Atmosferdeki Azot Oranı Nedir? Azot Gazının Havadaki Miktarı Nedir?

0
Advertisement

Atmosferdeki azot miktarı nedir? Azot gazı yüzde kaç oranında havada bulunur? Azot gazının atmosferdeki işlevi ve önemi nedir?

azot

Solunum, tüm canlılar için gereken en önemli süreçlerden biridir. Hayvanlar oksijen alır ve karbondioksiti dışarı atarlar. Bitkiler karbondioksite ihtiyaç duyar ve atık ürün olarak oksijeni verir. Bununla birlikte, bu gazların hiçbiri Dünya atmosferinde en fazla bulunan gazlar değildir. Hava ağırlıklı olarak azottan oluşur.

Azot Dünya atmosferindeki havanın yaklaşık yüzde 78’ini oluşturur.

Hava Nelerden Oluşur?

Azot atmosferdeki en bol gazdır. Hava yüzde 78 azottan oluşur. Oksijen yüzde 21’dir ve inert soy gaz argon havanın yüzde 0.9’unu oluşturur. Kalan yüzde 0,1 ise birkaç eser gazdan oluşur. Yüzde 0.1’in çoğu karbon dioksittir. Diğer gazlar arasında neon, helyum, metan (\displaystyle C{{H}_{4}}), azot oksit (\displaystyle N{{O}_{2}}) ve ozon (\displaystyle {{O}_{3}}) bulunur.

Atmosferin Kimyası

Azot gazı atmosferdeki diğer moleküller ile yüksek oranda reaktif değildir ve esas olarak havada \displaystyle {{N}_{2}} olarak bulunur. Azotun reaktif olmayan davranışı, iki azot atomu arasında paylaşılan üç çift elektron arasında oluşan güçlü üçlü bağlardan kaynaklanır. Bu bağların nispeten kısa yarıçapları vardır ve bu da kırılması için daha fazla enerji gerektirir. Azot, yüksek sıcaklıklarda daha reaktif hale gelir. Düşük sıcaklıklarda, belirli katalizörlerin varlığı azotun diğer moleküller ile daha reaktif olmasına neden olur. Atmosferde meydana gelen yaygın bir azot bazlı reaksiyon, yıldırım düştüğünde fırtınalar sırasında NO, azot oksit oluşumudur.

Advertisement

Azot Fiksasyonu

Azot tüm organizmalar için önemlidir, çünkü yaşam için gerekli birçok bileşiğin temelini oluşturur. Proteinler, enzimler, hormonlar ve klorofilin tamamı azot içerir. Nükleik asitler ayrıca azot içerir ve DNA ve RNA’nın omurgasını oluşturan nükleotitlerin uzun zincirlerini oluşturur. Bununla birlikte, canlılar atmosferde gaz halindeki \displaystyle {{N}_{2}}‘yi kullanamazlar. Toprak içindeki hava ceplerinde bulunan azot gazı, azot fiksasyonu adı verilen bir işlemle bitkiler tarafından kullanılabilen bir forma dönüştürülür. Azot fikse edici organizmalar, soya fasulyesi, yonca ve kırmızı yonca gibi baklagillerin köklerinde yaşayan belirli bakteri türlerini ve diğer mikroorganizmaları içerir. Mikro organizmalar, \displaystyle {{N}_{2}}‘yi bitki kökleri tarafından alınan amonyum ve nitrat gibi diğer bileşiklere dönüştürür. Tüketiciler bitkileri yerler ve daha sonra azot bileşiklerini eliminasyon veya ayrışma yoluyla toprağa geri gönderirler. Bitkiler ayrıca azotları ayrıştıklarında toprağa geri gönderirler. Topraktaki azot tespit edici mikroorganizmalar bu bileşikleri yıkar ve azot döngüsü devam eder.

Hava kirliliği

Azot yüksek sıcaklıklarda yüksek derecede reaktif olabileceğinden, yakıt yandığında azot oksit bileşikleri oluşur. Bu bileşiklerden biri olan azot dioksit (\displaystyle N{{O}_{2}}), yanmanın bir yan ürünüdür ve otomobil ve fabrikalardan kaynaklanan emisyonlarda bulunur. Gaz halinde, \displaystyle N{{O}_{2}} solunum yolunu tahriş edicidir. Atmosferde su varlığında asit yağmuru oluşturmak için reaksiyona girebilir.


Leave A Reply