Browsing: Biyoloji

Biyoloji Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri

0

Bakterilerin yapısı nasıldır? Bakterilerin hayati faaliyetleri, sınıflandırılması, özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri; Bakterilerin büyüklükleri mikron (µ) ile ölçülür. Genel olarak genişlikleri 1-2 µ , boyları 2-10 µ arasında değişir. Bakteriler, ışık mikroskobunda çubuk (bacillus), yuvarlak (coccus), spiral (spirillum) ve virgül (vibrio) şeklinde görülür. Basiller tek tek oldukları gibi, uç uca birleşen çubuklar

Biyoloji Kök Hücre

Kök Hücre Teknolojisi Hakkında Bilgi

0

Kök hücre teknolojisi nedir? Kök hücre ne demektir? Kök hücre nasıl elde edilmektedir. Aşağıda kök hücre teknolojisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kök Hücre Teknolojisi Hakkında Bilgi Kök hücreleri son yıllarda, genetik biliminin ve tıbbın gözdesi haline geldi. Çünkü vücudumuzda bulunan her türlü hücreye dönüşebilme potansiyeline ve sürekli bölünme özellikleri bulunmaktadır. Bu özellik kök hücrelerinin;

Biyoloji Volvoks

Tek Hücreliden Çok Hücreli Canlılara Geçiş, Koloniler

0

Tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara geçiş konulu sayfamız. Koloni nedir, kolonilerin çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Tek Hücreliden Çok Hücreli Canlılara Geçiş : Koloniler Gelişmiş canlılardaki yapısal organizasyonu; “Hücre —> Doku —> Organ —> Sistem —> Organizma” şeklinde özetleyebiliriz. Tek hücreliler ile gelişmiş yapılı canlılar arasında, çok hücreliliğin en basit örneğini oluşturan canlılara ise koloni

Biyoloji Prokaryottan Ökaryota

Prokaryottan Ökaryota (9.sınıf)

0

9. Sınıf Prokaryottan Ökaryota konu anlatımı. Prokaryotlarda ökaryotlara farklılaşmanın evrimsel anlatımı, hakkında bilgi. Prokaryottan Ökaryota (9.sınıf) Evrimsel görüşü savunan bazı bilim insanları, ökaryot ve prokaryot canlılar arasındaki bazı genlerin benzer olmasının, uzun zaman önce ökaryotların prokaryotlardan farklılaşmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Buna bağlı olarak, ökaryot hücrelerde bulunan kendine ait DNA ve RNA bulunduran mitokondri ve kloroplast

Biyoloji Hücre

Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir? Özellikleri Nedir?

0

Prokaryot hücre ve ökaryot hücre ne demektir? Prokaryot ve ökaryot hücrelerin genel özellikleri nelerdir? Prokaryot hücre ve ökaryot hücre Hakkında bilgi Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir? Özellikleri Nedir? Hücreler, çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre, prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere iki gruba ayrılır. *** Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı bulunmaz. Kalıtım materyali olarak bulunan DNA, çember

Biyoloji Taksonomi

Canlılar kaç alemde incelenir?

0

Canlılar kaç alemde incelenir? Canlıları genel olarak kaç alemde toplayabiliriz. Canlıların toplandıkları alemlerin isimleri aşağıda yazmaktadır. Canlılar kaç alemde incelenir? Canlılar altı alemde toplanır ve incelenir. Aşağıda isimleri ve açıklamaları yazmaktadır. ARKELER Prokaryot hücre yapısında ve bir hücreli canlılardır. Bazı özellikleri bakterilere çok benzer. Ototrof ve heterotrof türleri vardır. BAKTERİLER Prokaryot hücre yapısına sahip bir

Biyoloji Koful

Koful Nedir? Görevleri Kısaca

0

Koful nedir? Koful ne demek? Kofulun görevleri ile ilgili kısaca bilgi paylaşan sayfamız aşağıda yer almaktadır. Hücrelerde artık madde, mineral, besin ve bazı pigmentlerin depolandığı, tek katlı zara sahip, torba şeklinde yapılara koful denir. Koful genellikle, golgi aygıtı ve endoplazmik retikulumdan meydana gelir. İçinde tuzlar, alkoloidler, karbonhidratlar, organik asitler ve diğer organik moleküller (koful özsuyu)

