Browsing: Kimya

Kimya Biyogaz Fermantasyonu

Fermantasyon İle Biyogaz Üretimi Nasıl Gerçekleşir? Biyogaz Üretimi Ekonomik midir?

0

Fermantasyon ile biyogaz üretimi nasıl gerçekleşir? Fermantasyonla biyogaz eldesi, üretim aşamaları, açıklamaları, ekonomik midir, hakkında bilgi. Fermantasyon İle Biyogaz Üretimi Biyogaz, artık organik maddelerin, anaerobik (havasız) fermantasyonu sonucu açığa çıkan, renksiz, kokusuz, havadan hafif, havaya karşı yoğunluk oranı 0,83 ve oktan sayısı 110 olan, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminin % 54 – 80

Kimya Bir fenetilamine alkaloid olan efedrin'in kimyasal yapısı

Alkaloid Nedir? Alkaloidler Nelerdir? Alkaloidlerin Sınıflandırılması ve Tipleri

0

Alkaloid nedir? Alkaloidler nelerdir? Alkaloidlerin özellikleri, sınıflandırılması ve tiplerine göre Alkaloidler hakkında açkıklamalar. Alkaloidler; çeşitli bitkilerde bulunan baz özelliği gösteren azotlu maddelerdir. Bu tür maddelerin alkali benzeri davranışlarından kaynaklanarak bunlara sekaloitler de denir. Sekaloitler bitkilerde sürekli oksalik, asetik, laktik, malik, tartarik, sitrik ve akotinik asit gibi bitkisel asitlerle oluşturdukları tuzları biçiminde bulunurlar. Bununla birlikte bazı

Kimya Yüzdürme Yöntemi

Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir? Nasıl Yapılır? Örneklerle Açıklama ve Konu Anlatımı

0

Heterojen karışımların yüzdürme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Yüzdürme yöntemi ile karışımları ayırma örnekleri. Yüzdürme Yöntemi İle Ayırma Nedir? Katı – katı karışımındaki ayrılacak katı veya koloit karışımlardaki katı tanecikleri su üzerinde yüzecek hâle getirilebilir. Su üzerinde yüzer hâlde bulunan katı üstten alınarak karışımdan ayrılır. Böylelikle yoğunluğu sudan daha küçük olan katılar karışımdan su

Kimya Çinko Kaplı Süt Güğümleri

Çinko Bileşikleri Nelerdir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Çinko Zehirlenmesi Hakkında Bilgiler

0

Çinko elementinin yaptığı bileşikler, çinko elementi bileşikleri, özellikleri, kullanım alanları, çinko zehirlenmesi ile ilgili bilgi. Çinko fluorür (ZnF2) Fosforesans ve floresans elektrik lambaların yapımında, porselen sırlarında, elektrolitik kaplama banyolarında ve ahşap malzemenin korunmasında kullanılır. Çinko klorür (ZnCl2) Koku giderici ve dezenfektan olarak; tek başına ya da fenol ve başka antiseptiklerle birlikte demiryolu traverslerinin korunmasında; ahşap

Kimya Çinko Kullanımı

Çinko Elementinin Özellikleri, Elde Edilmesi, Alaşımları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

1

Çinko elementinin özellikleri, kullanım alanları, alaşımları, çinkonun elde edilmesi (indirgenme ve elektroliz), Çinko ile ilgili bilgi. Simgesi: Zn Atom numarası: 30 Atom ağırlığı: 65,409 gr/mol Ergime Noktası: 419,53 C Kaynama Noktası: 907 C Çinko, tabiatta bileşikler halinde bulunan, mavimtrak beyaz renkte bir metaldir. En önemli bileşikleri; Blend (çinko+sülfür), zinkit (çinko+oksijen), smitsonit (çinko+karbon+oksijen) Dünyadaki en zengin

Kimya Bira Fermantasyonu

Fermantasyon Nedir? Nasıl Olur? Fermantasyonun Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

