Tunus Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Tunus – Tunus ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

tunus bayrağı

Kaynak: pixabay.com

TUNUS;

  • Yüzölçümü: 164.150 km2.
  • Başkenti: Tunus.
  • Dil: Arapça, Fransızca.
  • Din: Müslüman (% 99 Sünni).
  • Para birimi: 1 Tunus dinarı = 1.000 milim.
  • Başlıca kentleri: Sfaks, Aryanah, Bizerte, Cerbe, Gabes, Sus, Kayrevan.

Kuzey Afrika’da devlettir. Doğu ve kuzeyden Akdeniz, güneydoğudan Libya, güneybatı ve batıdan Cezayir ile çevrelenen ülkenin, Akdeniz kıyı şeridi uzunluğu 1.300 km’dir.

Yüzey Şekilleri;

Tunus’un kuzey kıyısında Bizerte Ovası doğu kıyısında da Tunus Ovası yer alır. Bu ovaları çevreleyen iki dağ sırası, Sahra ve Tel Atlasları’nın uzantılarıdır. Güney Bölgesi’nden Tunus sırtlarıyla ayrılan kuzey bölgesi baştan başa ovalar ve vadilerle kaplıdır. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu kuzey bölgesinde, geniş vadiler ve geçitlerle ayrılan alçak tepeler bulunur. Güneyden kuzeye uzanan ve yükseklikleri 715 m’ye ulaşan tepeler de bulunmakta birlikte, ülke genelde düzlüktür.

Doğu Bölgesinin büyük bölümü, kıyı ovalarına doğru uzanan bozkırlarla kaplıdır. Bu bozkırlar, Sahra Çölü ile birleşir. Ülkenin başlıca ırmağı olan Mecerde (460 km, Kuzey Bölgesi’nde), ırmağı Tunus Körfezi’ne dökülür. Sidi al-Hani (doğda) bataklık gölü, Bizerte Gölü (kuzeyde) dışında önemli sayılabilecek bir göl yoktur. Kuzey kıyısındaki Tunus Körfezi, doğudan Bon Burnu Yarımadası ile çevrelenir. Bon Yarımadası’nın güneyinde Hammamet Körfezi, daha güneyde Gabes Körfezi, doğu kıyısının öteki başlıca körfezleri; Sfaks açıklarında Kerkenna Adaları, Gabes Körfezi’nin güneydoğu yanındaki Cerbe Adası (510 km2), başlıca adalardır.

İklim;

Kuzey ve kuzeydoğu kıyılarında kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz iklimi egemendir. Örneğin, Bizerte’de yıllık ortalama sıcaklık ocakta 11°C, ağustosta 26°C’dir. Kuzeyde yıllık ortalama yağış tutarı 400 mm, yayla bölgelerinde 1.000 mm’dir. İç kesimler, genellikle kuraktır ve sıcaklık farklılıkları burada daha fazladır (10-32°C arasında değişir). Tunus sırtlarından güneye gidildikçe yıllık ortalama yağış tutarı azalarak 300 mm’ye düşer.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Akdeniz kıyılarında en çok rastlanan ağaçlar, zeytin ve badem ağaçlarıdır. Kuzeyde dağlarda mantar meşesi ve çeşitli türleri yaygındır. Güneye gidildikçe alfa otlarıyla kaplı bozkırların yerini çöller alır. Hurma ağaçları, çölün kuzey sınırına ulaşıldığını gösterir. Kuzeyde dağ ormanlarında yaban domuzu, bozkırlarda ise küçük av hayvanları, yılan, akrep çekirgeler yaşar. Sayıları azalan ceylanların avlanması yasaklanmıştır.

