Farz Nedir? İslam’da Farzlar: Anlamı, Türleri ve Örnekleri

0
Advertisement

Farz nedir? İslam’da farzlar, Allah’ın kesin ve değişmez buyruklarıdır. Farzlar, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı ameli ve farz-ı itikadi olarak da gruplandırılırlar. Bu yazıda farzların anlamı, türleri ve örnekleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Farzların yerine getirilmemesi ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte farzların Müslümanlar için önemi ve gerekliliği.

Farz ve İslam dini

Farz; Müslümanlıkta, geçerli bir özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan Allah buyruğu, İslâm dininde Kuran-ı Kerim ile bildirilen, Allah’ın değişmez ve kesin buyrukları bu kavramın kapsamı içine girer. Bu buyrukların yapılmaması günah, yadsınması küfür sayılır. Farzlar, ikiye ayrılır:

Farz-ı ayn: Herkesin kişisel olarak uygulamak zorunda bulunduğu buyruklar (namaz kılmak, Ramazan‘da oruç tutmak vb).

Farz-ı kifaye: Yeter sayıda Müslamanın yerine getirebileceği buyruklar (cenaze namazı kılmak). Bu tür farzlar bir kısım Müslüman tarafından yerine getirdiğinde, öteki Müslümanlar da günahtan kurtulmuş sayılırlar. Aslında Farz-ı kifa-yenin de yerine getirilmesi zorunludur. Örneğin, her Müslüman cenaze namazı kılmalıdır. Ama kılanlar, kılmayanların günahlarını da ortadan kaldırmış olur.

Farzlar İslam’ın temel ibadetlerinden ve prensiplerinden biridir. Farzlar, Müslümanlar için Allah’ın emirleri ve kesin buyruklarıdır. Farzlar, iki ana kategoriye ayrılır: farz-ı ameli ve farz-ı itikadi.

Advertisement

Farz-ı Ameli ve Farz-ı İtikadi

 1. Farz-ı Ameli ve İtikadi (İşlemeli ve İnanlı Farz): Bu tür farzlar, hem inanmayı (itikat) hem de uygulamayı (ameliyat) gerektirir. Yani, bu farzları yerine getirmek için hem içten bir inanç hem de dışta bir eylem gerekir. Bu farzların yerine getirilmemesi durumunda ciddi sonuçlar doğabilir. Örneğin, namazın farz olduğunu inkar etmek küfürdür, zira Müslümanların temel ibadetlerinden biridir ve bu ibadetin yapılması emredilmiştir. Aynı şekilde, oruç ibadeti de farz-ı ameli ve itikadi kapsamındadır; Müslümanlar için orucun farz olduğuna inanmak ve orucu tutmak gerekir.
 2. Farz-ı Ameli (İşlemeli Farz): Bu tür farzlar, sadece işlenmesi (uygulanması) gereken farzlardır. Bunlar için içten bir inanç gerekmez, yalnızca dışta belirli bir eylem gerçekleştirilmelidir. Bu farzların yerine getirilmemesi de önemli sonuçlara yol açabilir, ancak farz-ı ameli olan ibadetlerin inkarı doğrudan küfür olarak kabul edilmez. Örneğin, vitir namazı farz-ı ameli bir ibadettir. Yani, bu namazı kılmak farzdır ancak bu farzın yapılması için içten bir inanç gerekmez. Bu nedenle, vitir namazının farz olduğunu inkar etmek doğrudan küfür sayılmaz.

Farz-ı Ameli ve İtikadi Örnekler

 1. Namazın Farz Olması:
  • Namaz farz-ı ameli ve itikadi kapsamındadır. Yani, Müslümanların namazın farz olduğuna inanması ve bu inanca uygun olarak namaz kılmaları gerekir. Namazın farz olduğunu inkar etmek küfürdür.
 2. Orucun Farz Olması:
  • Oruç da farz-ı ameli ve itikadi kapsamındadır. Müslümanların orucun farz olduğuna inanmaları ve bu inanca uygun olarak oruç tutmaları gerekir. Orucun farz olduğunu inkar etmek küfürdür.
 3. Zekatın Farz Olması:
  • Zekat farz-ı ameli bir ibadettir. Yani, Müslümanlar belirli şartları sağlayan mallarını paylaşmakla yükümlüdürler. Ancak zekatın farz olduğunu kabul etmek için içten bir inanç gerekmez, sadece belirli bir mal varlığına sahip olmak ve onun üzerinden zekat vermek gerekir. Zekatın farz olduğunu inkar etmek de ciddi sonuçları olabilir, ancak doğrudan küfür olarak kabul edilmez.
 4. Vitr Namazının Farz Olması:
  • Vitr namazı farz-ı ameli bir ibadettir. Müslümanlar için bu namazın kılınması farzdır ancak içten bir inanç gerekmez. Vitr namazının farz olduğunu inkar etmek, farz-ı ameli bir ibadeti inkar etmekle eşdeğer olmayacağı için doğrudan küfür olarak kabul edilmez.

Farz ve İslam dini

Sonuç

Farzlar, Müslümanlar için önemli birer ibadet ve sorumluluk alanıdır. Farz-ı ameli ve itikadi olanlar, hem içten bir inancı hem de dışta bir eylemi gerektirirken, farz-ı ameli olanlar sadece belirli bir eylemi gerektirir. Her iki tür farzın da yerine getirilmemesi durumunda ciddi sonuçları olabilir, ancak farz-ı ameli olan ibadetlerin inkarı doğrudan küfür olarak kabul edilmez. Bu nedenle, Müslümanlar için farzların yerine getirilmesi, inançlarının ve ibadetlerinin temel bir parçasıdır.


Leave A Reply