Browsing: Genel Kültür

Genel Kültür Kişi Adılları (Zamirleri)

Kişi Adılları (Zamirleri) Nelerdir? Kişi Zamirleri İle İlgili Cümleler – Örnekler

0

Kişi adılı (zamiri) nedir? Kişi adıllarının özellikleri nelerdir? Kişi adılları, zamirleri ile ilgili cümle örnekleri, cümle içinde kullanımı. Kişi Adılları (Zamirleri) Nedir? Kişi adılları, kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Dilimizde kişi adılları, tekil kişiler için ben, sen, o çoğul kişiler için de biz, siz, onlar sözcükleridir. Bu sözcükler adların yerine geçtiklerinde, ad durumu ekleri alınca

Genel Kültür Portekizliler

Portekizliler – Avrupa’nın En Batı Ucundaki Denizci ve Kaşif Bir Millet

0

Portekizliler hakkında kısa bilgi. Portekiz’de yaşayan yerli halkın kökü eski İberyalılar’a kadar uzanır. Portekiz, tarih boyunca, Fenikeliler, Keltler Portekiz’de yaşayan yerli halkın kökü eski İberyalılar’a kadar uzanır. Portekiz, tarih boyunca, Fenikeliler, Keltler, Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar, Gotlar, Moritanyalılar tarafından istilaya uğramış ve bu halklarla karışmış bir ülkedir. Halkın hepsi Portekizce konuşur, Katolik’tir, hemen hemen hepsi esmer,

Genel Kültür Karl Marx

Karl Marx’ın Sosyolojiye Katkıları – Sosyoloji Alanında Çalışmaları Görüşleri

0

Karl Marx kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Karl Marx’ın görüşleri, sosyolojisi ve katkıları hakkında bilgi. Karl Marx’ın Sosyolojiye Katkıları KARL MARX (1818-1883) Karl Marx‘in düşüncesinde tarihin itici gücü, maddi varlıkların üretimidir. Maddi varlıkların üretimi, toplumun varlığının ve gelişmesinin temel yanı, toplumsal hayatın başlangıcıdır. Üretici güçler ve üretim ilişkileri bir bütün olarak üretim

Genel Kültür Basın

Dördüncü Kuvvet Basın Nedir? Tarihi ve Türk Basınının Gelişimi

0

Basın nedir? Dördüncü kuvvet olarak anılan basın teriminin açıklaması ve Türkiye’de basın tarihine kısa ve özetsel bir bakışın olduğu sayfamız. BASIN (matbuat) haber toplama, yorumlama ve yayma müessesesidir. İnsan, etrafında olup bitenleri duyup öğrenmek, fırsat düşünce bunları başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç insanın yaradılışında vardır. Basının kaynağı da bu ihtiyaçtır. Basın, hemen bütün dillerde «basma» anlamına

Genel Kültür Banker

Banker Nedir? Bankerler Ne İş Yaparlar? Bankerliğin Tarihçesi

0

Banker nedir banker ne demektir? Bankerlik tarihi ve bankerler ne iş yaparlar nasıl para kazanırlar sorularının yanıtlarının olduğu sayfamız. Banker nedir? Banker; kredi işleriyle, tahsil işleriyle, tahvilat işleriyle ve esham işleriyle uğraşan kişilere verilen addır. Yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe anlamlarında bankacı, büyük işlerle uğraşan sarraf ve mecazi anlamıyla çok zengin kişilere verilen ad

Genel Kültür Avukat

Baro Ne Demek? Baro Ne İşe Yarar? Baronun Özellikleri Nelerdir?

0

Baro nedir? Baronun özellikleri nelerdir? Baro ne işe yarar? Baroların tarihçesi, kurulum amaçları ve barolar ile ilgili genel bilgiler. Baro, hukuk mesleğinin sorunlarıyla ilgilenmek üzere yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde örgütlenmiş avukatlar topluluğu. Barolar, genellikle, avukatların mesleki çıkarlarını koruma ve geliştirme, hukuk sistemine ilişkin reform önerileri hazırlama, araştırma projelerini destekleme ve mesleki kuralları düzenleme