0

Fermantasyon nedir? Fermantasyon nasıl meydana gelir? Fermantasyon işleminin özellikleri, açıklaması, sonuçları hakkında bilgi. Fermentasyon, oksijen kullanılmadan, enerji verici besin maddelerinin kimyasal bağ enerjisinden yararlanarak ATP üretilmesine denir. Kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması, kimyasal bağların parçalanması ve yeni bağların yapılması ile olur. Enerji açığa çıktığına göre, yeni bağların enerjisi az olacaktır. Parçalanma tepkimelerini doğaldır ki, enzimler

Kimya Tartarik Asit

Tartarik Asit Nedir? Tartarik Asit Ne İşe Yarar? Kullanım Alanları Nelerdir?

1

Tartarik Asit nedir? ne işe yarar? Neden kullanılır? Tartarik asitin gıdalarda ve ticari olarak kullanım alanları ve yerleri nereleridir? Tartarik asit, çeşitli bitkilerde, meyvelerde ve şarapta doğal olarak bulunan organik bir maddedir. İnsanlar bunu uzun yıllar farklı şekillerde kullandılar. Ticari olarak gıda endüstrisinde katkı ve aroma maddesi olarak kullanılır ve ayrıca seramik, tekstil baskı, tabaklama,

Kimya Alkali ve Toprak Alkali Metaller

Alkali Metaller ve Toprak Alkali Metallerin Özellikleri Nelerdir?

0

Alkali ne demektir? Alkali ve toprak alkali metaller hangileridir? Alkali ve toprak alkali metallerin özellikleri hakkında bilgi. Alkali Çözünen metal hidroksitleri ve özellikle alkali metallerin hidroksitleridir. Alkali terimi çoğu zaman çözeltisi baz özelliği gösteren (asitleri nötralleştiren, turnusolu maviye çeviren) maddeler için de kullanılır. Örneğin,sodyum karbonatın çözeltisi baz özelliği gösterdiğinden alkali olarak nitelendirilir. Amonyak da alkali

Kimya Hassiyum'un keşfedildiği ve kimyasının ilk kez gözlemlendiği GSI'nin UNILAC lineer parçacık hızlandırıcısı

Hassiyum Nedir? Hassiyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

0

Hassiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Hassiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 8 B grubunda yer alan bir geçiş elementidir. 1984 yılında Peter Armbruster ve Gottfried Munzenber tarafından keşfedilmiştir. Sembolü: Hs Atom Numarası: 108 Atom Ağırlığı: 277 Elemet serisi: Geçiş elementi Maddenin Hali: Katı Görünümü: Bilinmiyor ancak yüksek ihtimalle

Kimya Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit Nedir? Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

0

Hidroklorik Asit nedir? Hidroklorik Asit nasıl oluşur, özellikleri, zararları nelerdir? Hidroklorik asit ile çalışırken veya saklarken ne gibi tedbirler alınmalıdır? Hidroklorik asit, hidrojen klorür gazının suda çözünmesiyle elde edilir. Bu bileşik gaz halindeyken de sıvı haldeyken de renksizdir ve yakıcı, keskin bir kokusu vardır. Hidrojen klorür gazı bazı yanardağlardan ve sıcak su kaynaklarından çıktığı için

Kimya Ateş Külü

Kül Nedir? Külün İçerisinde Bulunan Maddeler ve Gıdalardaki Kül Analizi

0

Kül nedir ne demektir? Kül içerisinde hangi maddeler yer alır? Külün özelliği nedir? Gıdalarda yapılan kül analizi ile Türkçe kül sözlük anlamı. Yanan şeylerden artakalan tuzdur. Kimyada, daha çok, örgensel (organik) maddelerin, bazen de organik olmayan (anorganik) maddelerin yanmasından geri kalan, yanamayan artıklara «kül» denir. Külün içinde silis metal tuzları (daha çok metal oksitleri) bulunur. Eskiden

