Cumhuriyet Dönemi Tarım Alanındaki Gelişmeler, Alınan Önlemler

0
Advertisement

Cumhuriyet döneminde tarım, ticaret, sanayi ve bayındırlık alanındaki gelişmeler, düzenlemeler, alınan önlemler nelerdir, hakkında bilgi.

çiftçi

Cumhuriyet Dönemi Tarım Alanındaki Gelişmeler

TARIM, TİCARET, SANAYİ ve BAYINDIRLIK ALANINDA GELİŞMELER

Yeni Türk Devleti, ülkeyi kalkındırma programı uygularken ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak kabul etti. Ülkenin her alanda, kalkınmaya ihtiyacı olduğu için tarım, ticaret sanayi çalışmalarını ve bayındırlık işlerini birbirinden ayırmadı.

1) Tarımı geliştirmek amacıyla alınan önlemler:

 • a) Köylünün ödemekte güçlük çektiği âşar vergisi kaldırıldı. 17 Şubat 1925. Böylece üretimde artış sağlandı.
 • b) Devlet köylülerin maddi durumlarına destekçi oldu.
 • c) 9 Aralık 1925’de kuruluşların çalışanlarına sağladığı elbise, kumaş ve başlık gibi eşyaların yerli kaynaklardan temin edilmesini, yabancı sermayenin yurt içine girmesini önledi. (Yerli malı kanunu)
 • d) Köylüye ucuz kredi vermek, makine ve tohum ihtiyacını karşılamak amacıyla Ziraat Bankasının olanakları arttırıldı.
 • e) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
 • f) Bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
 • g) Tarımda makineleşmeye önem verildi, Modern tarım yöntemlerini tanıtmak amacıyla örnek çiftlikler kuruldu.
 • h) Bilimsel araştırmalar sonucu yeni ürünler üretildi. (Şeker pancarı, çay, turunçgiller gibi) Yeni gelir kaynakları tanıtıldı.
 • ı) 1927 ve 1929’da topraksız köylüye toprak dağıtılması konusunda kanunlar çıkarıldı. Önemli bir başarı sağlanamadı.

2) Ticareti geliştirmek amacıyla alınan önlemler:

Üretilen malların dağıtılması ve tüketicinin eline ulaşması ticaretin konusu içerisine girer, Ticaretin gelişmesi ile;

 • a) Vatandaşa iyi hizmet verilir.
 • b) İş alanları açılır.
 • c) Sermaye birikimi sağlanır.
 1. Ticaretin geliştirilmesi için Cumhuriyetin ilanından önce alman en önemli tedbir Kapitülasyonların kaldırılmasıdır.
 2. İlk özel banka İş Bankası kuruldu.
 3. 1926’da Kabotaj kanunu kabul edilerek, “Türk karasularında, yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceği” kabul edildi.
 4. Çeşitli yabancı ortakların sahip olduğu Bat Anadolu ve Trakya Demir yolları, limanlar ve kuruluşlar satın alındı. Böylece milli ekonomi ilkesinin uygulanması sürdürülmüştür.

3) Sanayi ve Madenciliği Geliştirmek Amacıyla alınan önlemler:

Sanayinin kurulamamasının nedenleri:

 1. Sermaye birikiminin olmaması.
 2. Girişimcilerin bulunmaması.
 3. Yetenekli uzman ve kaliteli işçilerin olmaması.

Bu amaçla;

Advertisement
 • a) Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu
 • b) Özel teşebbüsü, sanayi tesisleri kurmaya özendirmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. (1926) Yeterli sermayenin ve gerekli kadronun bulunmaması nedeniyle özel teşebbüs başarılı olamadı.
 • c) Yüksek gümrük uygulaması getirildi. Yerli sanayi dış rekabetten korundu.
 • d) I. Beş yıllık Plan hazırlandı. (1933) Devlet tarafından önemli tesisler kuruldu. Tekstil, maden, deri, cam, kağıt sanayi gelişti.
 • e) Karabükte demir-çelik işletmesi açıldı.
 • f) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. Bilimsel araştırmalar yapılarak, madenlerimiz belirlendi. Birçok maden bölgesi işletmeye açıldı. Ağır sanayi ihtiyaçları karşılanarak, maden sanayinin devlet eliyle temelleri atıldı.
 • g) Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.
►Devletçilik ilkesinin alınmasının iki nedeni vardır.
 • a) Bütün özendirmelere rağmen özel girişimcilerin olmaması. Toplumun ihtiyacı artarken sanayinin durgun olması. Ekonominin etkilenmesi.
 • b) 1929’da Amerika’daki ekonomik sıkıntının dünyaya yansıması ve Türkiye’yi etkilemesi.

►1. Beş yıllık planın uygulanması ile planlı ekonomiye tam geçiş sağlandı. En hızlı kalkınan ülkelerden biriside Türkiye olmuştur.

4) Bayındırlık Alanında Gelişmeler:

 • a) Modern şehircilik anlayışı gelişti.
 • b) Devlet hizmetlerini ve imkanlarını vatandaşa götürmek, yurdun güvenliğini sağlamak, sanayi ve ticareti geliştirmek için ulaşıma gereken önem verildi. Demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı geliştirildi.
 • c) Yeni yollar, köprüler, limanlar ve hava alanları yapıldı.

5) Sağlık Hizmetleri:

 • a) İnsan sağlığına gereken önem verildi. Hastane, doktor, sağlık personeli sayısı arttırıldı.
 • b) Doktorlara mecburi hizmet getirildi.
 • c) Salgın hastalıklara karşı programlı bir mücadele başlatıldı.
 • d) Ankara’da “Hıfzısıhha Enstitüsü” açıldı. Aşılar üretildi.
 • e) Gençliğin spor yapması özendirilerek sağlıklı bir toplum yaratma yolunda önemli adımlar atıldı.


Leave A Reply