Browsing: Kimya

Kimya bor

Bor Nedir? Bor Elementinin Özellikleri Kullanım Alanları Elde Edilmesi

38

Bor elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bor elementi ile ilgili bilgi. Bor Bor 3A grubu elementlerindendir. Metal ve ametaller arasında bulunur ve Bor yarı metal bir elementtir. Yarı iletkendir. Kimyasal olarak silikona, galyum, indiyum ve talyum ve alüminyumdan daha yakındır. Bor doğada tek başına element haliyle bulunmaz. Genellikle bir bileşiği

Kimya oksijen element

Oksijen Nedir? Oksijen Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi Eldesi

24

Oksijen elementinin özellikleri, atom numarası, keşfedilmesi, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Oksijen elementi ile ilgili bilgi. Oksijen Oksijen gazı atmosferin yaklaşık beşte birini kaplar. Mars atmosferinde yalnızca % 0.15 oranında oksijen bulunur. Oksijen, karbon-azot döngüsünde önemli bir rol oynar. İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi, suyun onda dokuzu oksijendir. Oksijen gazı renksiz, kokusuz ve tatsızdır.

Kimya Gümüş ELementi

Gümüş Elementinin Özellikleri, Elde Edilmesi, Bileşikleri ve Kullanım Alanları

5

Gümüş elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gümüş elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde

Kimya Berilyum

Berilyum Nedir? Berilyum Elementinin Özellikleri Kullanımı Tarihçesi Eldesi

63

Berilyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berilyum elementi ile ilgili bilgi. Berilyum Nedir? Berilyum Elementinin Özellikleri Berilyum Grup 2 (IIA) elementidir. Bir metaldir ve yüksek bir erime noktasına sahiptir. Normal sıcaklıklarda, berilyum, hava oksidasyonu direnir. Berilyum bileşikleri çok zehirlidir. Cam çizilmeye kabiliyetini muhtemelen oksit ince bir tabaka oluşumu nedeniyle. Akuamarine

Kimya

Günlük Hayatımızdaki Kimyasal Olaylar Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0

Günlük hayatımızda kimyanın yeri nedir? Günlük hayatta oluşan kimyasal olaylara, reaksiyonlara örnekler, hakkında bilgi. Günlük Hayatımızdaki Kimyasal Olaylar Etrafınızdaki dünyaya yakından bakarsanız, her saniye, sonsuz kimyasal reaksiyonun meydana geldiğini görürsünüz. Böylelikle, kimyanın günlük hayatınızın büyük bir bölümünü oluşturduğu söylenebilir. Kimya ve kimyasal reaksiyonlar sadece laboratuvarlarla sınırlı değildir. Karbon elementi organik, inorganik ve organometalik bileşiklerin temel

Kimya kimyasal reaksiyon

Kimyasal Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (Derişim Sıcaklık Katalizör Vb)

1

Kimyasal tepkime hızına hangi faktörler etki eder? Madde türü, derişim etkisi, katalizör etkisi, sıcaklık, etkileşim yüzeyi ve etkileri konu anlatımı. Kimyasal Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler 1. TEPKİME HIZINA MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ: Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin özelliklerine bağlıdır. ►Genellikle kompleks yapıya sahip moleküller, basit yapılı molekül veya iyonlara göre daha yavaş tepkime verir. ►Bağ

Kimya kimyasal reaksiyon

Kimyasal Tepkime Denklemleri (Korunanlar ve Korunmayanlar)

0

Kimyasal tepkime denklemlerinin özellikleri nedir, kimyasal tepkimelerde neler olur, denklemde nasıl gösterilir, örnekli anlatım. Kimyasal değişmeler tepkime denklemleriyle gösterilir. Kimyasal tepkimelerde; tepkimeye giren maddelere kısaca girenler, tepkime sonucunda oluşan maddelere ise ürünler veya çıkanlar denir. Kimyasal tepkimelerde girenler ve çıkanlar elementel halde ise simge, bileşik ise formüllerle gösterilir. Tepkimelerde girenler solda, çıkanlar sağ tarafta gösterilir, girenler

Kimya kimya

Kimyanın Tarihçesi – Kimya Bilimi Nasıl Ortaya Çıktı? Gelişimi Nasıl Oldu?

