Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir?

0
Advertisement

Atatürk devrimleri, inkılapları nelerdir? Atatürk’ün çeşitli alanlarda yaptığı yenilikler ve özellikleri hakkında bilgi.

Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir?

SİYASAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER

• Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

• Yeni Türk Devletinin İdari Teşkilatlanması

• Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)

• Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

• Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Advertisement

• Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri

• Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi


TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER

• Şapka Kanunu ve Kılık-Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925)

• Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

• Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

• Ölçü ve Zaman Birimlerinin Değiştirilmesi

Advertisement

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) (3 Mart 1924)

• Medreselerin Kapatılması (1926)

• Maarif (Eğitim) Teşkilatı Hakkında Kanun (2Mart 1926).

• Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü (1 Kasım 1928)

• Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (12 Nisan 1931)

• Türk Dil Kurumu’nun Açılması (12 Temmuz 1932)

• Üniversite Reformu (1933)

• Güzel Sanatlarda Yenilikler (1928)


EKONOMİK ALANDA YAPILAN DEVRİMLER

• İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

• Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar

• Sanayi Alanındaki Düzenlemeler

Advertisement

• Ticaret Alanındaki Düzenlemeler

• Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Düzenlemeler

• Sağlık Alanındaki Düzenlemeler


HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER

• 1921 Anayasası

• 1924 Anayasası

• Medeni Kanun’un Kabul Edilmesi (17 Şubat 1926)


Leave A Reply