4 Nisan NATO Günü İle İlgili Yazı: NATO’nun Kuruluşu ve Türkiye’nin Katılımı

0

NATO Günü ile ilgili yazı. II. Dünya Savaşı’nın ardından NATO’nun kuruluşu ve Türkiye’nin katılımıyla güçlenen savunma ittifakının tarihini ve önemini keşfedin. 2024 yılı itibariyle 32 üye devlete ulaşan NATO’nun, Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesine bağlılığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

NATO

4 Nisan NATO Günü İle İlgili Yazı

II. Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Almanların Polonya’yı işgali ile başlamıştır. Beş yıl gibi uzun süren bu savaşa, 50’ye yakın ülke katılmıştır. Karada, havada ve denizlerde yapılan bu savaş, tüm dünya ülkelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süre içinde uluslar, askeri, ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda çok büyük kayıp ve zararlar vermişlerdir.

II. Dünya Savaşı’nın her alanda büyük zararlarını gören birçok devlet, aralarında daha sıkı bir işbirliğine karar verdiler. Ulusların uygarlıklarını, hak ve özgürlüklerini korumaya kararlı olduklarını bütün dünyaya bildirdiler. Böylece kısaca NATO denilen bir örgüt meydana geldi.

4 Nisan 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşmasını imzalayan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İzlanda, İngiltere, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Danimarka, italya ve Portekiz olmak üzere 12 üye ülkedir. Bunlara 1951 ‘de Türkiye ile Yunanistan, 1954’te de Federal Almanya katılarak üye sayısı 15’e çıkmıştır.

NATO, barışı koruyabilmek için, güçlü olmak amacıyla kurulmuştur. NATO’ya üye devletlerden birine yapılmış olan her türlü saldırganlık, bütün NATO devletlerinden her birine yapılmış olacaktır. Çünkü NATO devletleri, birbirlerinin koruyucusu olmaya ant içmişlerdir.

NATO, “Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü” anlamına gelen İngilizce dört kelimenin baş harflerinden oluşmuş bir isimdir, (NATO – Nort Atlantic Treaty Organization).

NATO’ya bağlı devletler, aralarında bir “NATO Avrupa Ordusu” kurdular. Üye devletler, savunma kuvvetlerinin bir kısmını ayırarak bu ordunun emrine verdiler. NATO Avrupa Ordusu’nun genel karargâhı Belçika’dadır. Üye devletlerin her birinde ise, birer NATO karargâhı vardır. Yurdumuzdaki NATO karargâhı İzmir’dedir.

Türkiye NATO’ya bağlı ülkeler içinde sözüne ve gücüne en çok güvenilen bir ülkedir. Özgürlüğü ve yurt sevgisini her sevginin üstünde tutan Türk ulusu, NATO’nun gerçekleştirmek istediği amaçları çok daha önceden benimseyip, iç ve dış politikasının vazgeçilmez unsurları olarak görmekteydi. İşte bu inançla ve insan haklarına karşı duyduğumuz saygıyı bir kez daha göstermek için NATO’ya katıldık. Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla örgütün savunma gücü arttı. Böylece Türkiye hem kendi güvenliğine, hem de insanlığa karşı olan en önemli görevlerinden birini yerine getirmiş oldu.

2024 yılı itibari ile 32 üye devletten oluşan güçlü bir savunma gücüne sahip NATO ülkeleri Atatürk’ün işaret ettiği, “Yurtta barış dünyada barış” yolunda inançla yürümektedirler.


Leave A Reply