Atom İle İyon Arasındaki Fark Nedir? Atom ve İyonların Özellikleri Farkları

0
Advertisement

Atom nedir, iyon nedir? Atom ve iyon arasındaki fark nedir? Atomların ve iyonların özellikleri ve farkları nelerdir? Atom ve iyon hakkında bilgi.

atom iyon

Atomlar, kimyasal olarak parçalanamayan en küçük madde birimidir. Moleküller, kimyasal olarak bağlanmış iki veya daha fazla atomlu gruplardır. İyonlar, bir veya daha fazla değerlik elektronu kazanmış veya kaybetmiş ve dolayısıyla net pozitif veya negatif yüke sahip olan atomlar veya moleküllerdir.

Bir atom bir iyon olabilir, ancak tüm iyonlar atom değildir. Bir atom ve bir iyon arasında belirgin farklılıklar vardır.

Atom Nedir?

Bir atom, bir elementin mümkün olan en küçük birimidir. Atomlar maddenin temel yapı taşları olarak kabul edilir çünkü herhangi bir kimyasal işlemle daha küçük parçacıklara bölünemezler.

Bir atom üç tip atomaltı parçacıktan oluşur: nötronlar, protonlar ve elektronlar. Nötronlar ve protonların her ikisi de atomun çekirdeğinde bulunur; nötronlar nötr yüklü parçacıklardır ve protonlar pozitif yüklü parçacıklardır. Elektronlar, atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif yüklü parçacıklardır. Düzenlemeleri ve hareketleri, elementin birçok kimyasal özelliğinin temelini oluşturur.

Advertisement

Her atom tipine atomdaki proton sayısını bildiren bir atom numarası atanır. Normal olarak, bir atom aynı sayıda pozitif partiküle (proton) ve negatif partiküle (elektron) sahiptir. Protonların sayısı elektron sayısıyla aynıdır ve her ikisi de atom numarasıyla aynıdır.

İyon Nedir?

İyonlar ekstra elektronlu veya eksik elektronlu atomlardır. Bir atomun en dıştaki yörüngesinde elektronlar (değerlik elektronları olarak da bilinir) kazanıldığında veya kaybedildiğinde, atom bir iyon oluşturur. Elektronlardan daha fazla protona sahip bir iyon, net bir pozitif yük taşır ve buna katyon denir. Protonlardan daha fazla elektrona sahip bir iyon, net bir negatif yük taşır ve anyon olarak adlandırılır. Nötron sayısı elektriksel olarak nötr oldukları için devreye girmez. Nötron sayısının değiştirilmesi izotopu belirler.

İyonlar genellikle, statik elektrik, elektronları atomlardan uzaklaştırdığında oluşur. Bir kapı tokmağına dokunduktan sonra elektrik çarpması yaşarsanız, bir elektron akışı ve böylece iyonlar yarattınız.

İyonların Özellikleri Nelerdir?

Pozitif veya negatif yüklü olmasının yanı sıra, iyonlar ters yüklü iyonlarla hızlı bir şekilde bağlanabilir. Bazı yaygın bileşikler neredeyse tamamen kimyasal olarak bağlı iyonlardan oluşur. Örneğin, tuz tekrarlayan bir dizi klorür anyonu ve sodyum katyonundan oluşur.

Önemli iyonların diğer örnekleri arasında, sağlık için gerekli olan klorür, potasyum, magnezyum ve kalsiyum iyonları gibi elektrolitler bulunur. Spor içeceklerindeki elektrolitler vücudu nemlendirmeye yardımcı olur. Potasyum iyonları kalp ve kas fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur. Kalsiyum kemik büyümesi ve onarımı için kritiktir ve sinir uyarılarını ve kan pıhtılaşmasını desteklemede de rol oynar.

Advertisement


Leave A Reply