Browsing: Kimya

Bilgi Dünyası İnsan Vücudunda Kaç Tane Atom Vardır?

İnsan Vücudunda Kaç Atom Vardır?

0

Ortalama bir insanın vücudunda kaç adet atom vardır? Bu atomların çeşitleri ve adeti nedir? İnsandaki atomlar hakkında bilgi. İnsan Vücudunda Kaç Atom Vardır? İnsan vücudunda kaç adet atom olduğunu merak ettiniz mi? İşte sorunun hesaplanması ve cevaplanması. Kısa cevap Ortalama insan vücudunda yaklaşık atom vardır. Bu, 70 kg’lık yetişkin bir insan için tahmini sayıdır. Genel

Kimya anhidrit

Anhidrit Nedir?

0

Anhidrit nedir? Anhidrit maddelerin kimyasal özellikleri ve formülleri ile ilgili genel bilgilerin iki farklı kaynaktan sunulduğu sayfamız. Anhidrit Nedir? Anhidrit, suyla kimyasal olarak birleşerek belirli bir maddeyi oluşturan maddeler. Örneğin, bir baz anhidridi suyla birleşerek kendisine karşılık olan bazı oluşturur. Bir asit anhidridi suyla birleşerek kendisine karşılık olan asidi oluşturur. Metal oksitler anorganik bazların, ametal

Kimya periyodik tablo

Elementlerin Almanca İsimleri

0

Kimyasal elementlerin almanca isimleri, Türkçe karşılıkları. Elementlerin listesi, almancaları ve sembolleri nelerdir? Listesi. Elementlerin Almanca İsimleri Atom Numarası Element İsmi Almancası Sembolü Atom Ağırlığı 1 Hidrojen Wasserstoff(Hydrogenium) H 1,0079 2 Helyum Helium He 4,0026 3 Lityum Lithium Li 6,941 4 Berilyum Beryllium Be 9,0122 5 Bor Bor B 10,811 6 Karbon Kohlenstoff(Carbonium) C 12,0107 7

Kimya Prometyum

Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri

0

Prometyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Prometyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan radyoaktif bir elementtir, Doğada bulunmaz. Sembolü: Pm Atom Numarası: 61 Atom Ağırlığı: 145 Elemet serisi: Lantanit Periyodik Cetveldeki Yeri: 3A Maddenin Hali: Katı Görünümü: Metalik PERİYODİK TABLO Prometyumun Tarihçesi: 1902’de Branner, neodimyumla samaryum

Kimya protaktinyum

Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri

0

Protaktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Protaktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik Cetvelin 3A Grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 4 yada 5 değerliktedir. 13 iztopu bilinen elementin Pa-234 m, U-238’in bozunma serisinde kısa ömürlü bir üye olarak bulundu. Sembolü: Pa Atom Numarası: 91 Atom Ağırlığı: 231 Elemet serisi: Aktinit

Kimya Alüminyum Folyo

Alüminyumun Özellikleri ve Bulunduğu Yerler

0

Alüminyum elementinin özellikleri ile alüminyum elementinin bulunduğu çıkartıldığı yerler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Alüminyumun Özellikleri ve Bulunduğu Yerler Alüminyum (Al), aluminyum olarak da yazılır, kimyasal element; periyodik tablonun IIIa grubunda (bor grubu) yer alan, hafif, gümüş beyazlığında bir metaldir. Yer kabuğunda en çok bulunan ve demir dışında en çok kullanılan metaldir.

Bilgi Dünyası

Suyun PH Değeri Nedir?

0

Suyun pH değeri kaçtır? Suyun pH değeri neye göre değişir? Asidik ve alkali suyun özellikleri nelerdir, su neden nötrdür? Suyun PH Değeri Nedir? 25 ° C’de, saf suyun pH’ı 7’ye çok yakındır. Asitler 7’den daha düşük bir pH değerine sahip iken, bazlar 7’den daha büyük bir pH’a sahiptir. 7’lik bir pH’a sahip olduğu için, suyun