Biyoloji Katalaz Enzim Deneyi

Katalaz Enziminin Hidrojen Peroksite Etkisi, Deney

0

Katalaz enzimiyle hidrojen peroksitin parçalanması deneyi nasıl yapılır, amaç ve sonuç nedir? Katalaz enizminin hidrojen peroksite etkisi Katalaz Enziminin Hidrojen Peroksite Etkisi – Deney Amaç Enzimlerin özelliklerini ve etki şeklini gözlemlemek. Araç ve Gereçler ♦ Filtreli huni ♦ Filtre kağıdı ♦ Rende – Bıçak ♦ Ölçekli küçük silindir ♦ Cetvel – Beher ♦ 77 adet

Biyoloji Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

0

Protein nedir? Proteinler ne işe yarar? Proteinlerin genel özellikleri nelerdir? Proteinler nelerden oluşur yapılarında neler vardır? Canlılarda en çok bulunan organik moleküllerden olan proteinler, hücrelerde yapı ve metabolik faaliyetlerde rol oynar. Proteinler hücrelerde 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır. Proteinlerde, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak yapılarında; karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından başka,

Biyoloji Fotosintesis

Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar?

0

Bitkiler büyümek için nelere ihtiyaç duyar? Bitkiler su, güneş ve toprağa neden ihtiyaç duyar ve bunları nasıl kullanır? Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar? Bitkiler ototrofik organizmalardır, yani inorganik bileşenlerden bir karbon enerji kaynağı oluştururlar. (Kendi besinlerini kendileri üretirler) Hücre bakımı ve büyümesi ve enerji üretmek için güneş ışığı, su ve atmosferik karbondioksidi

Biyoloji Çam kozalağı açık tohumlulara güzel bir örnektir.

Açık Tohumlu ve Kapalı Tohumlu Bitkiler Arasındaki Farklar

0

Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler nelerdir, aralarındaki farklar ve özellikleri nedir? Açık ve kapalı tohumlu bitkilere örnekler, bilgi. Açık Tohumlu ve Kapalı Tohumlu Bitkiler Arasındaki Farklar Kapalı Tohumlu (Angiospermler) ve Açık Tohumlu (Gymnospermler) nelerdir? Açık ve kapalı tohumlular, (Gymnospermler ve angiospermler) spermatofitleri oluşturan iki tip vasküler bitkidir (tohum üreten bitkiler). Kaplı Tohumlular, bir meyvenin

Biyoloji Azı dişi

Azı Dişi Nedir? Azı Dişleri Hakkında Bilgi

0

Azı dişi nedir? Azı dişleri hakkında genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız aşağıda yer almaktadır. Azıdişi, kısaca Azı olarak da bilinir, memelilerde, çene kemiklerinin arka bölümünde, köpek dişlerinden sonra yer alan ve ön bölümdeki kesici dişler ile köpek dişlerinin parçaladığı besinleri çiğneyerek öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı. Ağzın en gerisindeki büyük azı dişleri ile daha

Biyoloji

Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar?

0

Plazmid nedir? Bakterilerde Ekstra DNA Halkası olan pazmidler ne işe yarar? Plazmidlerin özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar? Bakteriler basit, tek hücreli organizmalardır ve Dünya’daki en bol bulunan yaşam türüdür. Tipik bir bakteri hücresi, bir hücre zarı, iç yapılar ve dış uzantıları içerir. Memeliler ve diğer ökaryotlardan farklı olarak, bakteriler bir çekirdeğe sahip

Biyoloji

Baskın Gen (Dominat Gen) Nedir? Kısaca

0

Genetikte baskın gen, baskınlık, dominantlık ne demektir? Baskın genin özellikleri nedir, ne zaman keşfedilmiştir, hakkında bilgi. Baskın Gen (Dominat Gen) Nedir? Genetikte baskınlık, aynı kalıtsal özellikten sorumlu olan bir gen çiftindeki (alel genler) genlerden birinin öbüründen daha baskın ve etkili olmasıdır. Baskınlık, ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturyalı biyoloji bilgini Gregor Mendel‘in kısa ve

