Browsing: Din

Biyografi Aziz Pavlus

Aziz Pavlus Kimdir? Pavlusçuluk Nedir? Hakkında Bilgi

0

Aziz Pavlus kimdir ve ne yapmıştır? Pavlusçuluk ya da Paulusçuluk nedir? 7.yüzyılda ortaya çıkmış bir Hırstiyan mezhebi olan Pavlusçuluk hakkında bilgi. Aziz Pavlus Aziz Pavlus; Hristiyanlığın yayılmasına öncülük eden On İki Havari’ den biridir (Tarsus İS 5-Roma 67). Yahudi kökenlidir. Ailesi Tarsus’a yerleşince Roma vatandaşı oldu. Hristiyanlığı evrensel bir din olarak benimsenmesine çalıştı. Stoacı görüş

Din katoliklik

Katoliklik Nedir? Mezhepleri, Katoliklik İnancının Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Katoliklik nedir ne demektir? Katoliklik ne anlama gelir? Katoliklik inancının temelleri, mezhepleri nelerdir, Katoliklik hakkında bilgi. Katoliklik Hıristiyan mezheplerinden biridir. Doğrudan doğruya Hz. İsa’nın, «İncil»’in yolundan giderek kayıtsız şartsız Papa’ya bağlananlara «Katolik» denir. Katoliklik hiçbir tenkide yer vermeyen, Papa’nın, dinin emirlerini kesin sayan görüştür. Bunun karşıtına, yani düşünce, muhakeme, tenkid ve içtihat kapılarını açan görüşe

Din Regaib Kandili Mesajları

Regaib Kandili Nedir? Niçin Kutlanır? Regaip Kandili Hakkında Bilgi

0

Regaib kandili ne demektir? Regaib kandili ne zaman ve neden kutlanır? Regaib kandilinin önemi ile ilgili bilgi. Arabi ayların yedincisi olan Recep ayının kendisi ile onu izleyen Şaban ve Ramazan aylarına Türkler arasında “Üç aylar“‘adı verilerek saygı gösterilir. RECEP ayının ilk Perşembe günü akşamını cuma gecesine bağlayan geceye, “Leyle-i Regaib = Regaib Gecesi” denilir. Regaib,

Din İslam'da Amel

Akaid Nedir? Anlamı, Açıklaması ve Akaid İlmi Ne İşe Yarar?

0

Akaid ne demektir? Sözlük anlamı anlamı ve detaylı açıklaması. İslamiyette ve Hristiyanlıkta Akaid ile ilgili bilgi. Akaid ilmi ne işe yarar? Akaid; dinsel inanç esaslarının tümüdür. Konusu biçimle (tapınma) değil, özle (inanç) ilgilidir. Akaid, Arapça’da “İslami inanç ve kurallar” anlamına gelir. Bu terim genellikle İslam dini ve İslam hukukunun kurallarını içermektedir. Akaid, İslam dininin temel

Din

Peygamberlerin Nitelikleri, Ortak Özellikleri ve Mucizeleri Nelerdir?

0

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin Nitelikleri Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler

Din Kurban Bayramı Mesajları

Kurban Bayramının Önemi, Özellikleri ve Hikayesi Nedir? Neden Kutlanır?

0

Kurban bayramı nedir? Kurban bayramı neden önemlidir, neden kutlanır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Kurban bayramında neden kurban kesilir? Kurban Bayramı; Toplamı bir milyara yaklaşan müslümanların en büyük bayramı,-arapça deyimi ile “İd-i Adhâ”; Arabî ayların sonuncusu olan Zi’l-hicca’nın onunda, gün doğuşundan sonra başlayan ve dört gün süren kısa bir sevinç, neş’e ve Tanrıya şükran dönemidir. Biz

Din Kurban Kesmenin Önemi

Kurban Kesmenin, İbadetinin Önemi Nedir? Dini Dayanağı Nedir?

0

Kurban kesmek neden önemli bir ibadettir? Kurban ve kurban kesme ile ilgili olarak bilgiler ve kurban kesmenin önemi hakkında kısa bilgi. Kurban Kesmenin Önemi Kurban Nedir? Kurban kelimesinin sözlük anlamı tam olarak “yakınlaşma” olarak adllandırılabilir. Bu sbeple kurban için Allah ile yakınlaşma amacı ile Allh’ın verdiği hayvanlardan kurban için uygun olanlardan birinin yine Allah rızası

Din kurban

İslamda Kurbanın Önemi Nedir? Neden ve Ne Zaman Kurban Kesilir?