0

Kimya bilimi nasıl ortaya çıktı? Kimya bilimin tarihi, önemli bilim adamları, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Kimya Tarihi; Madde ve maddedeki değişimler daha ilkçağdaki Yunan filozoflarından bazılarının ilgisini çekti ve bu olayları incelediler. Demokritos ve Epikuros gibi filozoflar atom kuramım ortaya atarak “evren, boş mekândan, sonsuz büyük sayıda, sonsuz küçük boyutta taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler bozulmaz,

Kimya Spin Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Spin Kuantum Sayısı Nedir? Ne Anlama Gelir? Nasıl Hesaplanır?

0

Spin Kuantum sayısı nedir? Ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Bohr modelinin, atomun yapısında açıklayamadığı olaylar nelerdir? Elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dönerlerken, aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da dönerler. Dünyanın hem güneş hem de kendi ekseni etrafında dönmesi gibi dönerler.Bu dönme hareketi esnasında, elektron bir magnetik alan oluşturur. Dönme hareketi iki yönde olabileceğinden oluşan magnetik

Kimya Matematik

Entalpi Nasıl Hesaplanır? Entalpi Hesaplama Örnekleri – Formülü

0

Entalpi nasıl hesaplanır, formülü nasıldır? Entalpi ne anlama gelir, hesaplamak için kullanılan yöntemler ve örnek sorular. Entalpi Hesaplama – Formülü Entalpi, sistemin, toplam iç enerji artı basınç ve hacim çarpımına eşit termodinamik bir işlevdir. Denklemi aşağıdaki gibidir: H = E + PV burada H entalpi, E enerjidir ve PV basınç ile hacim çarpımıdır. Bir sistemin

Kimya alkol

Alkollerin Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Alkollerin fiziksel özellikleri nelerdir? Molekül ağırlıkları, doymuş monoalkoller, alkollerin bağları hakkında bilgi. Alkollerin Fiziksel Özellikleri Doymuş monoalkoller dizisinin ilk üyeleri renksiz, nötral özellik gösteren kendilerine özgü kokuları ve yakıcı tadları olan sıvılardır. Metanol, etanol ve propanol suyla her oranda karışırlar. Karbon sayısı 4-11 olan alkoller suda sınırlı oranda çözünen yağımsı sıvılardır. Dizinin daha yüksek üyeleri

Kimya amonyum nitrat

Amonyum Nitrat Nedir? Nasıl Elde Edilir? Özellikleri Nelerdir?

0

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitrat özellikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, elde edilmesi ve kullanım alanları hakkında bilgi. Amonyum Nitrat; Amonyağın nitrit aside etkisiyle elde edilen ve patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum bileşiğidir. Simgesi NH4NO3. Molekül ağırlığı: 80,05. Özgülağırlığı: 1.72. Kokusuz, saydam, nem çekici kristallerdir. 210°C’de başlıca su ve azot oksidül (N2O) vererek bozunur. Normal basınçta

Kimya amonyum nitrat

Amonyum Tuzları Nelerdir? Özellikleri Nelerdir? Kullanım Alanları

0

Amonyum tuzları nelerdir? Amonyum tuzlarının isimlerinin listesi ile birlikte özellikleri, kimyasal formülleri, kullanım alanları hakkında bilgi. Amonyum; amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bileşim köküdür. Simgesi NH4+. Suda bol miktarda çözünen amonyağın bir bölümü suyla tepkimeye girerek amonyum iyonunu oluşturur. Amonyum iyonuyla birlikte oluşan hidroksil iyonu nedeniyle de amonyağın sulu çözeltisine amonyum hidroksit adı verilir. Zayıf

Kimya karbon

Karbon Nedir? Karbon Elementinin Özellikleri Bileşikleri Kullanımı Eldesi

21

Karbon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Karbon elementi ile ilgili bilgi. Karbon Karbon sembolü C ile gösterilen çok önemli bir kimyasal elementtir. Dünyadaki tüm hayatın yapı taşıdır. Karbon; hidrojen, azot, oksijen, kükürt ve fosfor gibi diğer bazı elementlerle birlikte dünya üzerindeki canlı hayatı meydana getirir. Karbon çok sayıda organik bileşiğe

