Sinir Dokusunun Özellikleri

0
Advertisement

Sinir Dokusunun Özellikleri nelerdir? Sinir dokusu nedir, nerede bulunur, çeşitleri nelerdir, hakkında bilgi.

sinir-dokusu

Sinir Dokusu; Bütün sinir sistemi, sinir dokusundan oluşmuştur. Sinir dokusunun esas hücresine sinir hücresi (nöron) adı verilir. Nöronlar vücudumuzun dışında ve içinden gelen uyarıları merkezi sinir sistemine taşır. Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen mesajlar, ilgili organlara götürülerek bir cevaba dönüştürülür. Meselâ, öğretmeniniz size kaleminizin yere düştüğünü bildirdiği zaman, size bir mesaj vermiş olmaktadır. Siz bu mesajı değerlendirdikten sonra kaleminizi aramaya başlarsınız. İşte bütün bu olaylar sinir sisteminin ve onu meydana getiren hücrelerin çalışmasıyla olur.

Her nöronun bir gövde kısmı ve bir de gövdeden çıkan uzantıları vardır. Gövde kısmında hücre çekirdeği ve onun çevresinde hücre sitoplazması bulunur. Sitoplazmadan dışarıya çıkan uzantılar akson ve dendrit adını alır. Aksonlar dentritlerden daha uzundur. Aksonun çevresi bazı nöronlarda miyelin kılıfı ile sarılmıştır. Beyin ve omurilikte bulunan nöronların aksonları miyelinlidir. Miyelin dışarıdan ince bir zarla kaplanmış olup akson boyunca boğumlu bir yapı gösterir.

Aksondaki miyelin kılıfı, uyarıların akson boyunca akışına kolaylık sağlar.

Uyanlar önce sinir hücresinin gövdesine gelir. Oradan da aksonlarla diğer sinir hücrelerinin dendritlerine taşınır. Nöronlardan taşınan bütün uyarıların yönü, hücre gövdesinden aksona doğrudur. Nöronlar uzantıları vasıtasıyla bez hücrelerine ve kaslara bağlanırlar. İki nöronun uzantılarının temas ettiği yere “sipaps” adı verilir İç organlardan ve dış dünyadan gelen uyarılar, bu sinapslardan geçerek ilgili organlara ulaşır. Sinir dokusu vücudun bütünlüğünü koruyan, sistemler arasında iş birliği sağlayan bir dokudur.

Advertisement

Ergin bir insanda zarar gören sinir dokusu yenilenmez. Ancak, bozulan sinir dokusunun yerini özel bir bağ dokusu doldurur.


Leave A Reply