İzmir İktisat Kongresi Maddeleri

0
Advertisement

İzmir İktisat Kongresi ne zaman ve ne amaçla toplanmıştır;? İzmir İktisat kongresinin maddeleri, hakkında bilgi.

İzmir İktisat Kongresi; (18 Şubat 1923). Lozan Konferansında Türk delegeleri, kazanılan askeri başarıyı, siyasal başarıya dönüştürme mücadelesi verirken, İzmir’de ekonomik alanda nasıl bir savaş verileceği belirlenmeye çalışılıyordu. Ekonomik kalkınma için ortak amaçlar belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak ve saptamak amacıyla İzmir’de toplanmıştır.

Alınan kararlar:

  1. Hammaddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Küçük işletmelerden süratle büyük işletmelere ve fabrikalara geçilmelidir.
  2. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır.
  3. Sanayinin özendirilmesi ve ulusal bankaların kurulması sağlanmalıdır. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin her alanda geliştirilmesi gereklidir.
  4. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu karar Lozan’daki Türk delegelerinin işini kolaylaştıracaktır. Kapitülasyonlar hiç taviz verilmeden Lozan Antlaşmasıyla kaldırılır.
  5. Temel fikri ekonomik bağımsızlık olan Misak-ı iktisadi (ekonomik and) kabul edilmiştir. “Devletçilik” ilkesinin uygulanması ön planı çıkmış, milli ekonomi ilkesi kabul edilmiştir.


Leave A Reply