Kimya lityum

Lityum Nedir? Lityum Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı Eldesi

47

Lityum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, tarihçesi, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lityum elementi ile ilgili bilgi. Lityum Lityum 1A grubu elementlerindendir. Bu gruptaki elementlere alkali metaller denir. Lityumun sıvı haldeki yoğunluğu suyun sadece yarısı kadardır. Katı halde ise en hafif metaldir. Lityumun yüzeyinden kesilince yüzey gümüş renktedir, ancak bir dakika içinde havayla temasıyla beraber

Kimya helyum

Helyum Nedir? Helyum Elementinin Özellikleri Kullanımı Eldesi Tarihçesi

42

Helyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, tarihçesi, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Helyum elementi ile ilgili bilgi. Helyum Helyum soy gazlardan (asal gaz) biridir. Helyum gazı monoatomik, reaktif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Helyum, basınçlı tanklarda kullanılabilir. Helyum, evrende hidrojenden sonra ikinci en bol bulunan elementtir. Helyum hidrojene göre daha ağır bir element olsa da

Kimya hidrojen

Hidrojen Nedir? Hidrojen Elementinin Özellikleri Tarihçesi Kullanımı Eldesi

36

Hidrojen elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, tarihçesi, Hidrojen elementi ile ilgili bilgi. Hidrojen Hidrojen en hafif elementtir. Evrende en bol bulunan elementtir ve ağırlığına göre, evrenin yaklaşık % 90’ınını oluşturur. Yaşam için su, su (H2O) için hidrojen kesinlikle gereklidir ve tüm organik bileşikler bulunur. Hidrojen hafif bir gazdır. Hidrojen gazı

Kimya Rutherford Atom Modeli

Rutherford Atom Modelinin Özellikleri Şekilli Anlatımı Hakkında Bilgi

0

Rutherford Atom Modeli nedir? Rutherford Atom Modelinin özellikleri nelerdir, açıklaması, şekilli anlatımı, özeti, hakkında bilgi. Rutherford Atom Modeli Rutherford radyoaktif maddelerden çıkan yüksek hızlı α tanecikleriyle bombardıman ettiği çok ince altın yapraklardan α taneciklerinin saçılmasını inceleyip yeni bir atom modeli geliştirdi, tik defa atomun çekirdekli yapıda oluşu fikri bu modelle ortaya atılmış olup α taneciklerinin

Kimya vitamin yağ

Yağların Daha Fazla Enerji Vermesinin Nedeni Nedir?

0

Yağ moleküllerinin yapısı nasıldır? Yağlar neden daha fazla enerji verirler, yağların enerji vermesi ile ilgili bilgi. Yağ moleküllerinde de yalnız karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur, fakat oksijen oranı karbonhidratlardakine nazaran daha azdır. Bundan ötürü, karbonhidratlarla mukayese edilecek olursa, bir yağ molekülünde yanabilecek kısımlar (Karbon ve hidrojen kısımları) daha çoktur. Aynı ağırlıkta olan yağ ve

Kimya makarna suzme

Karışımları Süzme Yöntemi İle Ayırma Nedir? Örneklerle Anlatımı

0

Heterojen karışımların süzme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Süzme yöntemi ile karışımları ayırma örnekleri, hakkında bilgi. Süzme Yöntemi İle Ayırma Nedir? Bir katının gaz veya sıvı içerisinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardan katı taneciklerini ayırmak için süzme yöntemi uygulanır. Süzme işlemleri için süzgeç adı verilen kağıt veya diğer malzemelerden yapılmış araçlar kullanılır. ***Süzgeçler sıvı veya

Kimya süt

Sütün Kaynama Noktası Kaç Derecedir? Sütün PH Değeri Nedir?