Bilgi Dünyası

Kimyada Karışım Nedir? Karışım Çeşitlerine Örnekler

0

Kimyada karışım nedir, nasıl meydana gelir? Karışım çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Karışım çeşitlerine örnekler. Kimyada Karışım Nedir? Karışım Çeşitlerine Örnekler Kimyada, iki veya daha fazla madde birleştirildiğinde, her maddenin kendi kimyasal kimliğini koruyacak şekilde bir karışım oluşur. Bileşenler arasındaki kimyasal bağlar kopmaz ve yenileri oluşmaz. Bileşenlerin kimyasal özellikleri değişmemiş olsa da, karışımın kaynama noktası ve

Bilgi Dünyası

Kolloid Karışım Nedir? Kolloid Örnekleri

0

Kolloid karışım nedir, kolloid karışımların özellikleri nelerdir? Kolloid karışım örnekleri, nasıl anlaşılır, hakkında bilgi. Kolloid Karışım Nedir? Kolloid Örnekleri Kolloidler, ayrılmayan veya çökelmeyen homojen karışımlardır. Koloidal karışımların genellikle homojen karışımlar olduğu düşünülürken, mikroskobik ölçekte bakıldığında genellikle heterojen kalite gösterirler. Her koloid karışımının iki kısmı vardır: parçacıklar ve dağıtma ortamı. Kolloid partiküller, ortam içinde süspanse edilen

Bilgi Dünyası

Avogadro Sayısı Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Avogadro sayısı, sabiti nedir ve kaçtır? Avogadro sayısı nasıl hesaplanmıştır, ne işe yarar ve kim bulmuştur, hakkında bilgi. Avogadro Sayısı Nedir? Ne İşe Yarar? Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir maddenin bir molünde bulunan parçacıkların sayısıdır. Tam olarak 12 gram karbon-12’deki atom sayısına eşittir. Deneysel olarak belirlenen bu değer, mol başına yaklaşık 6.0221 x 10^23

Kimya

Borik Asit Nerelerde Kullanılır?

0

Borik Asit nasıl bir maddedir? Borik Asit nerelerde kullanılır? Borik Asidin kullanım alanları hakkında bilgi. Borik Asit Nerelerde Kullanılır? Borakik asit, hidrojen borat, asidum boricum ve ortoborik borik asit olarak da adlandırılan borik asit, monobazik, borun zayıf Lewis asididir. Suda çözünebilen beyaz bir toz olarak veya renksiz kristaller formunda bulunur. Borik asit Bor, Oksijen ve

Bilgi Dünyası

Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? Örnekler

0

Homojen ve heterojen karışım nedir, özellikleri nelerdir? Homojen ve heterojen karışımın farkları nelerdir, örneklerle anlatımı Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? Örnekler Karışımlar, elementler ve bileşikler gibi saf maddelerden farklıdır, çünkü karışımlar fiziksel olarak bir araya getirilen ancak kimyasal olarak birleşmemiş farklı maddeleri içerir. Bir karışımdaki münferit bileşenler kimliklerini korurlar. Karışımlar iki tiptir: Homojen ve heterojen.

Bilgi Dünyası Kan

Kan Heterojen Mi Yoksa Homojen Midir? Neden?

0

Kan homojen mi yoksa heterojen midir? Kan neden heterojendir? Kanın ne tür bir karışım olduğu ve nedeni hakkında bilgi. Kan Heterojen Mi Yoksa Homojen Midir? Neden? “Kan heterojen bir karışımdır, çünkü kan hücreleri kan plazmasından fiziksel olarak ayrılır. Hücreler, plazmadan farklı özelliklere sahiptir. Hücreler, santrifüj ile plazmadan ayrılabilir, bu da fiziksel bir değişikliktir.” Bir heterojen

Kimya

Tüm Vitaminlerin Kimyasal Yapısı ve Formülleri

0

Vitaminlerin kimyasal, moleküler yapıları, isimleri ve formülleri nelerdir? Tüm vitaminler için kimyasal yapı ve formüller Tüm Vitaminlerin Kimyasal Yapısı ve Formülleri A Vitamini (Retinol) A Vitamini (Retinol) Kimyasal Yapısı A Vitamini (Retinol) Formülü B1 Vitamini (Tiamin Klorür) B1 Vitamini (Tiamin Klorür) Kimyasal Yapısı B1 Vitamini (Tiamin Klorür)Formülü B2 Vitamini (Riboflavin) B2 Vitamini (Riboflavin) Kimyasal Yapısı

Kimya

Kimyada Stokiyometri Nedir?

