Protista Alemi Nedir? Sınıflandırması Nasıldır? Genel Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Protista alemi nedir? Protista aleminde sınıflandırma nasıldır, hangi canlılar yer alır, genel özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi.

Protista Alemi

PROTİSTA âlemi, sitoplâzmalarında çekirdek bulunduran bir hücrelilerle, bazı algleri içine alır. Küf mantarları da bu gruba dahil edilir. Protistler, hayvan ve bitki hücrelerine Monerler’den daha fazla benzerler.

Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) mikroskobik canlılardır. Serbest, koloni ve parazit olarak yaşayanları vardır. Genellikle Kamçılılar (Flagellata), Kökayaklılar (Rhizopoda = Sarcodina), Sporlular (Sporozoa) ve Silliler (=Kirpikliler = Ciliata) olmak üzere dört grup altında incelenebilirler.

  • Kamçılılar (= Flagellata), hareket organeli olarak bir veya daha fazla sayıda kamçı bulundururlar. Çoğu pigment ihtiva eden plastidlere sahiptir. Çoğalmaları ikiye bölünme ile olur.
  • Euglena ve Trypanosoma, kamçılıların en tanınmışlarındandır. Euglena klorofil ihtiva eder; tatlı sularda yaşar. Trypanosoma, omurgalı hayvanların kanında parazit olarak yaşayan kamçılı bir hücrelilerdendir. Glossina palpalis isimli kan emen bir sinek tarafından insanlara taşınarak uyku hastalığına sebep olur.
  • Kökayaklılar ( = Rhizopoda = Sarcodina), besinlerini ve hareketlerini psödopod adı verilen yalancı ayaklarla sağlayan tek hücrelilerdendir. Amip ve ışınlılarda olduğu gibi vücutları çıplak veya kabuklu olabilir. Amipler tatlı sularda yaşarlar. Besinleri sitoplazmalarında meydana getirdikleri besin kofulları vasıtasıyla sindirirler. İnsanda amipli dizanteriye sebep olan türleri tehlikelidir ve parazit olarak yaşarlar.
  • Sporlular (= Sporozoa); parazit yaşayan, sporlarla çoğalan bir hücreli canlılardır. Hareket organelleri yoktur. İnsanlarda sıtma hastalığına sebep olan Plasmodium malaria bu gruba tipik bir örnektir. Plasmodium, Anofel cinsi bir sivri sineğin dişisi tarafından insana taşınır ve alyuvarlarda çoğalır.
  • Silliler ( = Kirpikliler = Cilliata)’in hareketini ve besin almayı sağlayan küçük silleri (kirpikleri) vardır. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Terliksi hayvan (Paramecium caudatum) bu grubun tipik örneğidir.
  • Cıvık Mantarlar belirgin bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli bir sitoplazmaya sahip organizmalardır. Amibe benzerler. Çoğalmaları yukarıya doğru uzanan saplı spor keseleriyle olur.

Advertisement

Leave A Reply