Tasavvuf Üzerindeki Yabancı Etkileri Nelerdir? Açıklamaları

0

Tasavvuf nedir, gelişiminde hangi kültür ve dinlerden etkilenmiştir? İslamiyette tasavvuf üzerindeki yabancı etkileri nelerdir, açıklayınız.

Tasavvufta Aşk

Tasavvuf, İslam’ın içinde yer alan bir mistik geleneğidir ve İslam dünyasında yüzyıllardır var olan bir olgudur. Ancak, tasavvufun gelişimi ve yayılımı boyunca farklı kültürlerden ve dinlerden etkiler aldığı görülmüştür. Bu etkiler arasında şunlar sayılabilir:

  1. Antik Yunan felsefesi: Antik Yunan felsefesi, tasavvuf düşüncesinde de etkili olmuştur. Özellikle Platon’un felsefesi, tasavvuf düşüncesinde mistik bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olmuştur.
  2. Hristiyanlık: İslam dünyası ile temas halinde olan Hristiyan dünyası, tasavvufun gelişiminde etkili olmuştur. Özellikle, Hristiyan mistisizmi, tasavvuf düşüncesinde önemli bir yer tutmuştur.
  3. Hinduizm ve Budizm: Hindistan ve Asya’da yaygın olan Hinduizm ve Budizm, tasavvuf düşüncesine etki etmiştir. Özellikle, Hinduizm’deki yogi geleneği, tasavvuf düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur.
  4. Pers mistisizmi: Pers kültürü, tasavvufun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Pers mistisizmi, tasavvuf düşüncesinin bazı özelliklerinin oluşmasına yardımcı olmuştur.
  5. Yahudilik: Yahudilik, tasavvuf düşüncesine de etkisi olan bir din olmuştur. Özellikle, Kabbala geleneği, tasavvuf düşüncesindeki bazı kavramların oluşmasına yardımcı olmuştur.

Ancak, tasavvufun temeli İslam’a dayanmaktadır ve İslam’dan bağımsız bir geleneği oluşturmaz. Tasavvuf, İslam’ın bir parçasıdır ve İslam’ın öğretileri ve inançlarına dayanır.

Tasavvuf Nedir, Nasıl Meydana Çıkmıştır?

Tasavvuf, İslam’ın içinde yer alan bir mistik geleneğidir. İslam’ın temel öğretilerine dayanır ve İslam’ın ruhani boyutunu keşfetmek amacıyla insanın iç dünyasını araştırır. Tasavvufun temel prensipleri arasında, Tanrı sevgisi, insanın iç dünyasının keşfi, öz disiplin ve zikir gibi uygulamalar yer alır.

Tasavvuf kelimesi, Arapça “suffa” kelimesinden türetilmiştir. Suffa, İslam’ın erken dönemlerinde Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin bahçesinde bulunan bir barınaktı. Bu barınakta, İslam peygamberi Muhammed’in (s.a.v) öğrencileri, İslam’ın temel öğretilerini öğrenirken, aynı zamanda iç huzuru ve dinginliği aramak için de zaman geçirirlerdi.

Tasavvufun kökleri, İslam’ın erken dönemlerine kadar uzanır. İslam’ın ilk dönemlerinde, bazı Müslümanlar, İslam’ın temel öğretilerini daha iyi anlamak ve Tanrı’ya daha yakın olmak için öz disiplin, meditasyon ve dua gibi uygulamaları kullanmaya başladılar. Bu uygulamalar, zamanla tasavvufun temel prensiplerini oluşturdu.

Tasavvufun daha da gelişmesi, İslam dünyasında farklı bölgelerdeki kültürlerin, dinlerin ve felsefelerin etkisiyle gerçekleşti. Özellikle Pers ve Hint mistisizmi, tasavvuf düşüncesinde önemli bir yere sahiptir.

Tasavvufun ilk büyük şairleri arasında Rumi, Hafız, Attar ve Yunus Emre gibi isimler yer alır. Bu şairler, tasavvufun temel prensiplerini şiirlerinde işleyerek, insanların tasavvuf düşüncesini daha iyi anlamalarına katkı sağladılar.

Bugün, tasavvufun farklı tarikatları ve şeyhleri, İslam dünyasında ve diğer bölgelerde hala varlıklarını sürdürmektedir.


Leave A Reply