0

İslamiyette kurban nedir? İslam dininde kurbanın yeri, kurban neden ve ne zaman kesilir? İslamiyette kurbanın önemi hakkında bilgi. KURBAN İbadet amacı ile, Cenab-ı Hakk’a yaklaşmak niyetiyle, belirli bir zamanda kesilen hayvan anlamına bir terim olan KURBAN, şartları hâiz olan müslümanlar için, vâcip bir yükümlülüktür. Kendilerine kurban vâcip olan kimselerin, Müslüman olmaları, hür bulunmaları, bir yerde

Din cehennem

Cehennem Kavramı ve Dini İnançlara Göre Cehennem Nasıl Bir Yer?

0

Cehennem nedir? İslam dininde, Musevilikte, Hıristiyanlıkta ve diğer dini inançlarda cehennemin nasıl olduğuna inanılır, nasıl bir yerdir? Cehennem; dinsel inanışlara göre, kötülük yapanlarla günah işleyenlerin öldükten sonra cezalandırılacaklarına inanılan yerdir. Cehennem sözcüğü, İbranice gehinnom sözcüğünden gelir. Yahudiler, günah işleyenleri, suçluları ve kurban edilenleri Kudüs yakınlarındaki Hinnom Vadisi’nde bulunan Gehinnom Adası’ndaki çok derin bir yere atarlardı.

Din Deve

Cemel Vakası Nedir? Cemel Savaşı Neden ve Sonuçları Hakkında Bilgi

1

Cemel Vakası (Cemel Savaşı) nedir? Cemel Savaşı kimler arasında olmuştur? Cemel Savaşı neden ve ne zaman olmuştur, hakkında bilgi. Cemel Vakası; İslâm tarihinde halifelik için yapılan ilk iç savaştır (656). Öldürülen Halife Hz. Osman‘ın yerine Hz. Muhammed‘in amcaoğlu ve damadı Hz. Ali‘nin halife seçilmesini onaylayan sahabelerden Zübeyr ve Talha daha sonra buna karşı çıktılar. Karşı

Din şamanizm

Şamanizm (Şamanlık) Nedir? Şamanizmin Kökeni Hakkında Bilgi

0

Şamanlık, Şamanizm nedir, özellikleri hakkında bilgi. Şamanizim inancının kökeni, kuralları ve ritüelleri hakkında bilgiler. Şamanizm Eski Türk boyları arasında hüküm sürmüş bir din anlayışıdır. Bugün yalnız Sibirya dolaylarındaki Türk soyları ile Samoyetler, Tunguzlar, Kalmuklar, Yakutlar, Çeremişler arasında yaşamaktadır. Zaman ve mekan içinde birbirinden az çok farklı dalları bulunmakla birlikte genel olarak Şamanlık bir çeşit mistisizme

Din Buda Budizm

Buda (Gautama Buddha) Kimdir? Budizm Dininin Temel İnancı Nasıl ve Nedir?

0

Dünyanın semavi dinlerden sonraki en yaygın dini olan Budizm ve kuralları hakkında genel bilgiler. Gautama Buddha Kimdir? Gautama Buddha hayatı, biyografisi, Budacılık ile ilgili bilgi. Buda (Gautama Buddha) M. Ö. 563 ile 483 yılları arasında yaşamış bir Hint filozofudur. Onun kurduğu din ve felsefe sistemine de «Budizm» denir. «Buda» Sanskritçede «aydınlanmış» anlamına gelir. Gautama Hindistan’ın güneydoğu

Din Şintoizm (Şinto)

Şinto Dini Nasıl Bir Dindir? Özellikleri, İnançları, Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Şinto dini nasıl bir dindir? Hangi toplumlar Şinto dinine inanmaktadır, Şinto Dininin tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. Şinto Dini Şinto Dini; Japonların ulusal dini. Japonca “tanrıların yolu” anlamına gelen Şintonun kökenleri japon ulusunun kökenleriyle karışmıştır. Efsaneye göre bir kabile iç denizden Yamato’ya kadar ülkeyi ele geçirdi. Yamato ovasının dinsel başkanları, soyundan türediklerini ileri sürerek Güneş tanrıçası