Kimya Deniz Suyundan Tatlı Su Elde Etmek

Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir? Desalinasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Deniz suyundan tatlı su elde etmek mümkün müdür, nasıl elde edilir? Deniz suyundan içme suyu nasıl elde edilir? Desalinasyon ve yöntemleri nelerdir? Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir? Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan deniz ve okyanus suları direkt olarak içilemez ve endüstride kullanılamaz. İnsan vücudunun tuzlu suya dayanıklılığı çok daha azdır. Sürekli deniz suyu

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası, Bileşikleri ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Element serisi: Alkali Metal

Kimya karbon monoksit

Karbonmonoksit Gazı Nedir? Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Karbonmonoksit nedir? Kullanım alanları nelerdir? Oldukça zehirli ve tehlikeli bir gaz olan karbonmonoksit gazı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Karbonmonoksit; CO, renksiz, kokusuz, çok zehirli bir gazdır. Suda sadece az çözünür. Kaynama noktası – 191.5° C ( – 312.7° F) ve donma noktası – 199° C ( – 326.2° F). Karbon monoksit,

Kimya Bazı ölçümler eklenmiş stereo, metanın iskelet formülü

Metan Gazı Nedir? Kimyasal Özellikleri ile Metan Gazının Sağlığa Zararları

0

Metan gazı nedir? Metan gazının özellikleri nelerdir? Metan gazı nerede bulunur, nerelerde kullanılır ve metan gazının sağlığa zararları nelerdir? Gaz halinde bir bileşiktir. Bataklıklarda bitkilerin çürümesi, bozulması sırasında doğar. Hazar Denizi kıyılarında, Çin’de Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bataklık kesimlerinde toprağın içinden sızan gazların bileşiminde %90 oranında metan gazı bulunur. Bu yüzden «bataklık gazı» da denir.

Kimya periyodik tablo

Elementlerin Bulunuş Hikayeleri, Önemli Elementleri Bulan Bilim İnsanları

2

Elementleri kim bulmuştur? Elementlerin bulunuş hikayeleri, elementleri bulan ünlü bilim adamları ve elementlerin tarihçesi hakkında bilgi. Elementlerin Bulunuşu John Dalton (1766-1844) dan öncesi için, elementlerin keşfinden bahsetmek, tezada düşmek olur, zira ancak Dalton’un çalışmalarından sonradır ki, elementler tarif edilebilmişlerdir. Bugün kimyasal element olarak bildiğimiz birçok cisimler, Milâttan önce bilinmekteydiler. Katı metaller, örneğin altın, gümüş, demir,

Kimya fenol

Fenol Nedir, Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri, Kullanımları Hakkında Bilgi

0

Fenol nedir? Fenol bileşikleri özellikleri nelerdir? Fenol bileşikleri ne işe yarar, isimleri ve özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi. Fenol Organik kimyada halkalı (aromatik) sistemin en basit elemanı olan benzen (C6H6) altıgen halkasına OH eklenmesiyle meydana gelen bileşiklerdir. Kömür katranının 160°-2403 C arasındaki basamaklı damıtılması sırasında naftalinle birlikte elde edilir. Fenoller asit özelliği gösteren cisimlerdir. Asitlerle

Kimya termometre

Termometre Nedir, Nasıl Çalışır? Özellikleri, Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Termometre nedir ve nasıl çalışır? termometrelerin genel özellikleri, çeşitleri ve termometre dereceleri birbirine nasıl çevrilir? Termometre Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan araçlara «termometre» denir. Bunların hemen hepsi civa, alkol gibi maddelerin hacimlerinin ısı ile artmasına dayanılarak yapılmıştır. Bir cisme ısı verilince sıcaklığı artar, cisimden ısı alınınca sıcaklığı düşer. Cisimlerin sıcaklıklarını ölçmek için daha önceden bir

