Agamemnon Kimdir? Yunan Mitolojisi ve Tragedyalarında Yer Alan Kralın Hayatı

0

Yunan mitolojisinde ve tragedyalarında yer alan Kral Agamemnon hakkında detaylı bilgilerin yer olduğu sayfamız. Agamemnon kimdir?

Agamemnon, Yunan mitolojisinde Troya Savaşları’nda Akhaoi krallarının başı, başkomutanı. Troya Savaşı’nda Yunan Orduları’nı yönetir. Babası Atreus kolundan Pelops ve Tantalos soyundan; annesi Aerope kolundan Tanrı Zeus ile Europa‘nın oğlu Minos’un kızı; Sparta Kralı Menelaos’un da kardeşidir. Tanrıların lanetine uğramış bahtsız bir soydan gelir.

Agamemnon Maskı

“Agamemnon Maskı” Heinrich Schliemann tarafından 1876 yılında bulunmuştur.

Agamemnon’un krallık yetkisi Zeus‘tan kaynaklanır. Babası Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş düşmanlığı birçok tragedyaya konu olmuştur. Troya Savaşları’nda savaş tutsağı Khryses’i geri vermek istememesi Akhilleus ile aralarının açılmasına neden olur. Donanma hareket için beklerken Agamemnon, Tanrıça Artemis‘in kutsal hayvanlarından birini avda öldürünce, tanrıça rüzgar estirmez olur. Artemis’in, rüzgâr estirmesi için kızı İphigenia’yı kurban etmek zorunda kalır. Troya Savaşı’nda birçok yiğitlikler gösterir. Fakat hiçbir zaman bir Akhilleus olamaz. Troya Savaşı’nın sonunda ülkesine döner.

Bu arada kızı İphigeneia’nın ülkesi uğruna da olsa öldürülmesini kabul edemeyen karısı Klytaimnestra kocasından öç alma tutkusuyla sevgilisi Aigisthos ile birlikte bir tuzak hazırlar. Agamemnon’u saraya dönüşünde sevgiyle karşılar. Savaş tutsağı olarak Troya’dan Priamos’un kızı, bilici Kassandra’yı getirmesini kabul eder görünür. Kassandra sarayda kaldığı ilk gün tabanın kanla kızardığını söyler. Birkaç gün sonra da Agamemnon sarayında ölü bulunur.

Tragedyalarda Agamemnon

Agamemnon

Bu konuyu işleyen Yunan ve Latin tragedya ozanları, olaya değişik ayrıntılarla yaklaşırlar; kimilerine göre onu karısı Klytaimnestra, kimilerine göre de karısının sevgilisi Aigisthos öldürülmüştür. Klytaimnestra’yı Agamemnon’u öldürmeye yönelten neden yasak aşkı değil, anne sevgisidir. Klytaimnestra’ nın Elektra ve Orestes adlı iki çocuğu daha vardır. Fakat İphigeneia’nın ölümünden sonra anaları onlardan da nefret eder. Babası öldürüldüğü sırada Elektra olayı görür ve babasının öldürüldüğü sarayda annesinin bir adamın metresi olarak yaşamasını kabul edemez. Klytaimnastra, Elektra’yı bir çiftçiye hizmetçi verir. Elektra orada kardeşi Orestes’in gelip babasının öcünü almasını bekler. Sonunda Orestes saraya döner. Annesi Klytaimnestra’yı öldürür.

Bu söyleneceler, Aiskhylos‘un Agamemnon, Sophokles‘in Elektra, Euripides‘in Elektra ve Orestes adlı tragedyalarına konu olmuştur.

Kaynak – 2

Yunan mitolojisinin en önemli kişilerinden biridir. Aslında bir tanrı olan Agamemnon, bir efsaneye göre, Mykenai kralı Atreus’un oğludur. Sonradan Argos ve Mykenai Kralı olur. Pelopenes’in büyük bir kısmını idaresi altında toplayan Agamemnon bu bakımdan Akhailar’ın Troia’ya karşı yaptıkları harbde önder olmuştur. Akhailar donanması Aulis’te toplanmışsa. da, denizin çok durgun olması yüzünden, yola çıkamamıştır. Falcı Kalkhas, Av Tanrıçası Artemis’in kızdığını ve kızı İphigenia’yı kurban etmesi gerektiğini söyler. Agamemnon kızını yanına çağırırsa da, Tanrıça genç kıza acıyarak yerine, bir geyik koyar. Geyik kurban edilince denizlerdeki durgunluk geçer, donanma sefere çıkabilir.

Agamemnon, Troia önlerinde çetin savaşlar yapmış olmasına rağmen ara sıra umutsuzluğa kapılmış, çok uzun süren , savaşı bitirip, Akhailar’ı yurtlarına götürmek istemiştir. Buna gücenen Akhileus savaştan çekilmiş, ancak tehlike son derecesine gelince arkadaşı Patroklos’u Akhailar’ın yardımına göndermiştir.

Agamemnon yurduna dönünce karısı Klytaimestra’yı Aigisthos tarafından baştan, çıkartılmış bulur. Klytaimestra daha da ileri gider, Agamemnon’u öldürür. Fakat Agamemnon’un; kızı Elektra erkek kardeşi Orestes’i kurtarmaya muvaffak olur. Orestes de büyüyünce annesi Klytaimestra’yı öldürerek babasının öcünü alır.


Leave A Reply