0

Sütün kaynama noktası kaç derecedir? Sütün kaynama noktası neye göre değişir, suyunkinden ne kadar farklıdır? Sütün kaynaması hakkında bilgi. Sütün Kaynama Noktası Kaç Derecedir? Süt Kaynatma Bilimi Sütün kaynama noktası, deniz seviyesinde 100 ° C veya 212 ° F olan suyun kaynama noktasına yakındır, ancak süt içinde ek moleküller içerir, böylece kaynama noktası biraz daha

Kimya su molekulu

Suyun Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Kimyasal Formülü Yapısı

0

Su nedir? Suyun kimyasal yapısı, kimyasal formülü, özellikleri, fiziksel halleri, fiziksel özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Su çok bol ve çok yaygın bir kimyasal bileşiktir. Hidrojen ve oksijen elementlerinden yapılmıştır, oksijen ve hidrojen atomları 1/2 oranında birleşmiştir. Su elektrik akımıyla hidrojen ve oksijen gazlarına ayrılabilir, bu atomlar kolayca birleşerek tekrar suyu meydana getirirler. Yüze yakın element (kimyanın

Kimya süt

Sütün Yoğurda Dönüşmesini Sağlayan Nedir? Sütün Bileşimi ve Üretimi

0

Süt nasıl yoğurda dönüşür? Sütten yoğurt yapımını sağlayan bakteriler, sütün bileşimi, özellikleri ve üretimi hakkında bilgi. Sütün Yoğurda Dönüşmesini Sağlayan Nedir? Süt yoğurdun ana maddesidir. Yoğurt yapan insanlar sütü alır ve yaklaşık 200 Fahrenhayt dereceye (93 derece Santigrat) ısıtırlar. Sütü bu yüksek sıcaklıkta 10 ila 30 dakika bırakırlar. Sütü ne kadar uzun süre ısıtırlarsa, yoğurt

Kimya bardak su

Su Element Midir? Bileşik Midir? Karışım Mıdır? Neden? Açıklaması

1

Su element midir, yoksa bileşik midir, yada karışım mıdır? Suyun kimyasal yapısı nedir, saf su element midir? Nedeni nedir, hakkında bilgi. Su Element Midir? Bileşik Midir? Karışım Mıdır? Saf Su bir bileşiktir. Bir bileşik, iki veya daha fazla atomun birbiriyle kimyasal bağ oluşturduğu zaman oluşur. Suyun kimyasal formülü H2O’dur, yani her bir su molekülü, iki

Kimya kimyasal reaksiyon

Sınırlayıcı Reaktant Nedir? Nasıl Hesaplanır? Soru Çözümü İçin İpuçları

0

Kimyasal reaksiyonlarda sınırlayıcı reaktant, reaktif nedir, ve nasıl bulunur? Sınırlayıcı reaktant sorularının çözülmesi ipuçları. Sınırlayıcı Reaktant Nedir? Hesaplanması Sınırlayıcı reaktif veya sınırlayıcı reaktant, kimyasal bir reaksiyonda, oluşan ürün miktarını belirleyen reaktantdır. Sınırlayıcı reaktantın tanımlanması, reaksiyonun teorik verimini hesaplamayı mümkün kılar. Sınırlayıcı bir reaktant olmasının nedeni, kimyasal denklemde elementlerin ve bileşiklerin, aralarındaki mol oranına göre dengeli

Kimya gaz ocak

Gaz Çeşitleri, Özellikleri, Kanunları, Kullanılması, Depolanıp Taşınması

0

Gaz nedir? Gaz çeşitleri, gaz kanunları, özellikleri, kullanım alanları, gazların depolanması, taşınması, gaz yakıtlar hakkında detaylı bilgi. GAZ; cisimlerin üç halinden biridir. Cisimler tabiatta şu üç halde bulunurlar: 1 — Katı, 2 — Sıvı, 3 — Gaz. Bir cismin tanınması en güç hali gazdır. Çünkü gazın belirli bir biçimi, hacmi yoktur. İçine girdiği kabın biçimini

Kimya tuz

Sodyum Klorür Özellikleri Yapısı Formülü Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Sodyum Klorür nedir? Sodyum Klorürün yemek tuzu özellikleri nelerdir? Sodyum Klorür denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Klorür Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM KLORÜR (Yemek Tuzu) (NaCl) Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. Genellikle sofra tuzu (yemek tuzu) olarak adlandırılan sodyum klorür, hayvanların beslenmesinde büyük önem taşıyan temel bir

