Browsing: Genel Kültür

Genel Kültür bitter çikolata

Çikolata Nedir? Çikolata Nasıl Yapılır? Çikolata Hakkında İlginç Bilgiler

0

Çikolata nedir? Çikolata nasıl üretilir, çikolatanın tarihi, çikolatanın içinde ne bulunur, çikolata üretimi hakkında bilgi. Çikolata; Tropikal gölgelerde yetişen bir kakao ağacının tohumlarından yapılan yiyecek maddesidir. Ünlü tabiat bilgini Linnaeus, bu tropikal kakao ağacına, Latince tanrıların gıdası anlamına gelen theobroma adını vermiştir. Çikolatanın ham maddesi en çok Güney Amerika’nın kuzey bölümünde ve Afrika’da Altın Kıyısı

Genel Kültür

Danimarka Sanatı, Mimari, Heykel, Resim ve Sinema Hakkında Bilgi

0

Kuzey Avrupa’nın Vikingler ülkesi olan Danimarka’nın mimarlık, heykel, resim, tiyatro ve sinema sanatı ile ilgili genel bilgiler. Danimarka Sanatı Mimarlık. Danimarka’nın en eski mimarlık kalıntılarına İS 11. yüzyılda yapıldı. Roman kiliseleri 12. yüzyılda yapıldı. Roman sanatı geleneğiyle Avrupa ölçümlerinde yapılan başlıca yapılar Lund, Viborg ve Ribe katedralleridir. Danimarka krallarından birçoğunun gömüldüğü Roskilde Katedraline Roman sanat

Genel Kültür norveç kilise

Norveç Kilisesi (Lutherci Kilise) ve Norveç Yönetim Şekli Hakkında Bilgi

0

Norveç Kilisesi olan devlet tarafından desteklenen Lutherci kilise özellikleri ve tarihçesi, Norveç’in yönetim şekli hakkında bilgi. Norveç Kilisesi Norveç Kilisesi, Norveççe norske kirke, Norveç’te, devletçe desteklenen Lutherci kilise. Norveç’te Hıristiyanlığı yayma yönündeki ilk çabalar 10. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlandı. 11. yüzyılda, ikisi de Norveç dışında vaftiz edilen Kral I. Olav Tryggvason’la (hd 995 – y. 1000) Kral II.

Genel Kültür peruk

Peruk Nedir, Ne İşe Yarar? Tarihte Peruk Kullanımı, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Peruk nedir, ne işe yarar? Peruk ile ilgili özellikle tarihi bilgilerin, peruğun icadı ve tarih boyunca peruğun kullanımı hakkında bilgi. Peruk Nedir? Peruk Hakkında Kısaca Bilgi Peruk, gerçek ya da yapay saçtan yapılmış takma saç. Tiyatro kostümünün bir parçası olarak, süslenme amacıyla, görev ya da statü simgesi olarak takılabilir. Kökeni Antik Çağa dayanan peruğun Asur,

Genel Kültür Cinco de Mayo

Cinco de Mayo Nedir? Ne Zaman Kutlanır? Cinco de Mayo Hakkında İlginç Bilgiler

0

Cinco de Mayo nedir? Her yıl 5 Mayıs’ta kutlanan Meksikalılara özgü bir gün olan Cinco de Mayo hakkında ilginç genel kültür bilgileri. Cinco de Mayo 5 Mayıs’ta hem Meksika’da, özellikle Pueblo’da hem de ABD’de kutlanır. Her iki ülkenin de bu günü kutlama nedenleri farklı kökenlere sahiptir. Meksika’da bu tatil, 5 Mayıs 1862’de Meksika ordusunun Fransızları

Din islam

Ramazan Bayramının Kökeni Nedir? Neden Kutlanır? Yapılan Hazırlıklar

0

Ramazan bayramı ilk nasıl ve neden ortaya çıkmıştır. Ramazan bayramının İslamiyetteki yeri, bayram için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi. Peygamber efendimiz Medine’ye hicreti gerçekleştirdiğinde Medinelilerin cahiliye döneminden kalma iki adet bayram kutladığını ve bu bayramlarda neşelendiklerini gördü. Cahiliye döneminin izlerini taşıyan ve ruhunu yaşatma tehlikesi olan bu bayramlar yerine İslamiyet’in müslümanlara iki adet bayramı bildirmiştir. Ramazan