0

Kimyada Stokiyometri Nedir? Stokiyometrinin tanımı özellikleri, kimyada karşılaşabileceğimiz Stokiyometri problemleri hakkında bilgi. Kimyada Stokiyometri Nedir? Stokiyometri, genel kimyadaki en önemli konulardan biridir. Tipik olarak atomun bölümleri ve birim dönüşümleri tartışıldıktan sonra tanıtılır. Zor olmasa da, birçok öğrenci karmaşık sözcüklerden uzak durur. Bu nedenle “Kitle İlişkileri” olarak tanıtılabilir. Stokiyometri Tanımı Stokiyometri, fiziksel bir değişim veya kimyasal

Kimya kimyasal denklem

Kimyada Reaktant (Reaktif) Nedir? Örnekler

0

Kimyada reaktant, reaktif nedir? Kimyasal reaksiyonlardaki reaktantlar nasıl bulunur? Reaktant örnekleri, hakkında bilgi. Kimyada Reaktant (Reaktif) Nedir? Örnekler Reaktantlar kimyasal reaksiyondaki başlangıç ​​maddeleridir. Reaktantlar veya Reaktifler, kimyasal bağların kırıldığı ve yeni ürünler üretmek için oluşturulduğu kimyasal bir değişime uğrarlar. Kimyasal bir denklemde, reaktantlar okun sol tarafında, ürünler ise sağ tarafında listelenir. Bir kimyasal reaksiyonda hem

Kimya anilin

Anilin Nedir? Anilin Özellikleri Nelerdir?

0

Anilin nedir? Anilin kimyasal formülü, kullanım alanları, özellikleri, elde edilmesi, türevleri hakkında bilgi. Anilin; taşkömürü katranı bileşiği; benzeamin; anilin yağı, fenilamin; aminobenzen; aminofen de denir. Kimyasal formülü . Molekül ağırlığı: 93.12, erime noktası: -60°C, kaynama noktası: 184-186°C, özgül ağırlığı: 1.022, tutuşma sıcaklığı: 70-76°C. İlk kez 1826’da Unverdorben, indigonu kireçle kuru kuruya damıtarak elde etti, 1834’te

Kimya

Sert Sular Nasıl Yumuşatılır?

0

Sert sular nasıl yumuşatılır? Sert suların yumuşatılması için kullanılan yöntemler ve özellikleri hakkında bilgi. Sert Sular Nasıl Yumuşatılır? Sert suların kullanımı bazı istenmeyen sonuçlar oluşturmaktadır. Eğer sert sudan başka alternatif yoksa bu sular yumuşatma işlemine tabi tutulur. Sert suların yumuşatılması içindeki sertliğe neden olan ve gibi iyonların sudan uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Sert suları yumuşatmak için farklı

Kimya

Karboksilli Asitlerin Özellikleri

0

Karboksilli asit nedir? Karboksilli asitler nelerdir ve özellikleri nedir? Karboksilli asitler hakkında kısaca bilgi. Karboksilli Asitlerin Özellikleri Yapısında bir karbon zincirine bağlı en az bir tane – COOH grubu içeren organik bileşiklerdir. En küçük üyesi karbon zinciri içermeyen yani R – grubu yerine H – atomu bulunduran ve formülü H – COOH olan formik asittir.

Bilgi Dünyası alkol

Alkollerin Kimyasal Özellikleri

0

Alkollerin kimyasal özellikleri nelerdir? Alkollerin yapısı, alkollerin isimleri ve formülleri nelerdir, alkoller hakkında bilgi. Alkollerin Kimyasal Özellikleri Yapısında bir karbon zincirine bağlı en az bir tane -OH grubu içeren organik bileşiklerdir. Bu bileşiklerin tamamı polardır ve suda iyi çözünürler. Yanıcı özellikleri vardır ve yandıklarında ve oluşur. Alkollerin günlük hayatta kullanımı oldukça yaygındır. Alkoller monoalkoller ve

Bilgi Dünyası

Hidrokarbonların Özellikleri

0

Hidrokarbonlar nelerdir? Hidrokarbonların kimyasal yapısı, çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Hidrokarbonlar hakkında bilgi. Hidrokarbonların Özellikleri Hidrokarbonlar yapısında sadece karbon ve hidrojen elementlerini içeren organik bileşiklerdir. Diğer bazı organik bileşiklerde C ve H nin yanında oksijen, azot atomları da bulunabilir. Karbon, Oksijen, Azot ve Hidrojen Atomunun Bağ Yapma Özellikleri Bahsedilen bu dört elementin elektron dağılımını yaparak yapabileceği