Advertisement
tunus

Kaynak: pixabay.com

Ekonomisi;

Tarım. Ekime elverişli alanlar toplam yüzölçümün % 60’ı kadardır. Tarım sektörü ikiye ayrılır: Çok sayıda küçük üreticinin yer aldığı geleneksel tarım sektörü, devlet çiftlikleriyle özel çiftlikleri içeren çağdaş tarım sektörü. Başlıca tarım ürünleri; zeytin, buğday, üzüm, mısır, hurma, turunçgil, arpa ve çeşitli sebzelerdir. Tunus zeytinyağı üretiminde dünyanın beş büyük üreticisi arasındadır.

Hayvancılık. Hükümet çiftlik hayvanları yetiştirmeyi özendirmekle birlikte, hayvancılık pek fazla gelişmemiştir. Toplam hayvan (sığır, koyun, keçi, deve, at, eşek) 8 milyon dolayındadır. Balıkçılık son yıllarda hızlı bir gelişme içindedir.

Endüstri. Endüstri etkinlikleri, başta başkent Tunus olmak üzere, Sfaks, Sus, Bizerte, Gafsa, vb büyük merkezlerde toplanmıştır. Petrol arıtma, demir-çelik, çimento, yapay gübre, kâğıt, besin, deri, dokuma, temel endüstri dallarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretimi 3.9 milyar kWh’tir.

Doğal Kaynaklar. Petrol, doğalgaz, fosfat, en önemli doğal kaynaklardır. Zengin petrol yatakları, Güney Bölgesi ve Kabis Körfezi’ndedir. Demir filizi, kurşun, çinko, öteki başlıca doğal zenginliklerdir.

tunus

Kaynak: pixabay.com

Tunus Şehri

TUNUS, Tunus’un başkenti olan şehir. Ülkenin kuzeydoğusunda, Halk el-Vadi Limanı’nın 12 km güneybatısında, Tunus Körfezi’ne açılan denizkulağının (Tunus Gölü olarak da adlandırılır) bitiminde yer alır. Ülkenin en büyük kenti, yönetim, ticaret, endüstri (kiya, yapay gübre, metalürji, kurşun ergitme, çimento, dokuma, demiryolu atölyeleri, halı, deri, zeytinyağı besin), kültür (Tunus Üniversitesi 1959; Öğretmen Yüksekokulu, 1955; tarım, sağlık, mühendislik, iş yönetimi yüksekokulları; Belvedere Parkı’nda, günümüzde İslâm sanat eserlerinin sergilendiği Kubbe Köşkü; Kuzey Afrika’nın en önemli arkeoloji müzesi olarak Fenike, Roma, Bizans dönemlerinin zengin koleksiyonlarını içeren (Bardo Müzesi) merkezidir.

Dış limanı Halk el-Vadi’nin bir kanal ve suyolu sistemiyle Tunus Limanı’na bağlanması, büyük tonajlı gemilerin yükleme boşaltmasını olanaklı kıldıktan soma, kent, ülkenin ikinci büyük limanı konumuna geldi. Limandan, fosfat, kurşun ve demir filizi, zeytinyağ, turunçgil dışsatımı; dışalımın 2/3’ü yapılır. Dışalım, dışsatımın yanı sıra balıkçılık etkinlikleri önemlidir.

Advertisement

Tunus, Tunuslu ve Avrupa olmak üzere iki kontrast bölümü içerir: Bir yamaç üzerinde, iki yanında Bab Suyka ve Bab Cezira banliyölerinin uzandığı, 285 hektarlık bir alan kaplayan Medina (Eski Kent); denizkulağı ile Medina arasında, düz bir alanda gelişen Yeni Kent. Tümüyle Müslüman nüfusun yaşadığı Medina’da cami, saray, surlar, pazar ve alışveriş merkezleri: Yeni Kent’te, resmi daireler, sigorta, banka, ticaret kuruluşları, ikametgâhlar yer alır. Medina’nın yanı başındaki Kasbah (Kale), Fransızlar tarafından Tunuslu milliyetçilerin hapsedildiği yer olarak kullanıldığından, bağımsızlık sonrasında yıktırıldı, Antik Kartaca Kenti, banliyösü Sidibou-Saiud’in tam kuzeydoğusundadır


Leave A Reply