Din mekke

Hayber Kalesinin Fethi ve Mekke’nin Alınması Hakkında Bilgi

0

İslamiyet doğup büyüdükten sonra fetihlere ihtiyacı oldu. İlk fetih harekatı olan Hayber Kalesi ile Mekke’nin alınması hakkında bilgiler. HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629) • Hayber, Medine-Şam kervan yolu üzerinde bulunuyordu. • Buradaki Yahudiler, başlangıçtan beri İslamiyete karşı çıkmışlar, İslamiyet için büyük bir tehlike oluşturmuşlardı. • Hz. Muhammed, Hayber Seferi ile burayı İslam topraklarına kattı. Sonuçları a.

Din İslam - Kabe

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları Nelerdir? Nedenleri Nedir?

3

İslam düşüncesinde yorum farklılıkları nelerdir, neden meydana gelir? İslamda yorum farklılıklarının sebepleri hakkında bilgi. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ Hz. Muhammed yaşadığı sürece gerek Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasında gerekse diğer dini problemlerin çözümünde Müslümanlar tarafından tartışmasız tek yetkiliydi. İnsanlar onun açıkladığından başka bir yoruma ihtiyaç duymazlardı. Ancak Hz. Muhammed‘in vefatından sonra değişik nedenlere bağlı olarak farklı

Din İslam'da Amel

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Nedenleri?

0

İslam düşüncesinde yorumlar konu anlatımı. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının başlıca sebepleri nelerdir? İslam tek bir din olmasına rağmen, farklı sebepler yüzünden birçok İslam anlayışı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle islam aslında tektir. Ancak bu “İslam” kavramını birçok kişi ya da grup, diğerlerinden az ya da çok farklılıklarla izah etmeye çalışmışlardır. İşte biz bu anlayış ve

Din Şintoizm (Şinto)

Şintoizm Nedir? Şintoizm (Şinto) Dini İnançları ve Felsefesi Nasıldır?

1

Şintoizm nedir? Japonların ulusal dini olan Şinto ya da Şintoizm nasıl bir inanç sistemidir. Şinto dininin kuralları, felsefesi ve özellikleri hakkında bilgi. Şintoizm ya da Şintoculuk, (Şin-to, “Tanrısal Yol, Tanrılar Yolu’ndan). Japonların ulusal dini. En eski yazılı metinler 8. yüzyıldan kalmadır. Şintoculuğun getirdiği yaşam biçimi, geleneğin sürdürülmesine önem verdiğinden bu iki metinde yer alan eskiye

Din Arafat Dağı Hakkında Bilgi

Arafat Dağı Nerededir? Arafat Dağının Özelliği ve Önemi Nedir?

0

Arafat Dağı nerededir? Arafat Dağı’nın ne özelliği vardır? Arafat Dağının tarihi, konumu, önemi hakkında bilgi. Arafat Dağı; Mekke’nin yaklaşık 16 km doğusunda 50-70 m yüksekliğinde kutsal sayılan dağdır. Haccın en büyük rükünlerinden vakfenin yapıldı, edilen duaların kabul olduğu bu dağın büyük bir ünü vardır. Cennetten kovulan Adem ile Havva’nın yıllar süren ayrılıktan sonra burada yeniden

Din Arafat Neresidir?

Arafat Neresidir? Arafat Dağının Hikayesi ve Arafat’ta İbadet

0

Arafat nerededir? Arafat dağının hikayesi ve özelliği nedir? Arafat’ta müslümanlar ne yapar nasıl ibadet edilir, ne yapılır, Müslümanlar için önemi. Arafat Neresidir? Arafat; Mekke’nin 20 kilometre doğusunda, koyu yeşil renkte volkanik bir taş yığınından ibaret, 70 metre yüksekliğinde bir tepedir. Dağa Cebel il-Rahma (Rahmet Dağı) denildiği gibi «Araf» da denilir. Rivayete göre Cennet’ten kovulan Adem

Din Doğru - Yanlış

Değer Nedir ve Değer Kavramı Nasıl Oluşur?

