağlam durumdaki yapı, Anadolu’daki en büyük ve en iyi korunmuş stadion örneğidir.

Tarihi

Yörede yerleşim Tunç Çağı’ndan bilinmektedir. Kent adını Friglerin efsanevi ataları Arcas ve su perisi Erato’nun üç oğlundan biri olan Azan’dan almış olabilir. Helenistik dönemde şehir , Bergama Krallığı ile Bitinya Krallığı arasında el değiştirmiş ve MÖ 133’te Bitinya tarafından Roma’ya bırakılmıştır. Kendi madeni paralarını basmaya devam etti. [Anıtsal yapıları erken İmparatorluk döneminden 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Aizanoi, Roma eyaleti Phrygia Pacatiana’nın bir parçasıydı. Erken bir aşamada bir Hıristiyan piskoposluğu haline geldi ve piskoposu Pisticus (veya Pistus), 325’teki ilk ekümenik konsey olan Birinci İznik Konseyi’ne katıldı. Piskopos Pelagius, Konstantinopolis Patriği II. John’un aceleyle düzenlediği bir sinoddaydı. 518’de Antakyalı Severus’u mahkum eden; o aynı zamanda 553’te İkinci Konstantinopolis Konsili’ndeydi .Konstantinopolis Konseyi (869) ve Konstantinopolis Konseyi (879). Piskoposluk ilk başta Laodikya’nın bir süfraganıydı , ancak Phrygia Pacatiana iki eyalete bölündüğünde, kendisini yeni Phrygia Pacatiana II eyaletinin başkenti olan Hierapolis’in bir süfraganı buldu. Artık bir yerleşim piskoposluğu olmayan Aizanoi, bugün Katolik Kilisesi tarafından bir piskopos olarak listeleniyor.

Advertisement

7. yüzyıldan sonra Aezani düşüşe geçti. Daha sonra Selçuklular döneminde tapınak tepesi Çavdar Tatarları tarafından kaleye ( Türkçe : hisar ) dönüştürüldü ve Çavdarhisar’ın son yerleşim yeri adını buradan aldı. Aizanoi harabeleri 1824’te Avrupalı ​​gezginler tarafından not edildi. 1830’lar ve 1840’lardaki araştırma çalışmalarını, 1926’dan itibaren Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen sistematik kazı takip etti, 1970’te yeniden başladı ve halen devam ediyor.

Ocak 2021’de Pamukkale Üniversitesi’nden Dr. Elif Özer liderliğindeki arkeologlar, bir derenin yanına gömülü bir sürahide yaklaşık 2.100 yıl öncesine tarihlenen 651 Roma sikkesi içeren bir zula bulduklarını duyurdular. Araştırmacılar ilk olarak 2019 yılında bir sürahi ortaya çıkardılar. 439 adet sikke denarius (gümüş üzerine basılan eski Roma sikkeleri) ve 212 adet Bergama gümüş sikkesi olan kistophori idi . Çoğunlukla iyi korunmuş olan sikkelerin üzerine Sezar , Brutus , Mark Antony ve (genç) Augustus işlenmiştir. Buluntu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor.

Ağustos 2021’de Dumlupınar Üniversitesi’nden arkeologlar bir Hygieia heykeli keşfettiklerini duyurdular. İnsan boyutlarındaki heykel, kollarında bir yılanla tasvir edilmiştir. Heykel, agoranın güney kanadı boyunca uzanan sütunlu galerinin içinde ortaya çıkarılmıştır.  Aralık 2021’de arkeologlar mermer bir Herakles heykeli keşfettiler.


Leave A Reply