Sanat Sant'Angelo in Formis

İtalyan Mimarisi : Roman, Gotik, Rönesans ve Barok Eser ve Mimarları

0

İtalyan mimarlığı ile ilgili bilgi. Roman, Gotik, Rönesans ve son olarak da Barok Mimarlık tarzları ve önde gelen isimleri hakkında bilgi Roman ve Gotik Mimarlığı: 568’de yönetimi ellerine geçiren Lombardlar İtalya’da yeni uygarlık merkezleri kurdular. Karanlık Çağlar adı verilen bu dönemden sonra 8. yüzyılda ortaya çıkan ve 12. yüzyıla kadar süren Roman sanatında mimarlık alanında

Din secde

Namaz Çeşitleri Nelerdir? Namaz Çeşitlerinin İsimleri Özellikleri Rekatları

0

Namaz çeşitleri nelerdir? Namaz çeşitlerinin isimleri nelerdir, kaç rekat kılınırlar, ne zaman kılınırlar? Namaz çeşitleri hakkında bilgi. NAMAZ ÇEŞİTLERİ 1. FARZ NAMAZLAR : Beş vakit namazlardan yani : Sabah namazı 2, öğlen namazı 4, ikindi namazı 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4 olmak üzere yekûn 17 rek’at farz namazlar vardır. Cuma namazı da farzdır.

Din Türklerde Sanat

Türkler ve İslamiyet Konu Anlatımı (9. Sınıf Din Kültürü)

0

Türklerin Müslüman olma sebepleri ve bu yolda etkili olan şahıslar, Türklerin İslama katkıları, yaptıkları ve katkıda bulunanlar. Türkler ve İslamiyet (9. Sınıf Din Kültürü) Türkler İslam’dan önce Budizm, Zerdüşlük, Maniheizim, Yahudilik ve Hristiyanlık dinleriyle tanışmışlardır. Genel olarak inandıkları din ise Gök Tanrı dini olmuştur. Türkler ilk defa Emeviler Dönemi’nde Müslüman Araplarla karşılaşmış, Emevilerin sert tutumu

Din Peygamberimizin Doğduğu Ev

Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu Hakkında Bilgi

0

Peygamber Efendimizin doğuşu ve çocukluk yıllarının özellikleri, ailesi. Peygamberimizin doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi Peygamberimizin Doğumu Peygamberimiz (s.a.v), Mekke’deki Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır. Babası Abdullah, dedesi ise Abdulmuttalib’di. Büyük dedesinin adı Haşim’in asıl adı Amr olup görevi Kabe’yi ziyarete gelenlerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak idi. Dedesi Abdulmuttalib Kabe’nin yanındaki zemzem suyunun yerini tekrar bularak,

Genel Kültür kaftan

Kaftan Nedir? Kaftanın Tarihçesi ve Osmanlı Devleti’nde Kaftan

0

Kaftan nedir, ne anlama gelir? Kaftan kimler tarafından hangi tarihte giyilmiştir, özellikleri nelerdir? Kaftanın tarihçesi ve Osmanlı’da Kaftan. Kaftan Anlamı “Kaftan” 1. Çoğu ipekten yapılan, bir tür uzun, süslü üst giysisi “Başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim.” – Ö. Seyfettin 2. Padişahların gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli

Genel Kültür

İp Nedir? İplik Nedir? Tanımları, özellikleri ve Yapımları Hakkında Bilgiler

0

İp ve iplik nedir? İp ve iplik ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin mevcut olduğu yazımız. İplik hangi maddeden nasıl yapılır? Kendirden, kenevirden bükülmüş ince sicimlerin yeniden bir arada bükülmesiyle meydana gelen uzun, kalınca maddeye «ip» denir. İpin daha kalını «urgan»; en kalını da «halat» tır. «İplik» ise pamuk, keten, ipek, yün gibi maddelerden meydana getirilen

Din papa

Papa Nedir? Ne İş Yapar? Papalık Tarihi – Hakkında Bilgi

0

Papa nedir, papalar ne işe yapar? Papalığın kuruluşu, tarihçesinedir? Papanın özellikleri nelerdir? Papa ve papalık hakkında bilgi. PAPA VE PAPALIK Papa, Katolik Kilisesi’nin en yüksek ruhani önderi, Roma piskoposudur. Özellikle 3-5. yüzyıllar arasında bütün piskoposların resmî sıfatı olan Yunanca pappas (baba) unvanı günümüzde de Doğu’da İskenderiye patriği ile Ortodoks papazlar için kullanılmaktadır. Buna karşılık Batı’da, Latinceye

Din Budizm

Budizm Nedir? Buda Kimdir? Budizm İnancının Temelleri Nelerdir?

