1789 Fransız İhtilalinden Neden ABD ve İngiltere Etkilenmemiştir?

0
Advertisement

1789 Fransız ihtilalinin sonunda ortaya çıkan ilkeler, tüm dünyayı etkilediği halde ABD ve İngiltere bu etkinin dışında kalmıştır. Bunun sebebi nedir?

1789 Fransız ihtilali

1789 Fransız Devrimi’nin neden ABD ve İngiltere’yi doğrudan etkilemediğini anlamak için o dönemdeki siyasi, sosyal ve tarihsel bağlamlara bakmak önemlidir. İşte bu konudaki bazı ana sebepler:

Uzaklık ve Coğrafi Faktörler: Fransız Devrimi Avrupa’da gerçekleşti ve Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere’den oldukça uzaktaydı. Bu uzaklık, devrimin doğrudan etkisini azalttı. O dönemde haberler ve bilgi akışı günümüz teknolojilerine göre oldukça yavaştı. Dolayısıyla, devrimin etkileri Batı Avrupa ülkelerine daha hızlı yayılırken, denizaşırı bölgelere ulaşması daha uzun zaman alıyordu.

Siyasi Farklılıklar: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Fransa’dan farklı siyasi sistemlere sahipti. ABD, bağımsızlık savaşı sonucunda kendi demokratik cumhuriyetini kurmuştu ve Fransız Devrimi’nin liberal ve demokratik ilkeleriyle genel olarak uyumlu idi. İngiltere ise monarşik bir sistemdi ancak kendine özgü bir parlamenter sistemi vardı. Dolayısıyla, Fransız Devrimi’nin monarşiye karşı bir isyan olarak başlaması, İngiltere’nin siyasi yapısına doğrudan tehdit olarak algılanmadı.

Tarihsel ve Kültürel Farklılıklar: Fransız Devrimi’nin arkasındaki sosyal ve kültürel faktörler Fransa’ya özgüydü. Fransa, uzun süredir merkezi monarşik bir yönetim altında bulunmuş ve toplumunda derin sınıf ayrımları bulunmaktaydı. Bu nedenle, devrimin nedenleri ve sonuçları, diğer ülkelerdeki koşullardan oldukça farklıydı.

Advertisement

Fransız İhtilali’nin Şiddeti: Fransız Devrimi, özellikle Jakobenler döneminde (1793-1794) oldukça şiddetli bir hal almıştı. Robespierre liderliğindeki Jakobenler, devrimi savunmak için sansürsüz şiddeti ve terörü kullandılar. Bu tür şiddet eylemleri, diğer ülkelerdeki yöneticilerin Fransız Devrimi’ni bir tehdit olarak görmelerine neden oldu ve devrimin yayılmasını engellemeye çalıştılar.

Diplomatik ve Askeri Durum: Fransız Devrimi’nin ardından Avrupa ülkeleri, Fransız Cumhuriyeti’ne karşı savaş ilan etti (Fransa ile koalisyon savaşları). Bu durum, Fransa’nın dikkatini kendi sınırları içine çekti ve dış müdahaleyi gerektirdi. ABD’nin o dönemde tarafsız bir politika izlemesi de bu süreçte etkili oldu.

Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Fransız Devrimi’nden doğrudan etkilenmemiş olsalar da, devrimin yarattığı fikirler ve ilhamlar ilerleyen dönemlerde dünya siyaseti ve toplumu üzerinde derin etkiler yarattı. Fransız Devrimi’nin getirdiği demokratik, eşitlikçi ve liberal fikirler, daha sonraki yıllarda dünya genelindeki pek çok ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını etkiledi.


Leave A Reply