Teravih Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır? Farz mıdır? Neden Kılınır?

0
Advertisement

Teravih namazı ne demektir? Teravih namazı nasıl kılınır, farz mıdır?  Farz mıdır ve evde kılınabilir mi? Ramazan aylarının belki de en huzur verici zamanı olan Teravih kaç rekattır?

namaz

Teravih namazı; Mübarek Ramazan ayında, yatsı namazının farzını takip eden iki rek’atlık sünnet-i müekkededen sonra ve vitr namazından önce kılınan 20 rek’atlık gece namazına TERAViH adı verilir. Kelimenin aslı “bir defa dinlenmeye ulaştırma” anlamına gelen terviha’nın çoğuludur. Hz. Muhammed, bu namaza rağbet etmiş olup, başlangıçta bazı Ramazan gecelerinde onu cemaatle birlikte kılmışlardır. Bununla beraber, teravih namazının yalnız kılınmasında da bir mahzur yoktur. Sadece sevabı bakımından, cemaatle eda edilen diğer namazlar gibi, bunun da imamla birlikte kılınması daha iyidir. Ruhlara daha çok huzur ve sükun verir.

Teravih namazını, kadın ve erkek aynı imamın arkasında birlikte kılarlar. Zamanı, yatsı ile başlar ve sabah namazı vakti gelinceye kadar da sürer. Ancak genel olarak yatsı namazının edası esnasında kılınmaktadır.

Teravihi her iki rek’atte bir selam vermek suretiyle on selam ile kılmak en iyi usul sayılmışsa da, her dört rek’atte bir selam vererek beş selam ile eda etmekte de bir sakınca görülmemiştir. Oruç tutamayan hastalar ve yolcuların teravih namazını kılmaları öngörülmüştür. Çünkü teravih sünnettir ama orucun sünneti değil vaktin sünnetidir.

Teravih namazını kılacak olan Müslüman, ilk önce niyet eder. Eğer iki rek’atte bir defa selam verecekse, bunu, akşam namazının iki rek’at müekked sünneti gibi kılar. Her dört rek’atte bir defa selam verecekse, bu takdirde yatsı namazının ilk dört rek’at gayr-i müekked sünnetini kıldığı gibi eda eder. Fakat eğer teravih namazı cemaatle kılınıyorsa, o zaman, teravihe niyet ederken imama da uymaya niyet edilir. İmam, kıraatı açıktan okur. Cemaat, sadece onu dinler. Namazın gereklerini de, imamın yaptığının aynını yaparak ve ona tam uyarak, yerine getirmekle yükümlüdür.

Advertisement

namaz

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Teravih Namazının Kılınışı:

Teravih namazı, Ramazan ayında camilerde cemaatle kılınan bir nafile namazdır. İşte teravih namazının kılınışı:

  1. İlk önce niyet edilir: Teravih namazını kılmak için niyet edilir. Niyet etmek için içten bir şekilde niyet etmek yeterlidir. “Niyyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya” şeklinde niyet edilebilir.
  2. İki rekât ikişer şeklinde kılınır: Teravih namazı, iki rekât ikişer şeklinde kılınır. Her iki rekâtın sonunda selam verilir ve ardından diğer iki rekâta geçilir. Bu şekilde 20 rekât tamamlanana kadar devam edilir.
  3. Her rekâtta Fatiha ve sure okunur: Her rekâtta Fatiha suresi okunur ve ardından bir sure okunur. Sure olarak genellikle Kuran’ın orta uzunlukta bir surelerinden biri seçilir.
  4. Rükû, secde ve teşehhüt yapılır: Her rekâtta rükû, secde ve teşehhüt yapılır. Rükûda “Sübhane Rabbiyel Azim” denir ve eller dizlerin üzerinde tutulur. Secdede ise “Sübhane Rabbiyel A’la” denir ve alnı, burun ve eller yere değdirilir. Teşehhüt ise son rekâtın sonunda yapılır.
  5. Son olarak selam verilir: 20 rekât tamamlandığında, son rekâtın sonunda selam verilir. Selam verirken sağa ve sola doğru baş eğilir ve “Esselamu aleykum ve rahmetullah” denir.

Teravih namazı, Ramazan ayının özel bir ibadetidir ve mümkün olduğunca cemaatle kılınması tavsiye edilir. Ancak evde de kılınabilir.

Teravih namazının kazası yoktur. Yani gecesi geçtikten sonra, başka, bir gecede, geçmiş olan teravih namazını kılmak usulden değildir. Şu noktaya da değinmek yerinde olacaktır: Diğer namazlarda olduğu gibi uykulu, baygın bir durumda bulunurken teravih namazına durulmamak icap eder. Bu mekruhtur, dince hoş karşılanmamıştır.

Teravih namazının her rek’atında FATiHA Süresi’nden sonra okunacak ayet-i kerimeler ya kısa bir süreden oluşur: ya da üç kısa ayetten noksan olmamak gerekir. Her rek’atta ya on kadar ayet okumak, yahut da Ramazan ayı boyunca, her teravih namazında bir cüz okumak suretiyle, ilk geceden son geceye kadar, Kur’an-ı Kerim’i bir defa hatmetmek müstahaptır (Hz. Peygamber’in de bazen yaptığıdır, sevilen şeydir). Ancak, özellikle imamla kılınan teravih namazlarında imamın cemaatı yoracak ölçüde teravih namazını uzatmaması da önemle tavsiye edilmiştir.

Teravih Namazı Neden Kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca cemaatle kılınan bir nafile namazdır. İslam dininde nafile namazlar, farz namazlar dışında kılınan ve kişinin sevabını artıran ekstra ibadetlerdir. Teravih namazı da bu nafile namazlardan biridir.

Advertisement

Teravih namazı, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Ramazan ayı boyunca her gece cemaatle kıldığı bir namazdır. Bu nedenle teravih namazı, Hz. Muhammed’in sünneti olarak da bilinir. Ramazan ayı, İslam dininde çok özel bir aydır ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı çok daha fazladır. Teravih namazı, Ramazan ayında Allah’ın rızasını kazanmak için kılınır ve müslümanların bu ayda daha fazla ibadet etmeleri teşvik edilir.

Ayrıca teravih namazı, cemaatle kılınması tavsiye edilen bir namazdır. Cemaatle kılınan namazların sevabı, bireysel olarak kılınan namazların sevabından daha fazladır. Teravih namazı, müslümanların bir arada Allah’ı anmalarına ve birlikte ibadet etmelerine fırsat verir.

Sonuç olarak, teravih namazı, Ramazan ayının özel bir ibadetidir ve İslam dininde nafile namazlar arasında önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar bu namazı kılarak Allah’ın rızasını kazanmayı ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissetmeyi amaçlarlar.


Leave A Reply