Demir Çağı Karakteristik Özellikleri Nelerdir? İnsanlığın Metalürjik Evrimindeki Dönüm Noktası

0
Advertisement

Demir Çağı, insanlığın metalürjik evriminde bir dönüm noktası olmuştur. Bu yazıda, demir çağının özellikleri ve toplumların yaşam tarzlarındaki evrimi analiz edilerek, bu önemli dönemin detaylarına odaklanılıyor.

Demir Çağı

Demir çağı, tarihöncesinin üçüncü ve son metalurjik dönemini (metal çağının son aşaması) kapsar ve yazının icadıyla doruğa ulaşır. Buradan itibaren her toplumun tarihinin başlangıcı kabul edilir.

Daha sonra, çağları gösteren bir kronoloji veya zaman çizelgesi:

Metallerin yaşı
  • Bakır Çağı (MÖ 6500 yılı itibariyle)
  • Tunç Çağı (MÖ 2800 yılı başı)
  • Demir Çağı (M.Ö. 1000’den itibaren)

Demir çağında insanlar metalin nasıl çıkarılacağını keşfettiler (bunun tesadüfen olduğuna inanılıyor). Bu metal kalay veya bakırdan daha dayanıklı değildir ancak doğal halinde daha bol miktarda bulunur. Silah üretimi için temeldi.

Daha sonra demir çağının bir özeti olarak temel özelliklerini, toplumların aletlerindeki ve yaşam tarzlarındaki (sanat, icatlar, yiyecekler, eserler) evrimini analiz edeceğiz.

Advertisement

Demir Çağının Özellikleri

1. Aşamalar

Çalışması için bir bölüm dikkate alınır:

Demir Çağı I. (MÖ 1200 – MÖ 1000). Demir çağının ilk dönemine karşılık gelir. Esas olarak Tunç Çağı dönemine göre ayırt edici bir özellik göstermemektedir. Ancak adamın söz konusu metali kullanmaya başlaması dışında.
Demir Çağı II. (MÖ 1000 – MÖ 550). Bu metalin kullanımı yaygınlaşır ve dönemin en önemli aşaması haline gelir.

2. Tarih

Bu metalin kullanımındaki gelişmeler giderek ilerlediği için demir çağının başlangıç ​​tarihi çalışılan alana göre değişmektedir. Böylece bu çağın başlangıcının ilk özellikleri M.Ö. 12. yüzyılda Antik Doğu’da ortaya çıkar. Ancak Orta Avrupa’da başlangıcı M.Ö. 8. yüzyıldan, Kuzey Avrupa’da ise M.Ö. 6. yüzyıldan kalmadır.

Afrika’da bu döneme ait ilk kayıtlar, şu anki Nijerya ülkesindeki Nok kültürünün elinde M.Ö. 11. yüzyıla aittir.

3. Demirin eritilmesi ve çıkarılması

Demir çağı, insanların demirin nasıl çıkarılacağını keşfettiği zaman ortaya çıkar. Erime noktası son derece yüksek olduğundan, bu mineralin bir kısmının yanlışlıkla ateşe atılması ve soğuduğunda demire dönüşmesi nedeniyle bu keşfin tesadüfi olduğuna inanılıyor.

Demir Çağı

Advertisement

4. Direnç

Bu metal kalay veya bakırdan daha dayanıklı değildir ancak doğal halinde daha bol miktarda bulunur (örneğin Avrupa’da bataklık bölgelerde neredeyse saftır), bu da onu çok daha arzu edilen ve ekonomik bir malzeme haline getirir.

5. Silah imalatı

Bu uydurmanın zaferi ve diğer medeniyetlere karşı korunmayı garanti ettiği göz önüne alındığında, bu çağın insanının keşfettiği ilk ve ana yapılardan biri olmuştur.

6. Tarımda demir

Demir çağında tarımdaki ilerlemeler (saban uçlarının imalatı gibi), insanın toprakta ve mahsullerde daha iyi çalışmasına, yeni mahsuller icat etmesine ve daha sert topraklarda çalışabilmesine olanak sağladı.

7. Giyim, takı ve el sanatları

Bu metalin alanı, o zamanın insanlarının yaşam tarzında büyük bir evrimsel sıçramayı içermektedir. Böylece tarım aletlerindeki evrim ve gelişmiş silahların üretimi, insanın daha fazla boş zamana sahip olmasını sağlıyor. Böylece takı yapımı, el sanatları ve kumaş yapımı (hobi olarak) ortaya çıkıyor.

8. Ticaret ve navigasyon

Mücevherat, el sanatları ve giyim imalatı ile ticaret ve mal alışverişi doğar. Bunun için kara ve deniz yoluyla seyahat etmek şarttır. Zaten bu da tekerleğin ve rüzgârdan yararlanan yelkenlinin keşfinden sonra mümkün olmuştur. Bu şekilde çağın insanı mallarını taşıyabiliyor ve pazarlayabiliyordu.

Demir Çağı

9. Nüfus artışı

Tarımın, denizciliğin, savaş silahlarının imalatındaki ilerlemelerin vb. hakimiyetinden sonra insan, yeni bir toplum biçiminin temellerini oluşturur. Daha sonra çelik gibi diğer metallere hakim olacaktı.

10. Entelektüel evrim

Yaşam tarzındaki değişikliklerin tüm bu özellikleri, o dönemin insanlarının entelektüel evriminde bir sıçrama olduğunu göstermektedir.


Leave A Reply