Vantrilok Nedir

0

Vantrilok nedir? Vantrilok nasıl ikinci bir ses konuşur. Karından konuşanlar

Edgar Bergen - Vantrilok
Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere denir. “Karnından konuşanlar” diye de anılan vantriloklar kendi normal seslerini kullanmalarından başka ikinci bir ses daha çıkarabilirler. Gırtlaklarındaki bir anormallikten ileri gelen bu durum sayesinde vantriloklar iki ayrı ses çıkararak karşılarındakinde karşılıklı iki kişi konuşuyormuş izlenimi uyandırırlar.

Pek çok kimse vantrilokların gerçekten karınlarından konuştuklarını sanır. Hele ikinci seslerini çıkartan vantrilokların dudaklarını pek az hemen hemen hiç oynatmamaları dinleyeni şaşırtır. Vantriloklar tiyatrolarda, salonlarda iki ayrı sesle komik diyaloglar yaparak seyredenleri eğlendirirler. Çoğu, ikinci seslerini kullandığı zaman yanındaki bir kuklanın ağzını hareket ettirerek bu sesi kuklanın çıkardığı izlenimini verirler.

Vantrolog olarak da kullanlsa bu kullanım hatalıdır doğrusu vantrilok tur.

Yukarıdaki resimde Vatrilok Edgar Bergen bir film sahnesinde gözükmektedir.


Leave A Reply