Cumhuriyetin Bizlere Kazandırdıkları Nelerdir? Cumhuriyetin Katkıları Nelerdir?

0
Advertisement

Cumhuriyetin bizlere, topluma, kültürümüze kısacası yaşam biçimimize ve uygarlığımıza kattıkları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet, birçok ülkenin tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bir yönetim biçimidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulmasıyla birlikte, ülke bir dizi önemli değişiklik ve gelişme yaşamıştır. Cumhuriyetin Türkiye’ye kazandırdığı bazı önemli şeyler şunlar olabilir:

  1. Laiklik: Cumhuriyet, din ve devlet işlerinin ayrılması ilkesini benimsemiştir. Bu, din özgürlüğünü ve farklı inançlara saygıyı teşvik etmiştir.
  2. Eğitim: Cumhuriyet döneminde eğitim sistemi köklü bir değişim geçirmiştir. Ülkenin genelinde modern okullar açılmış, okuma yazma oranları artmıştır.
  3. Kadın Hakları: Cumhuriyet, kadın haklarını güçlendirmiş ve kadınlara eşit vatandaşlık hakları tanımıştır. Kadınların siyasete katılma ve eğitim alma fırsatları artmıştır.
  4. Hukuk Reformları: Cumhuriyet, hukuk sistemini modernleştirmiş ve batılı hukuk normlarını benimsemiştir. Bu, adaletin daha bağımsız ve tarafsız olmasına katkı sağlamıştır.
  5. Kamusal Altyapı: Cumhuriyet döneminde altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yapılmıştır. Yollar, köprüler, limanlar ve demiryolları gibi altyapı projeleri ülkenin gelişimine katkıda bulunmuştur.
  6. Kültürel Değişim: Cumhuriyet, Türk kültürünü modernleştirmiş ve batılı kültürel etkileri teşvik etmiştir. Bu, sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel alanlarda önemli gelişmelere yol açmıştır.
  7. Siyasi İstikrar: Cumhuriyet, Türkiye’nin siyasi istikrarını artırmış ve demokratik bir sistem oluşturmuştur.
  8. Ulusal Kimlik: Cumhuriyet, Türk ulusal kimliğini güçlendirmiş ve uluslararası arenada Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlamıştır.

Bu faktörler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana elde ettiği kazanımların sadece birkaçıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, Cumhuriyetin getirdiği bu kazanımların zaman içinde çeşitli dönemlerde tartışmalı olduğu ve sürekli geliştirilmeye çalışıldığıdır. Her toplum gibi, Türkiye de sürekli değişen bir süreç içinde evrilen bir cumhuriyet deneyimi yaşamaktadır.

Cumhuriyetin Bizlere Kattıkları / Katkıları Nelerdir?

birbiri ardına büyük işler ve devrimler yapılıyor ve bunlar halk tarafından benimsenip tutuluyordu. Fakat Cumhuriyetin en büyük katkıları eğitim ve genel olarak kültürümüzün gelişmesinde görülmüştür. Çünkü eğitim sorununu çözümlememiş ve belirli bir kültür düzeyine yükselmemiş bir ulusun diğer alanlarda da kalkınmasına olanak yoktur. Bu nedenle Cumhuriyet devrinde milli eğitime büyük önem verildi. Çeşitli okullar açıldı. Bilhassa herkesçe öğrenilmesi çok kolay olan yeni alfabenin de kabulünden sonra eğitim geniş halk kitlelerine ve yurdun en uzak bölge ve köylerine kadar ulaştırıldı.

>Cumhuriyet Bayramı Sözleri

Advertisement

Bugün ilkokuldan başlayarak ortaokul ve liselerde fen dersleri yanı sıra folklorumuz, milli müziğimiz ve tarihimiz öğretilmektedir. Türk gençliğinin bedenen gelişmesi için de büyük gayret sarf edilmektedir. Bunun sonucu olarak her spor dalında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Gerek yurt içinde gerekse diğer uluslarla yapılan güreş, futbol, atletizm, boks ve benzer spor karşılaşmalarında, ismimizin dünyaya duyulmasına vesile olan büyük başarılar elde edilmiştir.

Üniversite ve yüksek okullardan her yıl binlerce doktor, mühendis, mimar, hukukçu öğretmen mezun olmakta ve bunlar kendi meslek kollarında yurdun kalkınmasına hizmet etmektedirler. Yine Cumhuriyet devrinde tiyatrolarımızın sayısı hızla artmış ve bir opera kurulmuştur. Tiyatrolarda ünlü yabancı eserlerle birlikte, değerli Türk yazarlarının da piyesleri oynanmaktadır. Aynca Türk tiyatro, opera sanatçıları ve müzisyenleri yurt dışında katıldıkları festival ve türlü sanat hareketlerinde yurdumuzu başarıyla temsil etmektedirler. Konservatuar, konser salonları, müzeler bu devirde açılmıştır.

Edebiyatımız gerçek benliğine bu devirde kavuşmuş ve büyük eserler vücuda getirmiştir. Birçok tanınmış şair ve yazarlarımızın şiir ve romanları yabancı dillere çevrilmiştir. Resim ve heykeltıraşçlııkta da durumumuz kıvanç verir olup ünlü ressam ve heykeltıraşlarımız içte ve dışta türlü sergiler düzenlemekte ve ödüller almaktadırlar. Filmciliğimizin de gelişmekte olduğunu, ilerisi için büyük umutlar vaadettiğini belirtmek gerekir.

Kısacası, ulusal kültürümüzün öğelerini teşkil eden güzel sanatların her dalında yemden bir silkiniş, ilerleme ve uygar milletlerle boy ölçüşmek olanaklarını bize Cumhuriyet vermiştir.


Leave A Reply