Belirli Gün ve Haftalar

Dünya Gıda Günü Neden Kutlanır? Ne Zamandır? Önemi Hakkında Yazı

0

Dünya Gıda Günü nedir, önemi nedir? Dünya Gıda Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanmaktadır, kutlama çalışmaları hakkında bilgi. Dünya Gıda Günü Neden Kutlanır? Dünya Gıda Günü her yıl 16 Ekim’de kutlanır. Birleşmiş Milletler tarafından bu günün önemi nedeniyle, FAO (Besin ve Tarım Örgütü) kurulmuştur. 1945’te kurulan bu kuruluşun amacı her yıl 16 Ekim’de Dünya

Belirli Gün ve Haftalar Dünya Gıda Günü

Dünya Gıda Günü Ne Zaman ve Neden Kutlanır? Önemi Nedir?

0

Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır? Dünya Gıda Gününün önemi, etkinlikleri, Dünya Gıda Günü ile ilgili bilgi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu FAO 16 Ekim gününü “Dünya Gıda Günü” olarak kabul etmiştir. Her yıl 16 ekim günü Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerde (Türkiye’de bu ülkelere dahil) gıda üretimi ve tüketimi, açlık, beslenme gibi çok

Genel Kültür Toplumsal Çözülme

Toplumsal Çözülme Nedir? Toplumsal Çözülmenin Nedenleri Nelerdir?

0

Toplumsal çözülme nedir ve toplumsal çözülmenin nedenleri nelerdir? Nedenlerin örneklerle açıklaması, etkileri, hakkında bilgi. Toplumsal Çözülme Toplumda bireylerin, toplumsal değer ve normlara uymamaları sonucu toplumsal düzenin bozulması sürecine toplumsal çözülme denir. Bu durumda toplumsal yapıda gruplar, kurumlar, örgütler ve ilişkiler gibi çeşitli öğeler, birbirini tamamlayamaz. Toplum, artık işleyen bir bütün olma özelliğini büyük ölçüde kaybeder.

Genel Kültür parlamento

Parlamenter Sistem Nedir? Nasıl Çalışır? Tarihsel Gelişimi, Özellikleri

0

Parlamenter sistem nedir? Parlamenter sistem nasıl çalışır ilk nasıl ortaya çıkmıştır ve tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Parlamenter Sistem Nedir? Parlamenter sistem, parlamenter rejim olarak da bilinir, yasama ve yürütme arasında yumuşak bir güçler ayrılığı, denge ve işbirliği kuran yönetim biçimi. Temsili sistem yasama ve yürütme ilişkileri açısından, güçler birliği (meclis hükümeti ya da konvansiyonel sistem)

Genel Kültür

Toplumsal Sistem Nedir? Toplumsal Sistemin Özellikleri Nelerdir?

0

Sosyolojide sistem nedir, toplumsal sistem nedir? Toplumsal sistemin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. Toplumsal Sistem Sistem, aralarında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan öğelerin bir araya gelmesiyle oluşan bütündür. Örneğin; insan organizması bir sistemdir. Sistemin bir yerinde etkili olan bir etken, diğer öğelerini ve bütünü de etkiler. Aynı şekilde hukuk da bir sistemdir. Anayasa maddelerinin

Genel Kültür

Sosyolojide Toplumsal Yapı Nedir? Toplumsal Tabakalaşma Nedir?

0

Sosyolojide Toplumsal Yapı nedir? Toplumsal yapının özellikleri, yatay ve dikey hareketlilik, toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi. Toplumsal Yapı Toplumsal Yapı; Bir toplumun insanları arasında çok ve çeşitli ilişkiler vardır. Bu toplumsal ilişkilerin tümü toplumsal yapıyı meydana getirir. Bu açıdan toplumsal yapı, herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin (grup) yerleşik iç örgütleniş biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Bir

Genel Kültür

Toplumsal Yapı Nedir? Toplumsal Yapının Temel Öğeleri ve Açıklamaları

0

Sosyolojide toplumsal yapı ne demektir? Toplumsal yapı kavramının özellikleri, unsurları, bir çok açıdan incelenmesi. TOPLUMSAL YAPI Yapı, parçaları ve öğeleri arasında bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütündür. Buna göre bir şeyin bütününü ifade eden yapı belli temel işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur. Bu parçalar bütün içinde birbirine bağlı ve düzenli ilişki içindedir. Örneğin; bir insanın