0

Değer nedir? Değer kavramı nasıl oluşur? Örf ve adetlerin din ile ilişkisi gibi konular hakkında genel bilgiler içeren sayfamız. Değer, bir toplum tarafından benimsenmiş olan her türlü duygu, düşünce, davranış, kural ve kıymetlerin tamamını ifade etmektedir. Değerlerin toplamı, kültürü oluşturur. Kültür, anlam olarak çok boyutlu bir kavramdır. Kültürü kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Kültür, toplumların her alandaki kazanımları

Din aile

Aile ve Din İle İlgili Yazı (Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Aile ile İlgili Öğütler)

0

Aile ve din konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Aile, evlilik ve dinimizin aileye bakış açısının anlatıldığı yazımız. Aile Toplumun Temelidir Aile toplumu meydana getiren en ufak sosyal birimidir. Aile, karı ve kocadan ibaret küçük bir topluluktur. Aile sadece evlenme ile kurulur. Evlilikler nikah ile meşruluk kazanır ve neslin devamı bu yolla mümkündür. Aile ve evlenmek,

Din Amerika Birleşik Devletlerinin Dini Yapısı

Amerika Birleşik Devletlerinin Dini Yapısı Hakkında Genel Bilgiler

0

Kozmopolit bir yapıya sahip Amerika Birleşik Devletlerinde hem tarihinde hem de günümüzdeki dini yapılar ile ilgili bilgiler. Son üç yüzyıl içinde ülkedeki dinsel gelişim Avrupa ülkelerindekinden ayrı özellikler taşır. Kiliselerle sinagogların konumu ve pek çok kişinin bu kurumlara üyeliği, ülkede dinin büyük bir hızla geliştiğini gösterir. Ancak, çağdaş kültürün maddeciliği ve ahlaki ölçütlerdeki genel çöküş,

Din hz muhammed

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Doğumu, Çocukluğu ve Gençlik Yılları

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumu ile birlikte çocukluğu ve gençliği ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hz. Muhammed (sav.)’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği Hz. Muhammed (sav.) Fil yılında Mekke’de doğdu. Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için fillerle Mekke üzerine geldiği için o yıla bu ad verilmiştir. Hz. Muhammed (sav.) bu tarihi olaydan 50-55 gece sonra

Din hz muhammed

Hz Muhammed’in (s.a.v) Doğduğu Ortam ve Çevre Nasıldı, Hakkında Bilgi

0

Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğduğu ortam çevre ve dönem hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arabistan’da aile ve sosyal durum ve dini durum nasıldı? İdari, Sosyal ve Dini Durum İslamiyet’ten önce dünyanın hiçbir kıtasında huzur ve sükûn, güven ve emniyet asayişi kalmamıştı. Avrupa Kıtası’nda İspanya, Güney Fransa, Anglo-Saksonlar, İskandinavyalılar, Norveçliler, Danimarkalılar bulundukları yerlerden çok uzak bölgelerdeki

Din hz muhammed

Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar, Mucizeler

0

Hz. Muhammed’in doğumundan önce ve doğumunda meydana gelen olağanüstü olaylar, Hz. Muhammed’in doğumu, oluşan mucizeler hakkında bilgi. Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar Son Peygamberin doğum gecesinde olağanüstü olayların vukua geldiği yazılır. Bunlar arasında en çok üzerinde durulanlar şunlardır: Mecûsilerin (Zerdüştlerin) yüzlerce yıl sönmeden yanan ve tapınmada devam ettikleri ateş Medân ‘deki merkez tapınakta, o gece,

Din İslam'da Amel

Hz. Muhammed’e Peygamberlik Görevinin Gelmesi, Peygamberlik Verilmesi

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’e ilk vahyin gelişi ve peygamberlik görevinin verilişi ile müslümanların ilk yılları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Peygamber oluşu (Vahyin Gelişi) Allah tarafından kendisine Peygamberlik görevinin verildiği “Oku” emri ile Alak Suresi ile bildirildi. Açıktan tebliğ etmekle görevlendirildiği hususu Müddessir Suresi’nin 1-7. âyetleri ile bildirilmiştir. Elçilik vazifesinin on üç yılını

1 2 3 16