Biyoloji Kurbağa İskeleti

İç İskelet Nedir? Özellikleri

0

İç iskelet nedir, özellikleri nelerdir? İç iskeletin yapısı, iç iskelet bulunduran canlılar nelerdir, hakkında bilgi. İç İskelet İç iskeleti, yani endoskeleti, bulunan hayvanların en çoğu omurgalı (vertebrat) hayvanlardır. Bu grupta balıklar, ikiyaşayişlılar (amphibia), sürüngenler, kuşlar ve memeliler vardır. Bunların hepsinin kemik ya da kıkırdaktan yapılmış bir içiskeletleri bulunur. Omurgasız (invertebrat) hayvanlardan pek azında da sert

Biyoloji Bitkiler Suyu Nasıl Emerler?

Bitkiler Suyunu Nasıl Alır? Nereden Elde Eder? Bitki Suyu Nasıl Emer?

0

Bitkiler suyunu nasıl alır, nereden elde eder? Bitkilerin suyu emmeleri, kullanımları, kazanmaları hakkında bilgi. Bitkiler Suyunu Nasıl Alır? Bir bitki bir kara hayvanının yapmakta olduğu gibi bir yerden bir yere giderek suyunu tedarik edemez. Bitki kendine lâzım olan suyu kökleriyle alır. Suyu bulabilmek için kökler, toprağın içinde geniş bir alana yayılırlar. Su köklere emici tüyler,

Biyoloji

Boşaltım Sistemi Modeli Örnekleri Nasıl Yapılır? Örnekli Açıklamalar

0

Boşaltım sistemi modeli nasıl yapılır? Örnek boşaltım sistemi modelleri, adım adım modelleme, maketi yapılışı örnekler. Boşaltım Sistemi Modeli Örnekleri Kendi kendinize yapabileceğiniz boşaltım sistemi modelleri ile boşaltımda yer alan organ ve yapıları daha iyi öğrenebilirsin. İşte hazırlayacağınız boşaltım modeliyle ilgili size bir kaç öneri: Modelleme 1 : Plastik bardakları ortadan ikiye kesin ve 3 tane ortadan

Biyoloji Hayvan Bilimi

Hayvan Bilimi Nedir?

0

Hayvan bilimi (zooloji) nedir? Hayvan bilimi neyi inceler, çalışma alanları, özellikleri nelerdir? Hayvan bilimi hakkında bilgi. Hayvanbilimi hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını, beslendikleri, çoğaldıklarını, hareketlerini ve davranışlarını incelerler. Hayvan krallığında çok fazla ve çeşitli hayvan bulunur ve karmaşık bir yapı vardır. Hayvan biliminin birçok özel dalı vardır. Bu dallar sık sık birbirleriyle

Biyoloji Oksijenli Solunum

Hücre Solunumu Nedir? Çeşitleri

0

Hücre solunumu nedir, nasıl gerçekleşir? Hücrede solunum yapan organel hangisidir? Oksijenli ve oksijensiz solunumun özellikleri, hakkında bilgi. Hücre Solunumu; Hücrede meydana gelen çeşitli hayat olayları için enerjiye ihtiyaç vardır. Hücreler,bu enerjiyi besin maddelerinin yakılmasıyla temin ederler. Hücredeki enerji veren bu olaya “solunum” denir. Solunum, oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Hücrenin besin

Biyoloji protista-alemi

Protista Alemi Nedir? Sınıflandırması Nasıldır? Genel Özellikleri Nelerdir?

0

Protista alemi nedir? Protista aleminde sınıflandırma nasıldır, hangi canlılar yer alır, genel özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi. PROTİSTA âlemi, sitoplâzmalarında çekirdek bulunduran bir hücrelilerle, bazı algleri içine alır. Küf mantarları da bu gruba dahil edilir. Protistler, hayvan ve bitki hücrelerine Monerler’den daha fazla benzerler. Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) mikroskobik canlılardır. Serbest, koloni ve parazit olarak yaşayanları

Biyoloji

Biyoloji Nedir? Biyoloji Bilimi Neyi İnceler? Çalışma Alanları Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir, neyi inceler? Biyoloji biliminin çalışma alanları hakkında bilgi. Biyoloji Bilimi Neyi İnceler? Biyoloji, en kısa şekilde “hayat bilimi” olarak tanımlanır. Canlıların yapısı, davranışları, çevreleriyle olan ilişkileri, yeryüzündeki dağılışları, çeşitlilikleri ve vücutları içinde geçen “temel hayat olayları” biyolojinin konusunu oluşturur. Beslenme, enerji üretimi ve üreme gibi bir çok biyolojik olay, milyonlarca çeşit