Genel Kültür Toplum

Toplumsal Sapma Nedir? Türleri ve Nedenleri, Olumsuz Sonuçları

0

Toplumsal sapma nedir? Toplumsal sapmanın türleri ve nedenleri nelerdir? Toplumsal sapmanın olumsuz sonuçları hakkında bilgi. Toplumsal Sapma Toplum yaşamının düzenli olabilmesi için insanların toplumsal normlara uyması gerekir. Bunlara uyulduğu sürece toplum sağlıklı ve uyumlu olabilir. Ancak, dünyanın hiçbir yerinde insanların kurallara eksiksiz olarak uyduğu bir toplum görülmez. İnsanların toplumsal normlara uygun olmayan biçimde davranmasına toplumsal

Genel Kültür Toplumsal Çözülme

Toplumsal Sapmanın Kentlerde Daha Fazla Olmasının Nedenleri

0

Toplumsal sapma nedir? Toplumsal sapmanın özellikleri nelerdir? Toplumsal sapmanın kentlerde fazla olmasının nedenleri ile ilgili yazı. Toplumsal Sapma Bir topluma ya da toplumsal gruba ait normların ihlâl edilmesi sapma olarak adlandırılır. Sapma davranışı, genel olarak alışılmış olan davranışlara uymayan davranışlardır. Toplum tarafından onaylamayan, başkalarına zarar verici nitelikte olan davranışlar olumsuz sapma olarak değerlendirilir. Örneğin; hırsızlık,

Genel Kültür Atatürk İnkılapları

Türkiye’de Toplumsal Değişme, Tazminat Öncesi, Sonrası ve Cumhuriyet Dönemi

0

Sosyoloji dersi Türkiye’de toplumsal değişme konu anlatımı. Tanzimat öncesi, sonrası ve Cumhuriyet dönemi toplumsal değişme hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkiye’de toplumsal değişmeyi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve sonrası, Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç dönemde inceleyebiliriz. 1. Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’nde ana ekonomik etkinlik tarımdı. Toprağın mülkiyeti devlete aitti. Köylüler, işledikleri toprağın kiracısı durumundaydılar. Buna karşılık,

Genel Kültür

Demokratik Planlı Toplumsal Değişme Nedir? Açıklaması, Örnekler

0

Müdahale yoluyla toplumsal değişme çeşidi olan demokratik planlı toplumsal değişmenin açıklaması, konu anlatımı. Demokratik Planlı Toplumsal Değişme Planlama, bir toplumun ya da kurumun yapısında meydana gelen değişiklikleri, kendi hâline bırakmaksızın süresi, tipi, hızı ve yönü bakımından denetim altına alma etkinliğidir. Günümüzün demokratik toplumlarında toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal yönden ulaşmak istediği amaçlar belirlenir ve bu

Genel Kültür toplum

Baskı (Müdahale) Yoluyla Toplumsal Değişme Nedir? Açıklaması, Örnekler

0

Müdahale yoluyla toplumsal değişme çeşidi olan baskı yoluyla toplumsal değişmenin açıklaması, konu anlatımı Baskı Yoluyla Toplumsal Değişme Toplumu insan özgürlüklerini kısıtlayıp insanlara baskı yaparak değiştirmek, demokratik olmayan toplumlarda görülen bir uygulamadır. Baskı yoluyla değiştirme, genellikle merkezî planlama yoluyla gerçekleştirilir. Burada plan, demokratik planlamadaki gibi yol gösterici değil, zorlayıcıdır. Baskı yoluyla değiştirme, değişmelerin kısa sürede gerçekleşmesini

Genel Kültür Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar (Gelişme, Evrim, İsyan) Açıklamaları

0

Toplumsal değişmeyle ilgili temel kavramlar nelerdir? Gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan nedir, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar Toplumsal değişmeyle ilgili olan temel kavramların başında; gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan kavramları gelir. a. Gelişme, İlerleme, Evrim Gelişme Gelişme, belirli bir alanda çok sayıdaki öğede katedilen olumlu mesafeyi ifade eder. Toplumun her yönünde

Genel Kültür Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişme Nedir? Nedenleri, Gerekli Olduğu Durumlar Hakkında Bilgi

