Hayvan Bilimi Nedir?

0
Advertisement

Hayvan bilimi (zooloji) nedir? Hayvan bilimi neyi inceler, çalışma alanları, özellikleri nelerdir? Hayvan bilimi hakkında bilgi.

Hayvanbilimi hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını, beslendikleri, çoğaldıklarını, hareketlerini ve davranışlarını incelerler. Hayvan krallığında çok fazla ve çeşitli hayvan bulunur ve karmaşık bir yapı vardır. Hayvan biliminin birçok özel dalı vardır. Bu dallar sık sık birbirleriyle kesişirler. Bazı dallar belli grup hayvanlarla ilgilenir. Örneğin, entomoloji böcekler üzerinde çalışır. Ichtyology (balık bilimi) balıklar üzerinde uzmanlaşmıştır. Herpetoloji amfibilerin ve sürüngenlerin araştırıldığı daldır.

HAYVANLARI ÖĞRENMEK

Hayvan biliminin diğer dalları hayvanların paylaştıkları özelliklerle ilgilenir. Anatomistler hayvan vücudunun yapısını ve kalp, sinirler ve böbrek gibi iç bölümlerini incelerler. Fizyologlar bu vücut parçalarının nasıl çalıştığını incelerler. Örneğin solucanların topraktan nasıl yiyecek aldıkları veya balıkların solungaçları yoluyla nasıl oksijen aldıkları gibi. Embriyologlar hayvanların doğumdan önce nasıl geliştikleriyle ilgileniyorlar.

Hayvan Bilimi

Kaynak : pixabay.com

YAŞAM VE ÖLÜM

Hayvan biliminin bazı alanları çok geniştir. Etholojistler hayvan davranışlarını incelerler. Ekologlar yaratıkların yaşam alanlarına ve çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını araştırırlar. Hayvanların yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarını ve avcılarını gözlemlerler. Paleontolojisi fosil kalıntılarını inceler ve bize dinozorlar gibi tarih öncesi yaşamla ilgili bilgiler verir. Ölü hayvan kalıntılarıyla uğraşırlar ama yine de yaşayan hayvanlarla, geçmişteki hayvanları karşılaştırmak için günümüz hayvanlarıyla ilgili bilgiye sahip olmak zorundadırlar.

HAYVAN BİLİMCİLERİN YAPTIKLARI

Bazı hayvan bilimcilerin işleri masa işidir. Yani raporlar veya kitaplar yazmaktır. Diğerleri laboratuarda çalışır, testler ve deneyler yaparlar. Bazıları müzelerde, hayvanat bahçelerinde, vahşi yaşam parklarında veya açık alanda çalışırlar. Hayvanları izleyerek notlar alırlar ve vahşi doğadaki hayvanların resimlerini çekerler. Çoğu medyayla ilişki içindedir. Örneğin nesli tükenmek zorundaki hayvanlarla ilgili yapılan kampanyalarda veya evcil hayvanlarla ilgili önerilerde bulunmak gibi.

HAYVANLARIN GRUPLANDIRILMASI

Hayvanbilimi, ingiliz vahşi yaşam uzmanı Alfred Russel Wallace’in 1800 yıllarında yaptığı çalışmalar sonucunda Dünyayı altı farklı bölgeye ayırır. Wallace ilk önce, kuşlar, ve tatlı su balıkları gibi bütün hayvan ailelerinin ve gruplarının bir bölgede toplandığını fark etti. Bu harita altı bölgeyi ve bu bölgede bulunan hayvan örneklerini gösteriyor.

Advertisement

Leave A Reply