Fitre Nedir, Ne Zaman Verilir? Fitre Kimlere ve Ne Kadar Verilir? Fitre Özellikleri

5

Fitre nedir, ne zaman verilir? Fitre ne kadar ve fitre kime verilir? Kimler fitre vermelidir? Fitrenin özellikleri hakkında bilgi.

Fitre, Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar tarafından verilen bir sadakadır. Fitre, kelime anlamı olarak “fıtır” veya “açlık” anlamına gelir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için verilir. Bu sadaka, bir kişinin Ramazan ayı boyunca tuttuğu orucun kabul olması için verilmesi gereken bir borçtur ve bu borcun verilmesi fitre olarak adlandırılır.

Fitre, bir kişinin kendisi ve ailesi için vermesi gereken bir borçtur ve fakir insanlara, ihtiyaç sahiplerine veya diğer hayır kurumlarına verilir. Fitrenin miktarı her yıl belirlenir ve her ülkenin belirlediği bir miktarı vardır. Fitre, zekat gibi farz değildir ancak Müslümanların çoğu, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların fitre vermeleri gerektiğine inanırlar.

Gücü yeten, özgür olan Müslümanlara düşen ve mükelleflerin yükümlü bulundukları vâcip fiillerden biri, halkın fitre dediği sadaka-i fıtır’dır. Fitre, ana gereksinmeleri dışında, en az nisaba sahip olan Müslümanın vereceği bir sadaka olduğuna göre önce bu terimlerin kapsamına dikkat ister.

Fitreyi kimler verir?


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ BU KONUDAKİ AÇIKLAMASI

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.


Havaic-i asliye denilen ana gereksinmeler: Zekâta tabi olmayan nafaka, genellikle içinde oturulan ev, dükkân, giyilen elbise, meslek icrası için gerekli araç ve gereçler, ev eşyası, ulaşım vasıtaları, silâh, kitap ve benzeri nesnelerdir. Nisap ise: Zenginliğin asgari sınırı olup yukarıda belirtilenler dışında belli imkânlara sahip olma anlamınadır.

Fitre verecek veya adına fitre verilecek kişinin âkil ve baliğ olması şart olmadığı gibi bunak hatta deli olması da önemli değildir. Bütün bu gibi kişiler de fitre verirler, yahut onlar için yakınları bu vecibeyi yerine getirirler. Ayrıca nisaba sahip olanlar, malı olmayan küçük çocuklarla hizmetlerinde bulunanları da hesaba katarak onların da sadaka-i fıtır’ını ehline vermekle yükümlüdür.

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitre, yoksullara yapılan bir sadakadır. Zamanı tercihen orucun son günleridir. Aslında Bayram gününün sabah namazı vaktinde vâcip olur. Ama fakir fukaraya verildiğine göre bunun birkaç gün önceden onların ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak düşüncesiyle Ramazan sonlarında edâsı tavsiye edilir. Ancak Bayram sabahından sonra da fitre verilebilir. Yaşlılığı ya da hastalığı yüzünden Ramazan orucunu tutamamış olan kişinin de fitresini vermek görevidir.

Bir kişinin fitresini sadece bir kişiye vermek gerekir. Bir fitreyi ikiye bölüp vermek câiz değildir.

Ne Kadar Fitre Verilir?

Fitre, belirtildiğine göre, dört tür şeyden belli ölçüde verilir:

a. Buğdaydan, yahut buğday unundan; b. Arpadan ya da arpa unundan; c. Kuru üzümden, çekirdekli veya çekirdeksiz her çeşit üzümden miktar olarak tıpkı arpada olduğu kadardır; d. Kuru hurmadan (bunun da miktarı arpa ve üzüm gibidir) bu miktarlar bir kişi hesabıyladır. Bunların tutarı olan parayı vermek de yoksulların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak bakımından uygun düşer.

Genellikle fitrenin niyet edilerek verilmesi daha iyidir. Ancak bir yoksula fitre verilirken ona bu hususu hatırlatmak gerekli değildir.


5 yorum

    • Mert Emre ÖZBEK on

      Bİldiğime göre durumunuz iyiyse vermek yükümlülüğünesiniz durumunuz iyi değilse yani maddi olarak sıkıntınız varsa vermeyebilirsiniz. Çünkü fitre verebilmek için gerekenlerden biride mal varlığı

Leave A Reply