Bilgi Dünyası

Alkanlar ve Özellikleri

0

Kimyada alkan nedir? Alkanlar nelerdir ve formülleri nedir? Alkanların özellikleri, kimyasal yapıları ve sikloalkanlar hakkında bilgi. Alkanlar ve Özellikleri Yapısında hep tekli bağlar içeren hidrokarbon bileşikleridir. En küçük üyesi formülü ile gösterilen metan bileşiğidir. Genel formülleri (açık karbon zincirli) şeklindedir. Buna göre aşağıda verilen 6 karbonluya kadar olan alkanların açık zincirli olanlarının formüllerini ve adlarını

Bilgi Dünyası

Oktan Sayısı Nedir? Kimya

0

Kimyada oktan sayısı nedir? Yakıtların oktan sayısı neyi ifade eder? Oktan sayısı nasıl hesaplanır, oktan hakkında bilgi. Oktan Sayısı Nedir? Kimya Bir motor yakıtının performansını ifade etmek için oktan sayısı kullanılır. Yüksek oktanlı yakıtlar yüksek performansa sahiptir. Oktan sayısı, teknik anlamıyla, benzinin vuruntu kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan bir veridir. 90 oktan sayılı benzinlere normal benzin

Bilgi Dünyası Mürekkep

Mürekkebin Kimyasal Özellikleri

0

Mürekkebin içindeki maddeler ve kimyasal özellikleri nelerdir? Tükenmez kalem ve mürekkep hakkında bilgi. Solventlerin özellikleri ve zararları. Mürekkebin Kimyasal Özellikleri Yazı veya baskı yapmak için kullanılan, sıvı veya yarı sıvı kırtasiye malzemesine mürekkep denir. Mürekkepler renkli veya renksiz, su bazlı veya organik bazlı olabilir. Mürekkepler renk verici (pigment), bağlayıcı, dolgu maddeleri ve çözücü (solvent) den

Bilgi Dünyası Deniz Suyundan Tatlı Su Elde Etmek

Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir?

0

Deniz suyundan tatlı su elde etmek mümkün müdür, nasıl elde edilir? Deniz suyundan içme suyu nasıl elde edilir, eldesi açıklaması. Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir? Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan deniz ve okyanus suları direkt olarak içilemez ve endüstride kullanılamaz. İnsan vücudunun tuzlu suya dayanıklılığı çok daha azdır. Sürekli deniz suyu içmek zorunda

Bilgi Dünyası

Boyaların Bileşenleri ve Kullanım Alanları

0

Boya nedir? Boya Türleri. Kimyasal olarak boyaların bileşenleri ve çeşitleri nelerdir? Boyaların kullanım alanları hakkında bilgi. Boyaların Bileşenleri ve Kullanım Alanları Boyama bir yüzeyin renk verici maddelerle kaplanma işlemine verilen genel addır. Boyama işlemini gerçekleştirmek için kullanılan kimyasal karışımlara boya adı verilir. Kıyafetlerimizden evlerimizin duvarlarına, kitaplarımızdan uzaya gönderilen araçların yüzeyine kadar hemen hemen her yerde

Bilgi Dünyası

Seramik ve Porselen Özellikleri Kimya

0

Yapı malzemelerinden seramik ve porselenin kimya açısından özellikleri, aralarındaki farklar ve kullanım alanları nelerdir? Seramik ve Porselen Özellikleri Kimya Seramikler ve porselenler binlerce yıldır kullandığımız önemli maddelerdir. Seramik kelimesi çok uzun zamandır kullanılmakta olup kökeninin Yunanca “keramos” yani toprak kap ya da yanmış madde olduğu düşünülmektedir, insanlar ihtiyaçları için en basit düzeyde seramik ürünleri denilebilecek

Bilgi Dünyası Harç

Yapı Malzemeleri – Kireç ve Ürünleri

0

Kimya yapı malzemeleri, kireç ve ürünleri konusu. Yapı malzemesi olarak kirecin kullanımı, formülleri ve ürünlerinin özellikleri. Yapı Malzemeleri – Kireç ve Ürünleri Kireç inşaatlarda kullandığımız en önemli kimyasal maddelerden biridir. Günlük yaşantımızda kireç olarak bildiğimiz maddenin kimyadaki adı kalsiyum oksittir. CaO formülü ile gösterilen kalsiyum okside kısaca sönmemiş kireç adı da verilir. Kireç, kireçtaşı adını

Bilgi Dünyası

Kimyasal Gübre Çeşitleri ve Özellikleri

0

Kimyasal gübre nedir? Kimyasal gübre çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Kimyasal gübrelerin formülleri ve kullanımı hakkında bilgi. Kimyasal Gübre Çeşitleri ve Özellikleri Her toprak, iklim ve toprak özellikleri bakımından diğer topraklardan farklılık gösterir. Bunun için kullanılacak gübrelerin cins, çeşit ve miktarları kendi şartlarına uygun olacak şekilde belirlenir. Bunun için ticari gübreler kullanılır. Ticari gübreler bileşimlerinde bir

Bilgi Dünyası Tarım

Makro ve Mikro Bitki Besinleri

0

Bitkilerde makro ve mikro besleyiciler, besin maddeleri nelerdir? Makro ve mikro besinlerin görevleri ve özellikleri hakkında bilgi. Makro ve Mikro Bitki Besinleri Bitkiler gelişmeleri için ortamdan birçok elementler alırlar. Bunların sayısı 74 kadardır. Bu elementlerin ancak 16 tanesi mutlak gerekli bitki besin elementleridir. Mutlak gerekli bitki besin elementlerinin bitkide bulunuş miktarları veya bitki bünyesindeki işlevleri

Kimya pirofillit

Pirofillit Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Pirofillit nedir? Pirofillit mineralinin özellikleri nelerdir? Pirofillit kimyasal formülü ve hakkında genel bilgilerin olduğu sayfamız. Pirofillit Nedir? Özellikleri Nelerdir? Pirofillit, hidratlı alüminyum silikat yapısında, çok yumuşak, soluk renkli silikat minerali. Bazı şistli kayaçların başlıca bileşenidir. En yaygın bulunduğu yerler ABD’de Kuzey Carolina ve California ile Kanada ve Güney Afrika’dır. Rusya’da Urallar’da ve İsviçre’de de talk

Kimya Piridin

Piridin Nedir?

0

Piridin nedir? Birçok organik bileşiğin ortak bir adı olan piridinin yapısı ve özellikleri nelerdir? Piridin hakkında bilgi. Piridin Nedir? Piridin, aromatik heterosiklik bileşikler sınıfından, halkasında beş karbon ve bir azot atomu bulunan organik bileşiklerin ortak adı. Piridin ailesinin en basit üyesi, molekül formülü olan piridindir. Piridin çözücü olarak kullanılır ve içilmesini önlemek amacıyla etil alkole

Kimya piran

Piran Nedir?

0

Piran nedir? Bir çeşit organik bileşiklerin ortak adı olan piran ile ilgili kimyasal bilgiler, piranın yapısı ve özellikleri hakkında bilgi. Piran Nedir? Piran, heterosiklik bileşikler sınıfından, halkasında beş karbon atomu ile bir oksijen atomu bulunan organik bileşiklerin ortak adı. Piran ailesindeki en basit piran bileşiği ilk kez 1962’de bireşimlenmiş son derece kararsız bir maddedir. Dihidro

Bilgi Dünyası Kömür Oluşumu

Kömür Oluşum Aşamaları

0

Kömür nedir, kömürleşme nedir, nasıl olur? Kömür nasıl oluşur? Kömürün oluşum aşamaları ve kimya açısından açıklaması, hakkında bilgi. Kömür Oluşum Aşamaları KÖMÜR Kömür, çok miktarda bitkisel maddenin, havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan sert, katı ve koyu renkli organik bir kayaçtır. Kömürü, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon

Bilgi Dünyası

Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

0

Organik ve anorganik, inorganik bileşiklerin özellikleri nelerdir? Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel farklar. Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar Organik bileşikler karbon (C) temelli maddeler olarak tanımlanmaktadır. Organik bileşikler, karbon elementi ile birlikte hidrojen, oksijen ve azot elementlerini de içerebilmektedir. Organik bileşiklerin hemen hemen tamamında C ve H atomu vardır. Bu nedenle , CO,

1 3 4 5 6 7