Biyoloji Canlılık Özellikleri

Canlılık Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Canlılık Özellikleri

0

Canlılık özellikleri, belirtileri nelerdir? Canlılığın özelliklerinden düzen, enerji kullanımı, homeostasi, üreme vb. hakkında bilgi. (a) Düzen. Canlılığın bütün özellikleri, bu yakın çekim ayçiçeğinde görüldüğü gibi, organizmanın sahip olduğu üst düzeydeki yapısal düzenden kaynaklanır. (b) Üreme. Organizmalar kendi benzeri olan bir canlı oluşturmak üzere çoğalırlar. Canlılar sadece canlılardan türer. (c) Büyüme ve gelişme. DNA şeklindeki kalıtsal

Biyoloji Tohumun Çimlenme gücü

Tohumun Çimlenme Gücü ve Güçlü Yetişmesi Hakkında Bilgiler

0

Tohumun çimlenme gücünü nasıl anlayabiliriz ve bir tohumun güçlü bir şekilde yetişebilmesi için neler yapmalı nelere dikkat etmeliyiz? TOHUMUN ÇİMLENME GÜCÜ NASIL ANLAŞILIR? Tohumun çimlenme gücünü ekimden önce ölçmenin büyük yararı vardır. Bunun için, bir tabak alıp, üzerine iki tabaka kurutma kağıdı, ya da kum döşenir, üzerine 100 tane tohum koyup çimlenme sıcaklığında bir yere

Biyoloji

RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri

0

RNA Çeşitleri nelerdir? RNA Çeşitlerinin protein sentezindeki görevleri konu anlatımı, açıklamaları. RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri; a) Elçi RNA: (mRNA): DNA molekülünün, herhangi bir proteinin yapımı ile ilgili bilginin alındığı dizisine anlamlı dizi denir. m.RNA, DNA molekülünün anlamlı dizisinin bir bölümü üzerinden (DNA nın genetik kod sırasına göre) RNA polimeraz enzimi aracılığı ile sentezlenir.

Biyoloji sebze

Sebze ve Meyvelerin Yapısı ve Besin Değeri

0

Sebze ve meyvelerin yapısı ve besin değerleri nedir? Sebze ve meyvelerin sınıflandırılması ve içindeki temel maddeler nelerdir? Sebze ve Meyvelerin Yapısı ve Besin Değeri Sebze ve meyveler genellikle madensel maddeler ve vitaminler bakımından zengindir. Sağlık açısından çok önemli besin maddeleridir. Fazla selüloz ve su içerirler. Ayrıca, meyveler şeker, sebzeler de bazen nişasta ve protein içerirler.

Biyoloji Salgı Bezleri

Salgı Bezleri Nedir? Yerleri

2

İnsanlardaki salgı bezleri nelerdir? Endokrin ve ekzokrin salgı bezleri, yerleri, resimleri, yararları nelerdir? Salgı yapabilen hücrelerin topluluğuna bez denir. Bitkilerde salgı yapan hücreler dağınık olarak bulunur. Bu yüzden bitkilerde salgı bezi yoktur. Bez olmadığı halde salgı yapabilen hücrelere hayvanlarda da rastlanır. Örneğin; mide ağzının çeperindeki hücreler “gastrin “, ince barsak çeperindeki bazı hücreler “sekretin ”

Biyoloji NKFU

Albüminoit (Albüminoid) Nedir?

1

Albüminoit ne demek? Albüminoitlerin yapısı, Albüminoit ile ilgili bilgi. Hayvan organizmasının daha ziyade mekanik görevi olan kısımlarında bulunan protein maddelerine «albüminoit» (veya albümoit) denir. Bunların esas görevleri vücudun çeşitli organlarına gerekli olan sağlamlık ve sertliği vermektir. Albüminoitler kemik ye kıkırdak dokularını meydana getirirler, bunlara lazım olan sertliği verirler. Sinirler, epiderm, boynuz, saç ve tüyler de

1 13 14 15