0

Toplumsal değişme nedir, özellikleri nelerdir? Toplumsal değişmenin nedenleri, gerekli olduğu durumlar hakkında bilgi. TOPLUMSAL DEĞİŞME Değişme, bir durumdan yeni bir duruma geçiştir. Toplumsal değişme, toplumun kendisinde ve kurumlarında belirli bir zaman sürecinde meydana gelen farklılaşmalardır. Bir grubun, bir örgütün, bir topluluğun ya da toplumun bir biçimden bir başka biçime geçiş sürecidir. Toplumsal değişme, toplumun yapısında

Genel Kültür

Toplumsal Değişmede Kuramlar (Büyük Boy, Orta Boy ve Küçük Boy Kuramlar)

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan büyük boy, orta boy ve küçük boy kuramlar nelerdir? Bu kuramların açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Büyük Boy Kuramlar Büyük boy kuramlar, toplumları bütün insanlık tarihi içinde ele alır. İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar meydana gelen değişmeleri açıklamaya çalışır. Büyük boy kuramların amacı, insanlık tarihinin gelişme yasalarını bulmaktır. Bu kuramlardan kimi organizma,

Genel Kültür Toplum

Toplumsal Değişme Tipleri Nelerdir? Özellikleri ve Açıklamaları

0

Toplumsal değişme nedir, toplumsal değişme tipleri nelerdir? Toplumsal değişme tiplerinin açıklaması, hakkında bilgi. Toplumsal Değişme Tipleri Toplumsal değişme tipleri; serbest toplumsal değişme ve müdahale yoluyla değişme olarak ikiye ayrılabilir. a. Serbest Toplumsal Değişmeler Serbest toplumsal değişmeler, planlı, programlı olarak oluşturulmayan değişmelerdir. Bu değişimler iç veya dış etmenler sonucu ortaya çıkar. Toplumda nüfus artışları, göçler, buluşlar,

Genel Kültür

Toplumsal Kurum Olarak Devlet, Toplumsal Kurumsal İçinde Devletin Yeri

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak devlet nedir? Devletin özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Devlet Çeşitli devlet tanımları yapılmışsa da, genelde devlet, toplumun siyasal örgütlenişini ya da toplumdaki siyasal örgütlerin tümünü ifade eder. Devlet bir hukuk kurumu olarak, soyut sayılabilecek bir kavramdır, devlet adına siyasal iktidarı, denetimi, otoriteyi kullanan “hükümet”

Genel Kültür İnsan Dışı İle Karşılanır İçi İle Uğurlanır Atasözünün Anlamı

Toplumsal Kurum Olarak Din ve Ahlak, Toplumsal Kurumlardaki Yerleri

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak din ve ahlak nedir? Dinin ve ahlakın özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Din Din, sosyolojik olarak “Bir kutsala inanan insanların meydana getirdiği topluluğun inanış, ayin ve ibadetlerı’ni ifade eder. Tarihsel süreç içinde çeşitli din biçimleri görülmektedir. Bunlar: ► Totemizm: Ortak ata sayılan bir hayvan,

Genel Kültür hukuk

Toplumsal Kurum Olarak Hukuk, Toplumsal Kurumlarda Hukukun Yeri

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak hukuk nedir? Hukukun özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Hukuk Hukuk sözcüğü hak sözcüğünün çoğulu olarak, Türkçe’ye Arapça’dan girmiştir. Hukuk, toplumun düzenini koruyan ve yaptırımlarla kuvvetlendirilen kuralların tümü olarak açıklanabilirse de çağdaş anlamda uluslararası hukuk kavramını kapsam dışı bıraktığından yeterli bir açıklama olmamaktadır. Şu şekilde

Genel Kültür Kalabalık

Kalabalık, Sosyal Yığın, Sosyal Kategori Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Kalabalık nedir, sosyal yığın nedir, sosyal kategori nedir? Kalabalıkları türleri özellikleri, toplumsal kategori nedir, hakkında bilgi. Kalabalık – Sosyal Yığın – Sosyal Kategori Fiziksel yakınlıklarına rağmen, aralarında örgütlenmiş yapısal ilişki ve etkileşimlerle, bütünleştirici ve birleştirici bağlar bulunmayan insan topluluklarına toplumsal yığın denir. Yığınlarda bulunan insanlar birbirlerini tanımazlar. Rastlantılar sonucu bir araya gelirler ve kısa sürede