Kimya PVC

Polivinil Klorür (PVC) Zararları Nelerdir? PVC Plastiğinin Kullanım Alanları

0

Polivinil Klorür (PVC) nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Polivinil Klorür (PVC) insan sağlığına etkileri, zararları nelerdir? Kullanım alanları nelerdir? Polivinil Klorür (PVC) Zararları Nelerdir? Polivinil klorür (PVC) vinil klorürden yapılmış katı bir plastiktir. Ftalatların eklenmesiyle daha yumuşak ve esnek hale getirilir ve bisfenol A (BPA) izleri içerebilir. PVC borular, vinil döşeme ve dış cephe

Kimya baryum

Baryum Sülfatın Özellikleri ve Baryum Bileşiklerinin İsimleri ve Özellikleri

1

Baryum sülfatın özellikleri nelerdir? Baryum elementinin bileşikleri nelerdir? Baryum hangi elementlerle bileşik kurar, bileşiklerinin özellikleri nelerdir? Baryum, metalik kalsiyuma biraz benzeyen, yumuşak, reaktif, gümüşi beyaz bir toprak alkali metaldir. Sir Humphry Davy onu ilk olarak 1808’de izole etti. Periyodik tablo, berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryum olarak en hafiften en ağıra kadar alkali toprak metallerini

Kimya Kobalt

Kobalt Nedir? Kobalt Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

2

Kobalt elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kobalt elementi ile ilgili bilgi. Demir ve nikel ile benzer özellikler gösteren, periyodik cetvelde VIII grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Oksidi 16. yüzyıldan beri boyarmadde olarak kullanılan kobalt, 1773’de İsviçreli kimyacı Brandt tarafından elde edildi. Kobalt, maviye çalan gümüş beyazlığında, dövülgen katılığında bir

Kimya atom

Bağ Enerjisi Nedir? Bağlanma Enerjisi Nedir? Açıklamaları Özellikleri

3

Bağ enerjisi ve bağlanma enerjisi nedir? Atomlar ve molekülleri arasındaki bağ enerjisi nasıl belirlenir, neye denir? Bağ Enerjisi neye eşittir, hakkında bilgi. Bağ Enerjisi; atom çekirdeklerini, atomları ya da molekülleri, kendilerini oluşturan yapı taşlarına ayırmak, bunlardan bir ya da birkaç taneciği koparmak için gerekli olan enerjidir. Bir elektronu bağlı olduğu atomdan koparabilmek için gerekli en

Kimya Külçe Altın

Altın Elementinin Özellikleri, Bulunduğu Yerler ve Kullanım Alanları

0

Altın nedir? Altın elementinin genel özellikleri nelerdir? Altın elementinin bulunduğu yerler ve kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi. Altın Elementinin Özellikleri ve Bulunduğu Yerler Altın (Au), kimyasal element; periyodik tablonun Ib grubunda yer alan yoğun, parlak sarı renkte, ışıltılı ve değerli bir metaldir. Özellikleri ve bulunduğu yerler. İyi bir ısı ve elektrik iletkeni olan altın yumuşak

Kimya Bakalit Telefon

Bakalit Nasıl Bir Maddedir? Kimyasal Özellikleri ve Uygulama Alanları Nelerdir?

1

Bakalit nedir? Bakalit nasıl bir maddedir, nerelerde kullanılır, nasıl yapılır? Bakalit kimyasal özellikleri, sentezi ve uygulama alanları Bakalit; Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucunda elde edilen yapay bir reçinedir. 1905’te Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) tarafından bulundu. Katalizör olarak sodyum hidroksit, sodyum karbonat ve amonyak gibi bazlar kullanılır. Kondenzasyon işlemi üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada sıvı

Kimya demir bileşikleri

Demir Bileşikleri Nelerdir? Özellikleri ve Kullanım Alanları

1

Demir elementinin yaptığı bileşikler nelerdir? Demir elementi bileşiklerinin özellikleri, kullanım alanları nelerdir? Demir Bileşikleri ve Kullanım Alanları Demir (II) fluorür FeF2. Demir (III) fluorür FeF3 Demir (II) klorür FeCl2 Çeşitli ilaçların hazırlanmasında ve kumaş boyacılığında mordan olarak kullanılır. Demir (III) klorür FeCl2. Güçlü, asit özelliği gösterir. Gravürcülükte; fotoğrafçılıkta; öteki demir tuzlarının, pigmentlerin, mürekkeplerin yapımında, tekstil

