Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler Nelerdir?

0

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada temel ilkeler nelerdir? Konu ile ilgili olarak maddeler halinde açıklamaların yer aldığı yazımız.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Kur’an-ı Kerim anlaşılması gerektiği kadar yorumlanması gereken bir kitaptır. Ancak bu işi herkes yapamaz. Kur’an’ın yorumlanması bir ilimdir. Bu ilme ‘Tefsir Usulü‘ denir. Tefsir ilmini bilen bir kimsenin yaptığı işe Tefsir, kendisine de Müfessir denir.

Kur’an’daki ayetlerin büyük bir kısmı herkesin anlayabileceği ayetlerdir. Bu ayetlere “muhkem ayetler” denir. Ancak çok az ayet ise yoruma açık olup mecazi ve sembolik anlamlar ifade etmektedir. Bu ayetlere ise “müteşabih ayetler” adı verilir.

Kuran-ı Kerim’i okuyup anlamaya ve yorumlamaya çalışırken şu temel ilkeler dikkate alınmalıdır:

  • Okuduğumuz kitap, bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın sözleri olup, herhangi bir toplumun kültürüne ait destansı bir metin veya yazıt değildir. Bu yüzden Kuran’ı bu bilinçle okumak gerekir.
  • Kur’an’ı okurken ve anlamaya çalışırken, yarar sağlamayacak ve asıl amaçtan uzaklaştıracak boş tartışmalardan uzak durulmalıdır.
  • Kur’an kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir.
  • Kur’an’ın indiği dönem ve şartlar çok iyi bilinmelidir. Böylece Kur’an, daha iyi anlaşılır.
  • Evrenin yaratılışı ile ilgili ayetler yorumlanırken bilimsel veriler de dikkate alınmalıdır.
  • Kur’an’ı anlamak için sünnetin de iyi bilinmesi gerekir. Çünkü Sünnet Kur’an’ın bir tür açılımıdır.
  • Ayetlerin sade akla değil, insanın gönlüne de hitap ettiği unutulmamalıdır.

Kuran

Tefsir nedir?

Tefsir, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu çalışmalar, Kur’an’ın dil, tarihsel, kültürel, sosyal ve dini bağlamını anlamak için yapılır. Tefsir, Kur’an’ın anlaşılması için önemli bir araçtır ve İslam dinindeki en önemli ilim dallarından biridir. Tefsir, ayetlerin kelime anlamlarını açıklamaktan, tarihsel ve sosyal bağlamlarını yorumlamaktan, ayetlerin nüzul sebeplerini (indiriliş sebeplerini) açıklamaktan ve ayetlerin anlamını genişletmek veya sınırlamak için hadisler, sahabenin görüşleri, dilbilgisi, tefsir geleneği vb. kullanmaktan oluşur. Tefsir, İslam dünyasında çeşitli akademik geleneğe sahip ilim adamları tarafından yapılmaktadır.

Müfessir Nedir?

Müfessir, Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili olarak uzmanlaşmış bir kişidir. Kelime anlamı olarak “tefsir yapan” anlamına gelir. İslam tarihinde, müfessirler, Kur’an’ın anlamını anlamak ve açıklamak için tefsir ilminde uzmanlaşmış kişilerdir. Müfessirler, Kur’an ayetlerinin kelime anlamlarını açıklamak, tarihsel ve sosyal bağlamlarını yorumlamak, ayetlerin nüzul sebeplerini (indiriliş sebeplerini) açıklamak ve ayetlerin anlamını genişletmek veya sınırlamak için hadisler, sahabenin görüşleri, dilbilgisi, tefsir geleneği vb. gibi kaynaklardan yararlanırlar.

Müfessirler, İslam dünyasında önemli bir rol oynamışlardır ve İslam düşüncesinin gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Müfessirlerin çalışmaları, Kur’an’ın anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmış, İslam düşüncesinin ve İslam hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Müfessirler, İslam tarihi boyunca önemli eserler yazmışlardır ve bu eserler günümüze kadar gelmiştir.

Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir

Kur’an-ı Kerim’in temel amacı insanları doğru bir yola sevk etmektir. Bunun için de Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması gerekir. Doğru anlayışın olmadığı yerde doğru eylem ve davranış da olmaz.

“Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünülmesi ve akıl sahiplerinin ondan öğüt alması için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sad 29)

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması derken kastedilen şey Kur’an okuyan kişinin inanç, ibadet, kişilik, kimlik, düşünce yapısı, davranış ve eylemlerinin şekillenmesi kast edilmelidir.

Şayet Kur’an-ı Kerim kendisini okuyan bir kimsenin bu saydığımız özelliklerinde bir değişiklik meydana getirmiyorsa, o kişi Kur’an-ı Kerim’i anlamamış demektir.


Leave A Reply