0

Budizm nedir? Budizm yada Budacılık öğretileri, özellikleri, Buda kimdir? Budizm hakkında bilgi. Budizm; Buda’nın (İÖ 563-483) oluşturduğu gizemsi dünya görüşü ve dindir. Doğaüstü kişileşmiş bir Tanrı düşüncesi yerine salt varlığı koyarak, onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın doğduğunu ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri sürer. Var olmaktan vazgeçmek şu yolla olur:

Genel Kültür İletişim

İletişim Neden Önemlidir? İletişimde Önemli Unsurlar Nelerdir?

0

İletişimde önemli unsurlar nelerdir? Konuşurken, dinlerken, yazarken ve çizerken dikkat edilecek önemli iletişim unsurları. İletişimin Önemi Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, profesyonel yaşamdan kişisel hayata ve arada kalan her şeye kadar hayatın her alanında yardımcı olur. İş açısından bakıldığında, tüm işlemler iletişimden kaynaklanır. Başkalarının ve kendinizin bilgileri daha doğru ve hızlı bir şekilde anlamasını sağlamak

Genel Kültür Sözlü İletişim

İletişim Becerileri Nelerdir? İletişim Becerilerinin Önemi ve Açıklaması

0

İletişim becerileri nelerdir? Mesaj gönderme, mesaj alma becerileri, sözlü ve sözsüz iletişimin özellikleri hakkında bilgi. İLETİŞİM BECERİLERİ iletişim becerileri; I. Mesaj gönderme ve II. Mesaj alma becerileri şeklinde iki kategoride incelenebilir. Gönderme becerileri, birisiyle konuşulduğunda yaygın olarak kullanılan becerilerdir. Mesaj alma becerileri ise, daha etkili bir dinleyici haline gelmede kullanılabilen tekniklerdir. I. Mesaj Gönderme Becerileri

Genel Kültür İletişim

Günlük Hayatta İletişimin Yeri – İnsanlar İçin Önemi ve Kullanımı

0

İletişim nedir ve neden önemlidir? Günlük hayatta iletişimin insanlar için yeri ve önemi nedir, neden ve nasıl kullanılır? Günlük Hayatta İletişim İletişim; İnsanların duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarmasıdır. İletişimde söz, yazı, jest, mimik ve görsel materyaller kullanılır. İletişim aynı zamanda bilgi verme ve alma işidir. Tüm canlıların ortak özelliğidir. Bu durum aynı zamanda canlıların ihtiyaçlarını

Genel Kültür İdari Teşkilat

Merkezden Yönetim Nedir? Merkezden Yönetim İlkeleri ve Bölümleri

0

İdari Teşkilatlardan Merkezden yönetim teşkilatı nedir? Merkezden yönetim nasıl yapılır, başkent, taşra teşkilatı hakkında bilgi. MERKEZDEN YÖNETİM İdarenin yapacağı hizmetlerin başkent adı verilen devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir. İdari hizmetler devlet merkezinde bulunan ve sayıları belirli ve sınırlı olan bir veya bir kaç yetkili tarafından planlanır ve yürütülürler. Ancak devlet merkezinde bulunan bu yetkililerin tüm

Genel Kültür Zodyak

Burçlar Kuşağı Ne Demek? Zodyak Ne Anlama Gelir?

0

Burçlar kuşağı ne demektir? Burçların isimleri nelerdir? Zodyak takım yıldızı, özellikleri, burçlar kuşağı ışığı hakkında bilgi. Burçlar Kuşağı (Zodyak); Güneş’in görünen yıllık hareketi nedeniyle, gökyüzünde çizdiği yörüngeyi merkez kabul eden dairesel kuşaktır. Tümüyle düşsel olan bu kuşak, merkezi çizginin (ekliptiğin) güney ve kuzeyinde, yaklaşık 8°’lik eşit iki dairesel yayla sınırlandırılmış olup kuşağın genişliği 16°, Ekvator

1 2 3 4 35