Sosyal Normların 10 Özelliği: Toplumsal Düzenin Görünmez Kuralları

0
Advertisement

Sosyal normlar, bireylerin davranışlarını düzenleyen ve toplumun işleyişine katkıda bulunan kurallardır. Her kültüre ve zamana bağlı olarak değişen sosyal normların özelliklerini ve örneklerini keşfedin.

Sosyal Normlar

Sosyal normlar (kullanımlar veya sosyal sözleşmeler) toplum tarafından belirlenen kurallardır. Her bireyin davranışını düzenlemek amacıyla üyelerin adil davranışlarına dayanırlar. Bu şekilde sosyal normlar, tüm üyelerin ortaklaşa saygı duyması gereken kuralları ve değerleri oluşturarak toplumun işleyişine fayda sağlar. Başka bir deyişle sosyal normlar, bir toplumun üyelerinin bir arada yaşamasının yol göstericileridir.

Bir arada yaşamanın bu sosyal normları, özellikle her kültüre ve geleneğe bağlı olacaktır. Sosyal normlara uymamak toplum tarafından onaylanmaz ancak yasal veya hukuki bir mahkûmiyet veya cezayı gerektirmez. Daha sonra sosyal normların neler olduğunu ve temel özelliklerinin neler olduğunu analiz edeceğiz.

Sosyal Normların Özellikleri

1. Geçicilik ve mekansallık

Sosyal normlar her topluma özel olarak bağlıdır ve onları koşullandıran zamansal faktör tarafından aşılır. Bu nedenle sosyal normları anlamak için her ülkenin veya bölgenin geleneklerini anlamak önemlidir.

Örneğin: Bir köpeği cezalandırmak, onu öldüresiye dövmek, Latin Amerika’nın pek çok ülkesinde cezalandırılmıyor. Ancak bu eylemi gerçekleştiren kişi sosyal olarak reddedilir ve hatta bu davranışı nedeniyle o toplumun bireylerinin kendisine karşı misilleme yapmasına neden olabilir.

Advertisement

2. Bağlam

Ahlaki standartların verildiği bağlamı bilmek önemlidir, yalnızca onları belirleyen zamansal veya mekansal meseleyi değil. Örneğin iç savaşlar, doğal felaketler vb. belirli bir dönemde toplumsal normları değiştirebilir.

3. Tek taraflılık

Sosyal normlar vatandaşların uyması gereken görevleri belirler. Yani bir nevi tek taraflı kuraldır.

4. Uyumsuzluğun cezası

Yukarıda ifade edildiği gibi yaptırım toplumsal bir onaylamamadır, ancak yapılan ahlaki başarısızlığa bağlı olarak toplumun alayla tepki vermesi de söz konusu olabilir.

5. Heteronomi

Bu, her toplumun bireyinin dışında kalan bir özelliktir, yani norm toplumdan bireye empoze edilir.

Sosyal Normlar

6. Etkilenemeyenler

Toplumsal normlar baskılanamaz, yani uymayan kişi kınanmaz ve ona karşı kaba veya cezai güç kullanılamaz.

Advertisement

7. Dışsallık

Sosyal normlar insanların davranışlarını yönetir. Bu norm, her bireyin dış davranışını düzenler ancak aynı kişinin iç yetkisini gözetmez. Örneğin. Bir kişi diğerini selamladığında, içten içe ölmeye istekli olmasına rağmen sosyal bir norma uyuyor demektir.

8. Standartlardaki değişikliklere karşı toplumsal direnç

Sosyal normlardaki değişikliklerle karşı karşıya kalan bazı insanlar, kendilerini bu sosyal değişikliklerle yüzleşmeye karşı daha dirençli bulabilirler. Sosyal grubun tepkisine bağlı olarak cevaplar 3 büyük gruba ayrılabilir:

Değişikliklere karşı düşmanlık veya memnuniyetsizlik gösteren isteksiz kişiler.
Bireyler bu değişiklikler karşısında kusura düşmemeyi beklemektedir. Bu tür insanlar (bazen) bu normların önemini abartacak kadar ileri giderler.
Daha fazla önem veya önem vermeden uyum sağlayan bireyler.

9. Kararlılık

Her sosyal normun değiştiği doğru olsa da, bir toplum tarafından empoze edilen aynı sosyal normlar düzen ve davranış kalıplarıdır ve toplumun her bir üyesi tarafından takip edilmelidir. Bu kuralların zaman içindeki sürekliliği ve istikrarı toplumdaki uyumu garanti eden şeydir.

10. Sosyal norm örnekleri

Çoğu Batı toplumunda şu anda kullanımda olan sosyal normlardan bazıları şunlardır:

  • Toplu taşımada yaşlıya yer verin
  • Kör bir kişinin karşıdan karşıya geçmesine yardım edin
  • Ağzınız kapalı çiğneyin
  • Masaya oturmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın
  • Peçeteyle ağzınızı silin
  • Ağzınızı kaplayan esneme


Leave A Reply