Kelime-i Şehadet Anlamı, Önemi ve İslam İbadetlerindeki Yeri

0
Advertisement

Kelime-i Şehadet nedir? İslam’ın beş temelinden biri olan Kelime-i Şehadet’in önemi ve İslam ibadetlerindeki yerini anlatan yazı. Şehadetin, Müslümanların iman ve bağlılığını güçlendiren temel bir ibadet olduğu vurgulanıyor.

İslam Dini

Peygamber Efendimizin sahih hadislerinden birinin anlamı şöyledir:

İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve kitaplı elçisi olduğuna Şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah ‘ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak” …

İslamın şartlarını kapsaması bakımından önemi açık olan bu hadis-i şerif’ten ilk önce Kelime-i Şehadet dediğimiz ve her Müslümanın günde bir çok defa tekrarlamakla iman ve İslama bağlılığını güçlendirdiği sözleri aynen iktibas edelim:

“Eşhedü en la ilahe ill’Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ye resülüh” (Ben şehadet ederim ki: Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur; ve yine şehadet ederim ki: (Hazret-i) Muhammed, O’nun kulu kitaplı elçisidir).

Advertisement

Dikkat edilirse, ameli ibadetler diye tanımlayabileceğimiz: “savm, salat, hacc, zekat = oruç, namaz, hacc ve zekat” gibi diğer islam kuralları, Kelime-i Şehadetten sonra gelmektedir. Bu demektir ki: İslamiyette Allah’ın birliğine ve Hz, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, bütün ibadetlerden önce gelmektedir. Çünkü öteki ibadetlerin yerine getirilmesi ancak şehadet ile mümkündür. Allah’ın birliğine inanmayan, Muhammed’in O’nun kulu ve kitapla gönderilmiş elçisi olduğuna tanıklık etmeyen kişinin: oruç, namaz, hacc, zekat gibi ibadetlerin farz olduğuna gönül bağlayıp onları ifa edeceği elbette söylenemez. Kelime-i Şehadetin gönül ile tasdik edilip dil ile de ikrar (doğrulama ve açıktan söyleme) edilmesi gereklidir.

İslam Dini

Kelime-i Şehadet (tanıklık sözü) insana Müslümanlığını açıklama fırsatı verdiği gibi, İslam dinine giren (ihtida eden) kimse de ilk önce onu kalbiyle tasdik ve diliyle ikrar etmekle yükümlüdür.

Kelime-i Şehadet Ezan’da da tekrar edilir. Ölülere Fatiha okunduğunda, Kur’an-ı Kerim tilavet edilip okuma sona erdiğinde, duaların sonlarında ve her elverişli fırsatta Kelime-i Şahadet getirmek, bir bakıma sevap olduğu gibi, imanı da tazelemektir. Bir kudsi hadisin anlamı Kelime-i Şehadetin yüce değerini kavramaya daha elverişlidir: “Kim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed, şüphesiz, O’nun kulu ve resülüdür diye şehadet ederse, cennete hak kazanmış olur”.

İslam binasının üzerinde kurulduğu beş temelin başı ve en önemlisini oluşturan şehadet kelimesi’nin son nefeste imanla gitmek için – tekrarının nasip kılınmasını da Müslümanlar Allah’tan niyaz ederler.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply