Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Bu Hastalıkların Belirtileri ve Tedavileri

0
Advertisement

Boşaltım sistemi hastalıkları nelerdir? Boşaltım sistemi hastalıkları, bu hastalıkların tedavisi, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi.

Böbrek Kanseri

Kaynak : pixabay.com

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

Zaman zaman etrafınızdaki kişilerin böbrek ağrısı şikayeti çektiklerini duymuşsunuzdur. Peki böbreklerimizle ilgili şikayetler neler olabilir. En çok karşımıza çıkan böbrek şikayetleri aşağıdaki gibidir.

1. Böbrek Taşı Hastalığı : idrar ile dışarı atılması gereken maddeler idrar yollarındaki tıkanıklıktan dolayı dışarı atılamazlarsa böbrekte birikerek böbrek taşını oluştururlar.

2. Böbrek iltihaplanması Hastalığı (Nefrit) : Böbreklerin iltihaplanmasıdır. Vücudumuza girip kana karışan hastalık mikropları böbreklerin iltihaplanmasına sebep olabilir.

3 Böbrek Yetmezliği Hastalığı : Böbreklerin kandan süzmesi gereken atık maddeleri süzememesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık sonucunda böbrekler görevini tam olarak yerine getirememektedir.

4. Üremi Hastalığı : Böbreklerin süzme işlemi ile ayrılması gereken ürenin ayrılmamasıdır. Sonuçta idrarla dışarıya atılması gereken ürenin çok az bir kısmı atılırken kalanıysa kan içerisin de bulunur. Bu nedenle üremi hastalarının kanlarındaki üre miktarı sağlıklı kişilerden daha fazladır.

Advertisement

5. Mesane İltihabı Hastalığı (Sistit): İdrar kesesinin yani mesanenin iltihaplanması hastalığıdır. Bu nedenle idrar kesesi iltihabı olarak da bilinir.

Boşaltım Sistemi Hastalıklarının Tedavisi – Teknolojik Gelişmeler

Boşaltım sistemiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerden genellikle idrarlarının içerisindeki üre ve atık maddelerin oranlarına bakılmak için idrar testi yaptırılır. Çıkan test sonuçlarına göre, kişiye tedavi uygulanmaya başlanır.

Genellikle; boşaltım sistemi hastalıklarının tedavisi ilaçla yapılmaktadır. İltihap söktürücü olarak verilen ilaçların yanında mutlaka ağrı kesici ilaçlarda verilmektedir. Ancak bu ilaçlar yada tedavi şekilleri hastalığa göre, değişiklik göstereceği için hastalıkların tedavi yöntemlerini ayrı ayrı değerlendirelim.

1. Böbrek taşı hastalığının tedavisi : Böbrek taşlarının çoğu kendiliğinden düşme eğilimindedir. Bu nedenle hastalara verilen ilaçlarla böbrek taşının düşmesi beklenir. Ancak ilaçla düşmeyen taşlar yüksek enerjili ses dalgaları ile cilde yada diğer organlara zarar vermeden kırılabilmektedir. Kırılan taşların bu sayede kolaylıkla düşürülmesi beklenir. Bu yöntemlerin işe yaramadığı hastalar ise ameliyat edilerek taş alınır. Ancak böbrek taşı hastalığında ameliyat etmek en son uygulanan yöntemdir.

2. Böbrek – İdrar Kesesi iltihaplanması ve üremi hastalığının tedavisi : İltihap kurutucu ve ağrı kesici ilaçlarla bu hastalıklar tedavi edilebilir.

3. Böbrek yetmezliği hastalığının tedavisi : Böbrek yetmezliği hastalığı olan kişilerin kanlarındaki üre gibi bazı zararlı maddeler atılamamaktadır. Bu maddelerin atılımını sağlayan yöntem olan diyaliz ile bu hastalara tedavi uygulanır.

Advertisement
diyaliz

Kaynak: commons.wikimedia.org

Diyaliz

Böbreklerin yeterince çalışamaması sonucunda idrarla atılması gereken ürenin atlamadığından bahsetmiştik. Vücudumuz için zararlı bir madde olan ürenin vücudumuzdan atılmaması vücudumuza zarar verecektir. Ürenin vücudumuza vereceği zararı engellemek için geliştirilen teknolojik bir alet olan diyaliz makinası ile kişilerin kanlarındaki ürenin kandan ayrılması mümkündür.

Diyaliz makinası ; kanın içerisindeki üre gibi zararlı olan maddeleri süzerek kanın temizlenmesini sağlamaktadır. Ancak bu yöntemle kalıcı bir tedavi elde etmek mümkün olmadığı için hastalar diyaliz ma-kinasına bağlı olarak yaşamlarını devam ettirirler.

Böbrek Nakli :

Böbrek nakli son dönemlerde böbrek yetmezliğinin en başarılı tedavi şeklidir. Böbrek nakli için gereken böbrek kadavradan (ölü) veya canlı vericiden sağlanabilir.

Böbrek naklinde diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil tamamı yerine getirilir. Bu da hastanın yaşamını kolaylaştırmaktadır, insan dışında başka bir canlıdan böbreğin alınıp naklinin gerçekleşmesi belki uzun yıllar sonra mümkün olabilir.

Böbrek naklinde alıcı ile verici arasında A-B-0 kan grubu sisteminde uyum olmalıdır. Ayrıca doku benzerliği, protein benzerliği belli bir değerin üzerinde değilse nakil başarısızlıkla sonuçlanır. Böyle bir uyumsuzluk varsa alıcının vücudu böbreği reddeder.

Yukarıda anlatılan tedavi yöntemlerinden; ses dalgaları ile taş kırma, diyaliz makinası ve böbrek nakli boşaltım sistemi hastalıklarıyla ilgili olan teknolojik gelişmelerdir.

Kaynak – 2 (Daha Kısa)

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

Böbrek iltihabı: (Nefrit)

Vücuda girip kana karışan hastalık mikropları ile böbreklerin iltihaplandığı görülmektedir. Böbrek iltihabının belirtileri arasında idrara sıkışma, ateş, el -ayak ve göz kapaklarında şişme idrar renginde koyulaşma sayılabilir. Bu hastalıkta, ilaç kullanarak hastalığa sebep olan mikropla mücadele edilir.

Böbrek taşı :

idrarın içerisinde normalde erimiş halde birçok madde kristalleri bulunur. Bu kristaller birleşip çöktüğünde böbrek taşı dediğimiz katı bir kütle oluştururlar. Böbreğin içinde bulunan taş çok iri olsa bile ağrı yapamayacağından anlaşılamayabilir. Ancak taş idrar yollarına geçerse ağrı yapar ve idrarda kan görülür. Böylece böbrek taşı olduğu anlaşılabilir. Son yıllarda ameliyat yerine ışınlarla taşların kırılması ve idrarla atılması sağlanarak tedavi edilmektedir. Taşlarla mücadelede ameliyat son çaredir.

Şeker hastalığı (Şekerli Diyabet):

Pankreas tarafından salgılanan İnsülin hormonu yetmezliği sonucu ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlıktır. Genellikle 50-65 yaşları arasında görülür. Belirtileri arasında sık idrara çıkma, kişinin sürekli susaması sayılabilir. Kan şekeri normalin üstünde olan bu kişilerin idrarında şekere rastlanır. Kandaki şeker seviyesi normale gelinceye kadar tedavi uygulanır. Hastanın beslenmesinde şekersiz gıdalara yer verilir.

Üremi:

Böbreğin fizyolojik bir bozukluk sonucunda üreyi atamamasına bağlı olarak kandaki azotlu artıkların artması olayına üremi denir. Kandaki üre miktarı 50 mg’ın üstüne çıkarsa kişinin zehirlenmesine neden olabilir.

Böbrek Yetmezliği:

Böbreklerin kandan süzmesi gereken artık maddeleri atamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbrek yetmezliği olan insanlar diyaliz makinelerine bağlanır ya da böbrek nakli yapılır.

Advertisement


Leave A Reply