Osmanlıda Akağalar (Beyaz Hadımlar) Kime Denirdi? Akağalar Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Osmanlı Sarayında beyaz hadımlar olarak da bilinen akağalar hakkında bilgiler. Nasıl seçilir ne tür görevler alırlardı? Akağalar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Osmanlıda Akağalar (Beyaz Hadımlar)

Osmanlı İmparatorluğu’nda “Beyaz Hadımlar” veya bilinen diğer adlarıyla “Akağalar“, sarayda hizmet veren bir grup hadıma verilen isimdir. Beyaz Hadımlar, genellikle sarayın iç işlerinden ve haremdeki görevlerden sorumluydu. Bu pozisyonlar, genellikle erkek çocuklarının Osmanlı İmparatorluğu’na getirilerek hadım edilmesiyle oluşurdu.

Beyaz Hadımlar, sarayın en üst düzey görevlileri arasında yer alır ve sultanın yakın çevresinde bulunurlardı. Haremde, kadınların ve sultanın eşlerinin hizmetinde çalışırlar, güvenliklerini sağlar ve günlük işlerin düzenlenmesinde rol alırlardı. Aynı zamanda, sultanın resmi törenlerine katılır, hükümdarın emirlerini iletmek ve saray protokolüne uygun olarak hareket etmek gibi görevleri de vardı.

Beyaz Hadımlar, saraydaki güç dengelerinde önemli bir role sahipti. Sultanın güvenliği ve haremdeki düzenin sağlanması gibi kritik konularda etkili olurlardı. Ayrıca, sultanın danışmanları olarak da hizmet ederler ve devlet işlerine ilişkin bilgileri aktarabilirlerdi.

Beyaz Hadımlar, genellikle çocukluk dönemlerinde saraya getirilen kölelerden seçilirdi. Bu çocuklar genellikle İslam olmayan bölgelerden veya Osmanlı İmparatorluğu’nun fethettiği topraklardan gelirdi. Hadım edildikten sonra, eğitim alır ve sarayın ihtiyaçlarına göre yetiştirilirdi.

Advertisement

Beyaz Hadımlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok döneminde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, 19. yüzyılda başlayan modernleşme hareketleri ve harem yaşamının azalmasıyla birlikte Beyaz Hadımların önemi ve sayısı azalmıştır. Son Beyaz Hadım, 1909 yılında ölünce bu kurum tamamen sona ermiştir.


Kaynak – 2

Osmanlı sarayında beyaz hadımlardan meydana gelmiş bir sınıfa akağalar denir. Akağalar sarayın Bab-üs Saade denilen üçüncü kapısı ile Enderun ağalarından ibarettir. Siyah hadımlardan ayırdetmek için bunlara akağa, bekledikleri kapıya da Akağalar Kapısı denmiştir.

Sayıları seksen kadar olan akağaların başına Kapıağası veya Bab-üs Saade Ağası denirdi. Kapıağası 1582 ye kadar sarayda padişah ailesinin bulunduğu kısmın en büyük amiriydi. Ancak, o tarihte Harem kısmının idaresi Dar-üs Saade Ağası (Kızlar Ağası) na verilince akağaların nüfuzu azaldı.

Sarayın en önemli görevlerine akağalar getirilirdi, XVII. yüzyılın başlarına kadar sarayda padişahın yetkili vekiliydi. Enderun‘da yetiştirilen akağaların dış hizmetlerde kullanıldıkları da olmuştur. Hatta bunlardan vezir ve vezir-i azam olanlar bile vardır.


Leave A Reply