Koful Nedir? Görevleri Kısaca

0
Advertisement

Koful nedir? Koful ne demek? Kofulun görevleri ile ilgili kısaca bilgi paylaşan sayfamız aşağıda yer almaktadır.

Hücrelerde artık madde, mineral, besin ve bazı pigmentlerin depolandığı, tek katlı zara sahip, torba şeklinde yapılara koful denir. Koful genellikle, golgi aygıtı ve endoplazmik retikulumdan meydana gelir.

İçinde tuzlar, alkoloidler, karbonhidratlar, organik asitler ve diğer organik moleküller (koful özsuyu) bulunur. Koful içeriği, hücrede belli bir yoğunluk oluşturarak ozmoz olayında etkili olur.

Hücrelerde; boşaltım, besin ve depo kofulları olmak üzere üç çeşit koful bulunur.
Koful
Boşaltım kofulu (kontraktil koful): Genellikle tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde (terliksi hayvan), yıldız şeklinde bir ya da iki adet bulunur. Görevi, hücre içerisindeki fazla suyu dışarıya atmaktır (koful, suyun hücreye ozmozun tersi istika- ı metinde çalışır).

Böylece hücre içerisindeki su miktarı düzenlenmiş olur. Koful bu işlevini, enerji kullanarak ve kasılıp gevşeme şeklinde gerçekleştirir.

Besin kofulu: Genellikle bir hücreli canlılarda ve akyuvar hücrelerinde bulunur. Bu kofullar, büyük moleküllü besinlerin hücre zarının değişikliğe uğrayarak, kese şeklinde hücreye alınması ile oluşur (pinositoz ve fagositoz).

Advertisement

Koful içindeki moleküller, lizozom enzimleri ile küçük moleküllere dönüştürülür. Küçük moleküller, koful zarlarından sitoplazmaya geçer ve hücre işlerinde kullanılır. Kesede kalan artık maddeler dışarıya atılır (ekzositoz).

Depo kofulu: Bu koful, bitki hücreleri için tipik bir yapı olup, hayvan hücrelerinde küçüktür. Metabolizma sonucu meydana gelen zehirli maddeler, tuzlarla birleştirilir ve kristal halinde kofullarda depolanır (kristaller zehirsizdir).

Bitki hücresi yaşlandıkça artık madde miktarı artacağından, küçük kofullar birleşerek büyük bir kofula (merkezi koful) dönüşür. Büyük kofulun hacminin artmasıyla sitoplazma gittikçe küçülür (%80). Çekirdek, sitoplazma ve diğer organeller hücre zarının altında bant şeklinde kalır. Bu durumdaki hücrelerin metabolizması yavaşlar.
Koful
Bitki hücrelerinde kofulun bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:

*** Tohumlarda protein depolanabilir.

*** Potasyum, klor gibi inorganik maddeler depolanabilir.

*** Bazı kofullar, hayvanlar için zehirli ya da kötü lezzetli maddeleri içerir. Bu durum bitkiyi hayvanlara karşı korur.

Advertisement

*** Bitkilerdeki bazı kofullar lizozom benzeri görev yapar.

Bazı bitki hücrelerinin kofullarında antosiyanin denilen renk maddesi bulunur. Bu pigmentler; çiçeklerin, yaprakların ve meyvelerin renklerini oluşturur. Koful sıvısı asit ise; antosiyanin kırmızı, nötr ise mor, bazik ise mavi renk alır.


Leave A Reply