Kimya elma

Malik Asit Nedir? Malik Asit Ne İşe Yarar, Nerelerde Bulunur, Hakkında Bilgi

0

Malik asit nedir, nerelerde bulunur? Malik asidin özellikleri, kullanım alanları, ne işe yarar, yararları nelerdir, hakkında bilgi. Malik Asit Nedir? Ne İşe Yarar? Vücudunuz ne kadar asidik? İnsan vücudu, karbonhidrat yediğinde malik asit üretir ve enerjiye dönüştürür. Bazı meyve ve sebzeler malik asit içerir. Malik asit, bazı tıbbi sorunların hafifletilmesinde yararlıdır, bir besin takviyesidir ve

Kimya kimyasal reaksiyon

Kimyasal Tepkime Olduğunu Nasıl Anlarız? Kimyasal Tepkimenin 7 İpucu

0

Kimyasal reaksiyon (tepkime) olduğunu nasıl anlarız? Kimyasal reaksiyon sırasında ne gibi değişiklikler görülür? Kimyasal reaksiyonlarda oluşan yedi değişiklik. Kimyasal reaksiyonlar meydana geldiğinde aşağıda sıralanan durumlardan en az birisi de meydana gelir. İşte size kimyasal tepkimeleri anlamak için ipuçları ve örnek kimyasal tepkimeler. Gaz Kabarcıkları Ortaya Çıkar Gaz kabarcıkları kimyasal bir reaksiyon meydana geldikten sonra ortaya

Kimya elma sirkesi

Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü, Aşamaları Denklemi Formülü

0

Meyve şekerinden etanol, alkol ve sirke elde edilmesi nasıl olur? Meyve şekerinden sirke üretimi aşamaları, denklemi, hakkında bilgi. Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü Ekonomistlere göre, dünya çapındaki gerilemenin ana sebebi enerji üretiminin oldukça pahalı olması ve bu durumun ancak enerji tasarrufu ve alternatif yakıt üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla dengeleneceğidir. ALKOL Etil alkol, şekerlerin fermantasyonu

Kimya Asit ve Bazların Genel Özellikleri - Asit Bazlar Konu Anlatımı

Asit ve Bazların Genel Özellikleri – Asit Bazlar Konu Anlatımı

5

Asitlerin ve bazların genel özellikleri ve günlük yaşam da kullanım yerleri ile ilgili genel ve uzun bilgilerin yer aldığı yazımız ASİTLER VE BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Asitlerin ortak özellikleri şunlardır. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını iletir. Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki

Kimya Alüminyum Folyo

Alüminyum Cevher İşleme Hakkında Bilgi – Alüminyum Nasıl Elde Edilir?

0

Alüminyum nasıl elde edilir? Alüminyum elde edilmesi için yapılması gereken işlemler ve alüminyum cevher işleme ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Alüminyum Nasıl Elde Edilir? Boksitten alüminyum üretimi iki aşamalı bir işlemdir; ilk aşamada boksitin arıtılmasıyla alümina, ikinci aşamada da alüminanın eritilmesiyle alüminyum elde edilir. Demir (I) oksit, silisyum, titan, su ve başka katışkılar içeren

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Elemet serisi: Alkali Metal

Kimya

Organik Maddelerde C, H, O, N Aranması Nasıl Yapılır? Tepkime Denklemleri

0

Organik Maddelerde C (karbon), H (hidrojen), O (oksijen), N (nitrojen) Aranması nasıl yapılır, tepkime denklemleri nelerdir, hakkında bilgi. ORGANİK MADDELERDE C, H, O, N ARANMASI C ve H Aranması Uzunca bir tüp içerisine konulan organik madde ve CuO karışımı ısıtıldığında tüpün üst kısımlarında yoğunlaşan su damlacıklarından H varlığını, tüpün çıkış borusunun kireç suyuna batırıldığında kireç

Kimya kimyasal denklem

Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi Nasıl Yapılır? Örnekler

0

Kimyasal denklemler nasıl denkleştirilir? Kimyasal Denklem denkleştirmenin kuralları ve örneklerle açıklaması, örnek soru ve çözümleri. Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi Kimyasal tepkimelerde, hesaplama yapabilmek için; giren ve çıkan maddelerdeki atomların tür ve sayısını eşit hale getirme işlemine denklem denkleştirme denir. Basit denklemlerde, simge ya da formülün önüne uygun katsayılar konularak yapılır. Denkleştirme işlemi yapılırken, en karmaşık olandan