Genel Kültür kalabalık

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın Özellikleri

0

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Toplumsal Yığın hakkında bilgi. Toplumsal Yığın Toplumsal Yığın; Karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunmayınca da çoğu kez yok denecek kadar az olan insanların biraraya gelerek getirdikleri kalabalıklara, “toplumsal yığın” denir. Toplumsal yığını oluşturan kişilerin içinde parça parça da olsa, duygusal ya da düşünsel bağ veya bağlılıklar bulunsa da,

Belirli Gün ve Haftalar 19 Mayıs İle İlgili Slogan

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Nedir? Hakkında Yazı

0

Ülkemizdeki en önemli milli bayramlardan birisi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak müthiş bir yazı aşağıda sizi bekliyor. Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Osmanlı Devleti 1914-1918 I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de, Ortadoğu’da düşmana karşı başarılı savaşlar verdi. Birlikte savaştığı Almanlar yenilince o da yenik sayıldı. İtilâf

Belirli Gün ve Haftalar Dünya Çocuk Kitapları Haftası

Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü (23 Nisan) Nedir? Amacı ve Açıklaması

0

Her yıl tüm dünyada 23 Nisan tarihinde çeşitli etkinliklere sahne olan Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü hakkında bilgiler. Neden 23 Nisan, amacı ve etkinlikler. 23 Nisan, Miguel de Cervantes, Saavedra, Mauricio Druon, Inca Garcilaso de la Vega, Haldor Kiljan Laxness, Manuel Mejía Vallejo, Vladimir Nabokov, Josep Pla ve William Shakespeare dahil olmak üzere birçok

Genel Kültür taksimetre

Taksimetre Nedir? Ne İşe Yarar? Taksimetrenin Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Taksimetre nedir? Taksimetre ne işe yarar, nasıl çalışır, nerede kullanılır, özellikleri nelerdir? Taksimetrenin tarihçesi hakkında bilgi. Taksimetre Taksimetre; Taksilerde, yolcuların ödeyecekleri parayı gösteren bir araçtır. Arabanın tekerleğinin miline bağlı bir parçası vardır. Bu parça aracılığıyla tekerleğin dönüş sayısını sayar. Böylece arabanın aldığı yolun uzunluğu bulunabilir. Taksimetreler kontrol bürolarında ayarlanır. Bu ayardan sonra taksimetrenin göstergesi, arabanın

Sanat İngiliz Sanatı

İngiliz Sanatı Hakkında Genel Bilgiler (Mimari, Resim ve Müzik)

0

İngiliz Sanatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiliz sanatı (resim, mimarlık ve müzik) hakkında genel bilgiler. Mimarlık İngiltere’nin en önemli mimarlık eserleri eskiden kalma büyük kiliselerdir. Londra’daki Westminster Abbey geçmişi yaşatan bir anıt gibidir. İngiltere’nin en büyük Katedrali küçük Ely kasabasındadır. Yapılışı 100 yıl sürmüş, XII. yüzyılda tamamlanmıştır. İngiltere’deki kiliselerin en güzeli

Genel Kültür fedakarlık

Diğergâmlık Nedir? Ne Demektir? Diğergâmlık Hakkında Bilgi Yazı

0

Diğergâmlık Nedir? Ne Demektir? Diğergâmlığın açıklaması, hakkında kompozisyon, yazı örneği. Diğergâmlık hakkında bilgi. Diğergâmlık: Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu. Diğergâmlık yani îsâr; bir kimsenin, başkasını kendinden daha çok düşünmesi, başkasının yarar ve çıkarını kendi çıkarına tercih etmesi veya bir zarardan öncelikle onu koruması. Diğerkâm kavramı, sözlükte, “Bir şeyi veya bir kimseyi

Genel Kültür Cücelik

Cücelik Nedir? Cücelik Çeşitleri ve Cüceliğin Sebepleri Nelerdir?

0

Cüce kime denir? Cücelik nasıl bir hastalıktır? Cücelik çeşitleri, belirtileri nelerdir? Tarihteki cüceler “saray cüceleri” Boyu ve organlarının büyüklüğü kendi ırkındaki diğer insanlarınkinden küçük olan insanlara cüce denir. Booyları 1,5 metreden daha kısa olan Orta Afrika’daki Boşimanlar’ı, Pigmeleri, Grönland’daki Eskimoları, Norveç’teki Yenisey’e kadar olan bölgede yaşayan Samoyet’leri, Okyanusyadaki Papuları cüce saymak doğru değildir, çünkü bunlar

Genel Kültür haberleşme

Haberleşme Nedir? Tarih Boyunca Haberleşme, İletişim Araçları Nelerdir?