Kimya kimya

Ünlü Kimyagerlerin İsimleri ve Hayatları, Ünlü Kimyacılar ve Buluşları

0

Ünlü kimyagerlerin isimleri, kısaca hayat hikayeleri, çalışmaları ve buluşları nelerdir? Ünlü kimyacılar isimleri, hakkında bilgi. LUIGI GALVANI 1737-1798 İtalya’da Bologna’da doğmuş olan Luigi Galvani tıp mesleğine girmeden edebiyat ve felsefe okumuştu. 1762’de Bolonyalı bir profesörün kızı Lucia Galleazzi ile evlendikten sonra tıp okudu ve yetişkin hayatının sonuna kadar Bolonya Üniversitesi’nde anatomi profesörlüğü yaptı. 1780’den sonra

Kimya Azot Değerliği

Değişik Değerlikli Elementler Hangileridir? Özellikleri ve Konu Anlatımı

0

Değişik değerlikli elementler nelerdir? Değişik değerlikli elementlerin özellikleri, hakkında bilgi. Detaylı örnekli konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Bir kimyasal bileşik meydana getirilirken, iki veya daha fazla elementin atomları sabit oranda birleşirler. Bileşikteki her element atomunun sayısı, bu atomların değerleri yardımı ile gösterilir. Böylece bir hidrojen atomu bir klor atomu ile birleşerek hidrojen klorür molekülünü yapar. Hidrojen

Kimya kimyasal reaksiyon

Yükseltgenme Nedir? Yükseltgenler Nelerdir? Örneklerle Konu Anlatımı

0

Yükseltgenme nedir, nasıl olur? Yükseltgenler nelerdir? Yükseltgenme örnekleri ile birlikte yükseltgenme konu anlatımının yer aldığı sayfa. Oksijen özellikle yüksek sıcaklıkta başka element veya bileşiklerle büyük bir birleşme eğilimi gösterir. Bu gaz bildiğiniz gibi havada bulunur. Bir madde oksijenle birleşince yükseltgenmiştir denir. Kokun çok büyük bir kısmı karbondur. Kok adi sıcaklıkta oksijenle birleşmez, fakat sıcaklık yeteri

Kimya tuz

Kimyada Tuzların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır? Nötr, Asidik, Bazik, Çift ve Kompleks Tuz Nedir?

0

Tuzların sınıflandırılması nasıl yapılır? Kimyada nötr tuz, asidik tuz, bazik tuz, çift tuz ve kompleks tuz nedir, özellikleri nelerdir? Tuzlar kimyasal özelliklerine göre, katyonu oluşturan baz ve anyonunu oluşturan asidin karakterleri göz önüne alınarak üç farklı sınıfa ayrılır. Bu üç sınıfın dışında yapısı itibariyle de iki sınıf daha tuz vardır. A. NÖTR TUZ Katyonu kuvvetli

Kimya Magnezyum Klorür

Magnezyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

0

Magnezyum Klorür nedir? Magnezyum Klorür özellikleri, kimyasal formülü ve elde edilmesi hakkında bilgiler. Magnezyum Klorür nerelerde kullanılır? Magnezyum klorür, MgCl2 kimyasal formülüne ve 95,210 g/mol moleküler ağırlığa sahip inorganik bir tuzdur. Magnezyum klorür ağırlıklı olarak çeşitli hidratlar, özellikle moleküler ağırlığı 203.301 g/mol olan MgCl2*6H2O heksahidrat olarak bulunur. Magnezyum Klorür Hekzahidrat, Alman jeolog Karl Gustav Bischo’nun

Kimya magnezyum

Magnezyum Nasıl Elde Edilir? Magnezyum Nerelerde Kullanılır?

