Browsing: Biyoloji

Biyoloji Hayvan Bilimi

Hayvan Bilimi Nedir?

0

Hayvan bilimi (zooloji) nedir? Hayvan bilimi neyi inceler, çalışma alanları, özellikleri nelerdir? Hayvan bilimi hakkında bilgi. Hayvanbilimi hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını, beslendikleri, çoğaldıklarını, hareketlerini ve davranışlarını incelerler. Hayvan krallığında çok fazla ve çeşitli hayvan bulunur ve karmaşık bir yapı vardır. Hayvan biliminin birçok özel dalı vardır. Bu dallar sık sık birbirleriyle

Biyoloji Oksijenli Solunum

Hücre Solunumu Nedir? Çeşitleri

0

Hücre solunumu nedir, nasıl gerçekleşir? Hücrede solunum yapan organel hangisidir? Oksijenli ve oksijensiz solunumun özellikleri, hakkında bilgi. Hücre Solunumu; Hücrede meydana gelen çeşitli hayat olayları için enerjiye ihtiyaç vardır. Hücreler,bu enerjiyi besin maddelerinin yakılmasıyla temin ederler. Hücredeki enerji veren bu olaya “solunum” denir. Solunum, oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Hücrenin besin

Biyoloji protista-alemi

Protista Alemi Nedir? Sınıflandırması Nasıldır? Genel Özellikleri Nelerdir?

0

Protista alemi nedir? Protista aleminde sınıflandırma nasıldır, hangi canlılar yer alır, genel özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi. PROTİSTA âlemi, sitoplâzmalarında çekirdek bulunduran bir hücrelilerle, bazı algleri içine alır. Küf mantarları da bu gruba dahil edilir. Protistler, hayvan ve bitki hücrelerine Monerler’den daha fazla benzerler. Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) mikroskobik canlılardır. Serbest, koloni ve parazit olarak yaşayanları

Biyoloji

Biyoloji Nedir? Biyoloji Bilimi Neyi İnceler? Çalışma Alanları Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir, neyi inceler? Biyoloji biliminin çalışma alanları hakkında bilgi. Biyoloji Bilimi Neyi İnceler? Biyoloji, en kısa şekilde “hayat bilimi” olarak tanımlanır. Canlıların yapısı, davranışları, çevreleriyle olan ilişkileri, yeryüzündeki dağılışları, çeşitlilikleri ve vücutları içinde geçen “temel hayat olayları” biyolojinin konusunu oluşturur. Beslenme, enerji üretimi ve üreme gibi bir çok biyolojik olay, milyonlarca çeşit

Biyoloji Canlılık Özellikleri

Canlılık Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Canlılık Özellikleri

0

Canlılık özellikleri, belirtileri nelerdir? Canlılığın özelliklerinden düzen, enerji kullanımı, homeostasi, üreme vb. hakkında bilgi. (a) Düzen. Canlılığın bütün özellikleri, bu yakın çekim ayçiçeğinde görüldüğü gibi, organizmanın sahip olduğu üst düzeydeki yapısal düzenden kaynaklanır. (b) Üreme. Organizmalar kendi benzeri olan bir canlı oluşturmak üzere çoğalırlar. Canlılar sadece canlılardan türer. (c) Büyüme ve gelişme. DNA şeklindeki kalıtsal

Biyoloji Tohumun Çimlenme gücü

Tohumun Çimlenme Gücü ve Güçlü Yetişmesi Hakkında Bilgiler

0

Tohumun çimlenme gücünü nasıl anlayabiliriz ve bir tohumun güçlü bir şekilde yetişebilmesi için neler yapmalı nelere dikkat etmeliyiz? TOHUMUN ÇİMLENME GÜCÜ NASIL ANLAŞILIR? Tohumun çimlenme gücünü ekimden önce ölçmenin büyük yararı vardır. Bunun için, bir tabak alıp, üzerine iki tabaka kurutma kağıdı, ya da kum döşenir, üzerine 100 tane tohum koyup çimlenme sıcaklığında bir yere

Biyoloji

RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri

0

RNA Çeşitleri nelerdir? RNA Çeşitlerinin protein sentezindeki görevleri konu anlatımı, açıklamaları. RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri; a) Elçi RNA: (mRNA): DNA molekülünün, herhangi bir proteinin yapımı ile ilgili bilginin alındığı dizisine anlamlı dizi denir. m.RNA, DNA molekülünün anlamlı dizisinin bir bölümü üzerinden (DNA nın genetik kod sırasına göre) RNA polimeraz enzimi aracılığı ile sentezlenir.

Biyoloji sebze

Sebze ve Meyvelerin Yapısı ve Besin Değeri

0

Sebze ve meyvelerin yapısı ve besin değerleri nedir? Sebze ve meyvelerin sınıflandırılması ve içindeki temel maddeler nelerdir? Sebze ve Meyvelerin Yapısı ve Besin Değeri Sebze ve meyveler genellikle madensel maddeler ve vitaminler bakımından zengindir. Sağlık açısından çok önemli besin maddeleridir. Fazla selüloz ve su içerirler. Ayrıca, meyveler şeker, sebzeler de bazen nişasta ve protein içerirler.

Biyoloji Salgı Bezleri

Salgı Bezleri Nedir? Yerleri

2

İnsanlardaki salgı bezleri nelerdir? Endokrin ve ekzokrin salgı bezleri, yerleri, resimleri, yararları nelerdir? Salgı yapabilen hücrelerin topluluğuna bez denir. Bitkilerde salgı yapan hücreler dağınık olarak bulunur. Bu yüzden bitkilerde salgı bezi yoktur. Bez olmadığı halde salgı yapabilen hücrelere hayvanlarda da rastlanır. Örneğin; mide ağzının çeperindeki hücreler “gastrin “, ince barsak çeperindeki bazı hücreler “sekretin ”

1 13 14 15