Biyoloji Nedir? Biyoloji Bilimi Neyi İnceler? Çalışma Alanları Nedir?

0
Advertisement

Biyoloji biliminin konusu nedir, neyi inceler? Biyoloji biliminin çalışma alanları hakkında bilgi.

Biyoloji

Kaynak: pixabay.com

Biyoloji Bilimi Neyi İnceler?

Biyoloji, en kısa şekilde “hayat bilimi” olarak tanımlanır. Canlıların yapısı, davranışları, çevreleriyle olan ilişkileri, yeryüzündeki dağılışları, çeşitlilikleri ve vücutları içinde geçen “temel hayat olayları” biyolojinin konusunu oluşturur.

Beslenme, enerji üretimi ve üreme gibi bir çok biyolojik olay, milyonlarca çeşit canlıda birbirine benzerlikler gösterir. Biyoloji, bu temel hayat olaylarının benzerliğine dayanarak, bütün canlılarda geçerli olabilen bazı genellemeler ortaya koymuştur. Her ilim gibi, biyolojininde esas gayesi, canlılar dünyasından insanlığa yararlı sonuçlar çıkarmaktır.

Günümüz insanı, hemen her gün biyolojik bir problemle yüz yüze gelmektedir. Sağlıksız sanayileşme, düzensiz şehirleşme, yeşil örtünün ve doğal güzelliklerin tahribi v.b. sebeplerle ortaya çıkan toprak, su ve hava kirlenmesinin canlılar üzerindeki etkileri, biyolojinin ilgilendiği günlük konular haline gelmiştir. Gelişen ilim ve teknolojiye rağmen devamlı artış gösteren çeşitli kanser hastalıkları, tıpla biyolojinin acilen çözmesi gereken ortak konularından olmuştur. Biyolojideki son gelişmeler, ana-babadan geçen bazı genetik bozuklukların bile düzeltilebileceği ümidini uyandırmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar “genetik mühendisliği” adını almakta ve bütün dünyada ilgi ile izlenmektedir. Artık biyologlar, canlının genetik yapısında istenen bazı değişmeleri yapabilecek teknolojiye ulaşmışlardır. Bütün bunlar bize, biyoloji ilminin insanlık alemi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Biyolojinin ilgilendiği konular, son otuz yıl içerisinde umulmadık derecede genişlemiştir. Bilhassa hayatın moleküler yapısı ve işleyişini aydınlatmaya yarayan yeni biyolojik teknikler, bazı eski görüşleri temelinden sarsmıştır. Artık biyoloji, unutulmaya mahkum birtakım bilgi yığını olmaktan kendini kurtarmıştır. Temel hayat olaylarına yönelerek, insanlığa daha yararlı olabilecek bir gelişme yoluna girmiştir.

Biyoloji, teknolojinin gelişmesinden en yüksek oranda yararlanan bir bilimdir. Mesela, elektron mikroskoplarının biyoloji laboratuvarlarında kullanılmasıyla hücre hakkında bilgimizin sınırları bir anda genişlemiştir.

Advertisement

Bugün biyoloji öğrenen her insan, hücreyi küçük bir alem olarak kabul etmektedir. Öyle bir alem ki, sistemlerini dengeli bir şekilde çalıştırabilmekte, kendisi için gerekli olan bütün hayat olaylarını idare edebilmektedir.

Biyoloji, diğer bilimlerle sıkı bir ilişki içindedir. Bu ilişki karşılıklı bir bilgi alış verişi şeklinde yürümektedir. Özellikle fizik ve kimyanın verilerinden bir çoğu, biyolojide rahatlıkla kullanılabilmektedir. Çünkü, biyolojinin esas aldığı olaylar bir yönü ile kimyasal, başka bir yönüyle de fizikseldir. Bunlara dayanarak, canlı organizmayı, “içinde kimyasal ve fiziksel olayların meydana geldiği kapalı bir kap” gibi düşünemeyiz. Canlı organizmanın yapısına katılan bütün maddeler bilinse bile bunların bir araya getirilmesiyle yeni bir canlı yaratılamaz. Bu da gösteriyor ki, canlı organizma çok daha değişik özelliklere sahiptir.


Leave A Reply