0

Magnezyum elementi ile ilgili bilgiler. Magnezyum nasıl elde edilir? Magnezyum nerelerde kullanılır konuları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. «Toprak alkali metalleri» denilen madenlerin kalsiyumdan sonra gelen ikinci üyesidir. Doğada bulunuş şekilleri pek çoktur. Bunlardan önemlileri «Eskişehir taşı» (deniz köpüğü, lületaşı), talk, olivin, serpentin (asbest )tir. Deniz suyunda da önemli oranda bulunur, denizlerin kurumasından meydana gelen

Kimya atom iyon

Atom İle İlgili Terimler Nelerdir? Terimlerin Kısa Açıklamaları

0

Atom enerjisi, atom hacmi, atom ısısı, atom pili ve atom saati gibi çeşitli atom ile ilgili terimlerin kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Atom Enerjisi: Nükleer enerji, çekirdek enerjisidir. Çekirdek tepkimeleri sırasında, kütlenin enerjiye dönüşümüyle açığa çıkan enerjidir. Çekirdek reaktörlerinde ve atom bombalarında (nükleer silahlar) oluşur. Çekirdek tepkimesi sırasında bir kütle azalması olur ve azalan kütleye

Kimya mangan

Mangan (Manganez) Nedir? Mangan Elementinin Özellikleri

0

Mangan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Mangan elementi ile ilgili bilgi. Mangan (Manganez) periyodik cetvelin VII B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 1774’te İsviçreli kimyacı Carl Wilhelm Scheele tarafından bulundu ve aynı yıl asistanı Johan Gottlieb Gahn ilk madensel manganezi üretti. Manganının 4 ayrı alotropu vardır. Kimyasal açıdan genellikle

Kimya Nitrogliserin

Nitrogliserin Nasıl Elde Edilir? Nitrogliserin Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Nitrogliserin nedir, özellikleri nelerdir? Nitrogliserin yapısı, kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi. Nitrogliserin Nitrogliserin; gliseril trinitrat olarak da bilinir, dinamitin en önemli bileşenlerinden biri olan çok güçlü patlayıcı madde. NitroselüLoz ile birlikte başta roket ve füze yakıtları olmak üzere çeşitli iticilerde kullanılır; ayrıca damar genişletici etkisinden ötürü anjina pektoris sendromunda ağrı kesici olarak yararlanılır. Nitrogliserin katışkısız

Kimya periyodik tablo

Periyodik Cetvelin Tarihçesi, Gelişimi ve Henry Moseley’nin Katkıları

13

Periyodik cetveli (sistemi) kim bulmuştur? Periyodik cetvelin, bulunuşu, gelişmesi, katkıda bulunan bilim adamları, Henry Moseley’in katkıları hakkında bilgi. Periyodik Cetvelin Tarihçesi; Periyodik sistemle ilgili ilk çalışmalar Alman bilim adamı Döbereiner tarafından yapıldı. Döbereiner bazı elementlerin üçlü gruplar halinde düzenlenebileceğini ve bu üçlü gruptaki elementlerin kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu fark etti. Bunlara üçlü adını verdi. Daha

Kimya kimyasal reaksiyon

Kimya Nedir? Ne İşe Yarar? Kimya Biliminin Konusu, Dalları ve Çalışma Alanı

0

Kimya bilimi nedir? Kimya neyi inceler, konusu, ne işe yarar? Kimya biliminin dalları ve çalışma alanları nelerdir, hakkında bilgi Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalara bağlayan bilim dalıdır. Adım eski Yunancada iksir, özsu anlamına gelen Khimeia’dan alır. Kimya bilimi

Deneyler Şeker Su Damıtma

Şeker ve Su Nasıl Ayrılır? Şeker ve Su Karışımı Hangi Karışım Türüdür?