0

Haberleşme nedir? Haberleşme teknikleri ve teknolojisi, İnsanlığın başlangıcından günümüze kadara haberleşmenin geçirdiği evreler Haberleşme Nedir? Haberleşme canlı varlıklar arasında, duyguların, düşüncelerin birbirlerine duyurulması için kurulmuş düzendir. Bunun en mükemmel şeklini insanlar arasında görürüz. Bütün canlı yaratıklar birbirlerinden haber almak isterler, bunu sağlamak için de bazı imkanlarından faydalanırlar. Haberleşmenin sadece insanlara has bir iş olduğunu sananlar,

Genel Kültür kütüphane

Halk Kütüphanelerinin Önemi Nedir? Hangi İşlevleri Yerine Getirir?

0

Halk kütüphanesi nedir? Halk kütüphanelerinin toplumlar ve bireysel için yararları nelerdir? Bir halk kütüphanesinin hizmetleri ve faaliyetleri nelerdir? Halk kütüphaneleri üçlü bir işlevi yerine getirir: bilginin korunması, kültürün yayılması ve araştırmacılığın yayılması. Aynı şekilde kitaplar, dergiler, dijital ve görsel-işitsel materyaller, gazeteler ve diğer medya aracılığıyla bilgi sağladığı için tartışılmaz bir sosyal işlevi vardır. Adından da

Genel Kültür çimen

Çayır Nedir? Nerelerde Bulunur? Çayır Özellikleri, Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Çayır nedir, ne demektir? Çayırların özellikleri nelerdir, nerelerde bulunur, çayır çeşitleri nelerdir? Çayır hakkında bilgi. Çayır Çayır; Üzerinde gür ot biten düz ve nemli geniş toprak parçalarına «çayır» denir. Irmakların çevresinde taşan suyun altında kalan alçak yerler, kışları karla kaplı olanlar, şiddetli don yapan yüksek tepeler, vadiler baharda hep çayırlık haline girer. Buralarda kendiliğinden yetişen

Genel Kültür

Ortaoyunu Nedir? Ortaoyununun Özellikleri Tiplemeleri ve Tarihçesi

0

Ortaoyunu nedir? Ortaoyununun özellikleri nelerdir? Ortaoyunu tarihçesi, ünlü ortaoyunları, fasılları nelerdir? Ortaoyunu hakkında bilgi. Ortaoyunu Nedir? Ortaoyununun Özellikleri Tiplemeleri Ortaoyunu; halk tiyatrosu geleneğini sürdüren (kukla, meddah, Karagöz) seyirlik oyunlarının bir bölümü; pek çok bakımdan Karagöz’e benzediği halde canlı oyuncularla sunulduğu için özellik gösteren seyirlik oyunudur. (Kol Oyunu, Meydan Oyunu, Taklit-Oyunu, Zuhuri). Pişekar ve Kavuklu İki

Genel Kültür çadır

Çadır Nedir? Çadır Çeşitleri Nelerdir? Çadırın Tarihçesi, Hakkında Bilgi

0

Çadır Nedir, nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Çadır Çeşitleri Nelerdir? Çadırın tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. Çadır; Kalın bezden veya keçe, deri yahut kıl dokumadan yapılan, bir veya daha fazla direklerle çatılıp kurulan barınma yeridir. Osmanlı savaş gemilerinde kıç tarafta bulunan tenteye de çadır denirdi. Kaptanpaşa gemisinde ilk zamanlar bu tenteler seraser denilen kumaştandı. Sonraları yeşil

Genel Kültür Yumurta

Yumurta Hakkında Bilgi ve Bayat Yumurta Nasıl Anlaşılır? Özellikleri

0

Yumurta nedir? Yumurtanın özellikleri nelerdir? Yumurta içerisinde hangi maddeler bulunur? Yumurtanın taze ya da bayat olduğu nasıl anlaşılır? Yumurta, değerli bir besin maddesidir. Çeşitli kuşların ve kümes hayvanlarının yumurtası yenirse de en çok kullanılan tavuk yumurtasıdır. Yalnız «yumurta» denince tavuk yumurtası anlaşılır. Başka yumurtalar hayvanın adı ile belirtilir: Kaz yumurtası, ördek yumurtası gibi… Yumurtaların bileşimi