Kimya özgül ısı

Özgül Isı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özgül Isı Hakkında Bilgi

0

Özgül ısı ne demektir, neye bağlıdır? Özgül ısının özellikleri, Özgül ısı, öz ısı nasıl hesaplanır, formülü nedir? Özgül ısı hakkında bilgi. Özgül Isı ÖZGÜL ISI; Farklı maddelerin eşit kütlelerinin sıcaklığını bir derece artırabilmek için farklı miktarlarda enerji gerektiği, deneyler sonucu bildiğimiz biri olgudur. Örneğin, 1 kg demirin sıcaklığını 20 °C’den 30 °C’ye yükseltmek için 4.5

Kimya Disprozyum

Disprozyum Nedir? Disprozyum Elementinin Özellikleri

0

Disprozyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Disprozyum elementi ile ilgili bilgi. Disprozyum Periyodik cetvelin lantanitler dizisinde yer alan kimyasal bir elementtir. Heksagonal kristal yapısında gümüşü beyaz renginde bir nadir toprak elementidir. 1886’da Leceq de Boisbaudran tarafından (1838-1912) bulundu. Sembolü: Dy Atom Numarası: 66 Atom Ağırlığı: 162,5 Elemet serisi: Lantanit Maddenin

Kimya aldehitler

Aldehitler ve Ketonlar Hakkında Bilgi

0

Aldehit nedir? Keton nedir? Aldehitler ve Ketonların özellikleri, yapıları, kullanım alanları hakkında bilgi. Aldehitler ve Ketonlar; Aldehitler ve ketonlar (her biri karbon bileşiği olan) iki organik bileşik türüdür. Bu türlerin bazı üyeleri tabiatta bulunur. Örneğin çok az miktarda aseton (bir keton) idrarda bulunur. Aldehitler bazen doğal baharatlarda vardır. Bunun bir örneği vanilyadır, bu aldehit kokusu

Kimya siyanür

Siyanür Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Siyanür nedir? Siyanürün kimyasal özellikleri nelerdir? Siyanür bileşikleri, zararları, kullanım alanları nelerdir? Hakkında bilgi. Siyanürün Özellikleri Nelerdir? Hidrosiyanik asidin tuzu ya da esteri olan çok güçlü bir zehir. Sulu çözeltisi hidrosiyanür asidi olan, H-C ≡ H hidrojen siyanür, 1782’de, Scheele tarafından Prusya mavisinden yalıtıldı (bu da, eskiden prüsik asit olarak adlandırılmasının nedenini açıklar). Hidrojen siyanür

Kimya Amonyak Sentezi

Amonyak Nasıl Elde Edilir?

0

Amonyak nasıl elde edilir? Amonyağın elde edilmesi, üretimi nasıl olur? Amonyak üretim yöntemleri, amonyak sentezi hakkında bilgi. Amonyak Elde Edilmesi; Amonyağı ilk kez 1612’de simyacı Kunckel; nişadır (amonyum klorür) üzerine kireç etkisiyle elde etti, Scheele azot içerdiğini saptadı (1774’te Priestley bileşiminin azot ve hidrojenden oluştuğunu belirledi. Amonyağın tam bileşimini 1785′ te Berthollet saptadı. 19. yüzyılda

Kimya

Amonyak Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Amonyak nedir? Amonyak kimyasal özellikleri, formülü ve kullanım alanları nelerdir? Amonyak zehirlenmesi esnasında neler olur? Amonyak; azot ve hidrojen bileşimi olan, keskin kokulu renksiz gazdır. Simgesi NH3. Molekül ağırlığı: 17.03. Erime noktası: -77.7°C, kaynama noktası: 33.35°C. Havaya göre yoğunluğu: 0,5967. Kendine özgü çok keskin bir kokusu vardır. Kolaylıkla sıvılaştırılabilir. Genellikle yanmaz maddelerden kabul edilir, ancak

1 2 3 4 5 8