Salgı Bezleri Nedir? Yerleri

2
Advertisement

İnsanlardaki salgı bezleri nelerdir? Endokrin ve ekzokrin salgı bezleri, yerleri, resimleri, yararları nelerdir?

Salgı Bezleri

Salgı Bezleri

Salgı yapabilen hücrelerin topluluğuna bez denir. Bitkilerde salgı yapan hücreler dağınık olarak bulunur. Bu yüzden bitkilerde salgı bezi yoktur. Bez olmadığı halde salgı yapabilen hücrelere hayvanlarda da rastlanır. Örneğin; mide ağzının çeperindeki hücreler “gastrin “, ince barsak çeperindeki bazı hücreler “sekretin ” hormonu salgılar.

Hayvanlarda salgı yapan bezlerden kimileri kana hormon salgılar. İşte kana hormon salgılayan bu bezlere endokrin bez denir. Hipofiz, epifiz, tiroit, paratiroit, timüs, böbrek üstü bezleri hormon salgıladıklarından endokrin bezdirler. Bu bezlere hormonlarını kana doğrudan verdiklerinden kanalsız bezler veya kapalı bezler de denir.

Bazı bezler ise hormon olmayan maddeler salgılarlar. Bunlara ekzokrin bezler denir. Tükürük bezleri, ter bezleri, süt bezleri ve gözyaşı bezleri bunun örnekleridir. Bu bezler salgılarını, salgı nerede kullanılacaksa bir kanalla oraya dökerler. Bu yüzden bunlar, kanallı bezler (açık bezler) diye isimlendirilir.

Bunların dışında kalan bezler ise hem kanalsız, hem de kanallı olarak salgı yaparlar. Yani bir taraftan endokrin bez gibi hormon salgılarlarken, öte yandan ekzokrin bez gibi hormon olmayan maddeler de salgılarlar. Pankreas, karaciğer, eşey bezleri (yumurtalıklar ve testisler) bunlardandır. Bu bezler iki ayrı bez gibi düşünülebilir.

Advertisement

2 yorum

Leave A Reply