Belirli Gün ve Haftalar

Yangından Korunma İle İlgili Resimli Güzel Sözler – Sloganlar

0

Yangından Korunma Haftası, Yangından korunmanın önemi ile ilgili resimli güzel sözler, sloganlar, afişler. *** Tedbir almak, yangını söndürmek kadar önemlidir. *** Yangın doğal felakettir. *** Küçük ihmaller büyük sonuçlar doğurur. *** Dikkatsiz olma, yangını yayma. *** Yangını dikkat önler. Yangından Korunma İle İlgili Resimli Sözler – Sloganlar Yangından Korunma Haftası İle İlgili Yazı YANGINDAN KORUNMA

Genel Kültür Bektaşi

Bektaşi Babası Nedir? Yeniçeriler ve Bektaşilik Arasındaki Bağ Nedir?

0

Bektaşi Babası Nedir? Bektaşi babasının özellikleri nelerdir, kime baba denir? Bektaşiler ve Yeniçeriler arasındaki bağ nedir? Hakkında bilgi. Bektaşi Babası Nedir? Bektaşi Babası; Bektaşi, Kalenderi ve Haydan gibi tarikatlarda şeyh yerine kullanılan deyimdir. Ata anlamına gelen ve mecazi olarak saygıya değer yaşlı kimseler için de kullanılan baba sözcüğünün bir tasavvuf terimi olarak kullanılmasına ilk kez

Genel Kültür Bektaşilik

Bektaşilik Nedir? Nasıl Kuruldu? Bektaşilik Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Bektaşilik nedir? Bektaşiliğin kuruluşu, felsefesi, özellikleri, tarihçesi nasıldır? Bektaşilik hakkında ansiklopedik bilgi. Bektaşilik Bektaşilik; kuruluşu Hacı Bektaş Veli’ye maledilen Türk tarikatı. Balım Sultan (öl. 1516) tarikatın ikinci piri sayılır ve Bektaşilik erkânını (temel kural, yol ve yöntemler) onun koyduğu kabul edilir. Türklerin melâmet (zikir, özel giysi, tekke gibi tören ve âdetleri kabul etmeyen tasavvuf tarikatı)

Genel Kültür pigmeler

Pigme Halkı Nerede Yaşar? Yaşam Tarzları, Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Pigmeler ile ilgili olarak genel bilgilerin ve pigmelerin özellikleri ve yaşam tarzları hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Afrika’da, Asya’nın Uzak Doğu adalarında yaşayan çok kısa boylu insanlara «Pigmeler» denir. Bu kelime Eski Yunanlılar’ın kullandıkları bir uzunluk ölçüsünden gelir: Dirsekten parmakların başladığı yere kadar uzunluğa «1 pigme» denirdi, bugünkü ölçümüzle 35 santim kadar tutar. Pigmeler’in boyları

Genel Kültür pigmeler

Pigmelerin Boyları Neden Uzamaz? Pigme Kime Denir? Özellikleri

0

Pigme ne demektir? Pigmelerin boyları ne kadardır, neden kısa kalır, uzamaz? Pigmelerin boyları neden uzamaz? Özellikleri nelerdir? Pigmelerin Boyları Neden Uzamaz? Araştırmalar, cücelerin boylarını uzatabilirken, Pigmelerin bu şansa hiçbir zaman sahip olamayacaklarını ortaya koydu. Orta Afrika’da yasayan pigme cücelerinin en uzunlarının boyları 1.45 metredir. Orta Afrika’nın en yağmurlu bölgesinde yaşayan pigmeler vücutca iri yapılı, olup

Genel Kültür Parmak İzi

Parmak İzi Nedir? Ne İşe Yarar? Parmak İzinin Özellikleri ve Alınması

0

Parmak izi nedir? Parmak izi suçluları bulmada nasıl kullanılır? Parmak izi ne işe yarar, nasıl alınır, hakkında bilgi. PARMAK İZİ Parmak uçlarının iç yanındaki deri çizgilerinin bir eşya üzerinde bıraktığı izdir. Bunlar polisin bir suçluyu bulmasında büyük fayda sağlar, çünkü herkesin el ayasını, parmak uçlarını örten derinin üzerindeki kıvrımlar başka başkadır; hiçbirinin bir başka kimsede

1 2 3 37