0

Şeker ile su karışımı nasıl karışım türüdür, birbirinden nasıl ayrılır? Şekerli suyun damıtma yöntemi ile ayrıştırılması deneyi, yapılışı hakkında bilgi. Şeker ve Su Karışımı Şeker ve su karışımı homojen bir karışımdır. Homojen karışımlar, Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara

Kimya bulut

Hava Nedir? Ne İşe Yarar? Havanın İçinde Bulunan Gazlar Nelerdir?

0

Hava ne demektir? Hava ne işe yarar? Havanın içinde bulunan gazlar nelerdir, özellikleri, kullanımı ile ilgili bilgi. Hava; atmosferi dolduran ve içinde % 78.08 oranında azot, % 20.95 oranında oksijen ve % 0.93 oranında argon bulunan, gaz halindeki akışkandır. 0°C ve 760 mm basınçta, 1 litre havanın ağırlığı 1.2928 gr’dır. Canlıların yaşamlarını sürdürmede en başta

Kimya Kevlar

Kevlar Nedir? Nerelerde Kullanılır? Kimyasal ve Genel Özellikleri Nelerdir?

0

Kevlar nedir? Ne zaman bulunmuştur? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Kimyasal ve genel özellikleri nelerdir? 1965 yılında DuPont’ta Stephanie Kwolek tarafından geliştirilen Kevlar, güçlü bir ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli sentetik elyaftır. Başlangıçta, kevlar iplere veya bu şekilde kullanabileceğiniz kumaş tabakalara bükülür. Değilse, kompozit malzeme bileşenlerinde bir bileşen olarak da kullanabilirsiniz. Sentetik bir elyaf olmasına rağmen kullanımı

Kimya

Atmosfer Nasıl Oluşmuştur? Görevleri Nelerdir? İçerdiği Gazlar ve Yapısı

0

Atmosfer nedir, nasıl oluşmuştur? İçerdiği gazlar nelerdir? Atmosferin yapısı, görevleri, özellikleri, içinde meydana gelen olaylar ve döngüler hakkında bilgi. Atmosfer Nasıl Oluşmuştur? Görevleri Nelerdir? Atmosfer; dünyayı çepeçevre saran, yüzlerce kilometre kalınlığında, saydam bir gaz katmanıdır; yerçekimiyle dünyaya bağlı durur. Gerçekten, %78 kadarı azot ve %21 kadarı da oksijenden meydana gelen bir gaz karışımıdır. Geriye kalan

Kimya Atom Modelleri

Atom Modelleri Nelerdir? Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson Atom Modelleri

41

Atom modelleri nelerdir? Atom modellerinin tarih boyunca gelişimi, Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson ve Modern Atom Modelleri hakkında bilgi. Atom Modelleri; Atomun yapısı hakkında çeşitli modeller geliştirilmiştir. DALTON ATOM MODELİNE GÖRE: 1) Elementler bölünemez parçacıklardan (atomlardan) oluşmuştur. 2) Bir elementin tıim atomları aynıdır, ancak farklı elementlerin atomları farklıdır. 3) Kimyasal tepkimelerde atomlar bütünlüğünü korurlar, parçalanamazlar. 4) Bileşikler,

Coğrafya Sabun Kirleri Nasıl Temizler?

Sabun Kirleri Nasıl Temizler? Sabunun Temizlemesi İcadı Tarihçesi Nedir?

0

Sabun kirleri nasıl temizler, sabun ne işe yarar? Sabun temizleme işlemini, sabunun icadı, tarihçesi ve sabun yapımı hakkında bilgi. Sabun Kirleri Nasıl Temizler? Bazı kişiler sadece su ile yıkanmanın da insanı temizleyeceği kanısındadırlar. Fakat gerçekte sabun insanı sadece su ile yıkanmaktan çok daha iyi temizler. Bunun da sebebi ise şudur: Derimizin üstünde birtakım girintiler, çıkıntılar vardır.

1 2 3 4 5 10