Kimyada Bileşik ve Karışım Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

0
Advertisement

Kimyada bileşik nedir, karışım nedir? Bileşik ve karışım arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir, özellikleri hakkında bilgi.

Bileşik ve karışım arasındaki temel fark, bileşiğin kimyasal yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesi, karışımın ise fiziksel yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesidir.

bileşik karışım

Bir bileşik ve bir karışım, her ikisi de iki veya daha fazla bileşen içerir. Bununla birlikte, bu iki kimyasal tür, bileşenlerin karışım şekline ve bileşenleri esas olarak ayırma şeklimize göre birbirinden farklıdır. Dahası, bileşikler genellikle saf maddelerken, karışımlar saf olmayan maddelerdir.

Su iki ayrı elementten meydana gelmiş bir maddedir. Hava da, çoğu azot’la oksijen olmak üzere, içinde çeşitli elemanların bulunduğu bir maddedir. Ancak, su ile havanın özellikleri arasında kimya bakımından büyük fark vardır. Çünkü su bir bileşik’tir, hava ise karışımdır.

Bileşik nedir?

Kimyasal bir bileşik, kimyasal prosedürlerle birbirine bağlanan iki veya daha fazla kimyasal elementin bir kombinasyonundan oluşan saf bir malzemedir. Sadece bir atom ve elektronlardan oluştuğu için oldukça basit olan bir elementin aksine, kimyasal bir bileşik daha karmaşıktır. Bu nedenle, kimyasal formül, iki veya daha fazla atom içeren bileşiğin bu karmaşıklığını tanımlama şeklimizdir.

Advertisement

Bir bileşik oluşturabilen farklı türde kimyasal bağlar vardır: tuzlar oluşturan iyonik bağlar, moleküler bileşikler oluşturan kovalent bağlar ve metaller arası bileşikler oluşturan metalik bağlar. Bunları oluşturmak için kullandığımız sıcaklığa bağlı olarak, kimyasal bileşikler katı, sıvı veya gaz formunu alabilir. Bazı sıradan bileşik örnekleri, sofra tuzu ve sudur.

Karışım nedir?

Karışım, iki veya daha fazla bileşenden oluşan saf olmayan bir maddedir. Bir bileşikten farklı olarak, bir karışım sabit bir bileşim içermez; ayrıca bu karışımları fiziksel olarak oluşturabilir veya ayırabiliriz. Bu nedenle kimyasal işlem gerektirmez. Bir karışımdaki her maddenin kimliği korunur ve değişmez.

karışım

Ayrıca iki tür karışım vardır. Homojen ve heterojen karışımlar. Ayrıca bu karışımları şunlardan biri olarak sınıflandırabiliriz: alaşım (bir veya daha fazla elementin katı bir kombinasyonu), süspansiyon (küçük katı parçalar içeren bir sıvı) veya kolloidler. Evdeki bazı yaygın karışımların örnekleri arasında süt ve bulaşık deterjanı bulunur.

Bileşik ve Karışım Arasındaki Fark Nedir?

Kimyasal bir bileşik, iki veya daha fazla kimyasal elementin bir kombinasyonundan oluşan saf bir malzemedir, oysa bir karışım, iki veya daha fazla bileşenden oluşan saf olmayan bir maddedir. Bu nedenle, bileşik ve karışım arasındaki temel fark, bir bileşiğin kimyasal yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesi, bir karışımın ise fiziksel yollarla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bileşen içermesidir. Bileşik ve karışım arasındaki bir diğer önemli fark, bileşiklerin aksine, karışımları kolayca ayırabilmemiz ve ayrı ayrı maddelerine ayrılabilmeleridir. Bileşikleri böldüğümüzde, belirli kimyasal işlemleri yürütmek için çok fazla enerjiye ihtiyacımız var, oysa karışımlarda yalnızca yoğunlukları, çözünürlükleri ve boyutları bakımından onları fiziksel olarak nasıl ayıracağımızı belirleyebilmemiz gerekir.

bileşik karışım

Advertisement

Örnekler

Günlük hayatımızda her gün kullandığımız bileşikler arasında tuz, şeker başta gelir. Yeryüzündeki element sayısı belirli olduğu halde, bunların meydana getirdiği bileşiklerin sayısı milyonları aşar.

Elementlerin bileşik meydana getirmesi özel yollarla olur. 7 gram kadar demir tozunu 4 gram kadar kükürt tozuyla iyice karıştırdıktan sonra bir büyüteçle bakarsak demir, kükürt taneciklerini ayrı ayrı seçeriz. Bunlar bir bileşik meydana getirmiş değildir, öyle ki bir mıknatıs yaklaştırarak demir tozlarını ayırabiliriz de… Ancak aynı maddelerin arasına kızgın bir tel sokulursa, kimyasal bir tepki olur, siyah bir kitle meydana gelir. Artık kimyasal bir bileşik meydana gelmiş, iki madde, kendi özelliklerinden sıyrılıp, ayrı bir özellik kazanmıştır. Çünkü atomlar bir araya toplanıp molekül olmuştur. Atomların bir araya toplanmasıyla meydana gelen madde parçasına molekül denir. Cisimler gökyüzündeki yıldızlar gibi, birbirinden boşluklarla ayrılmış, sürekli hareket halinde olan moleküllerden kurulmuştur. Kimyasal değişmelerle yeni cisimlerin doğması bu moleküllerin yer değiştirmesiyle olur.


Leave A Reply