Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

1

29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin hangi koşullar altında ve ne amaçla kurulduğunu, Cumhuriyet Bayramını neden kutladığımızı anlatan yazı.

Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, ülkemizin tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan modern Türkiye’nin temel taşlarından biridir. Cumhuriyet Bayramı ise bu önemli olayın yıldönümünü coşkuyla kutladığımız bir milli bayramdır.

Cumhuriyet, Türk milletinin egemenliğini temsil eden bir yönetim biçimidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sıkıntılı dönemler, ulusal bağımsızlığa olan ihtiyacı acil hale getirdi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele, Türk milletinin bağımsızlığını kazanma amacını taşıyordu.

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Bu tarihten itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini modern, laik, demokratik ve bağımsız bir devlet aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve Türkiye’yi çağdaş bir hukuk devletine dönüştürmek için önemli reformlar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı, bu tarihi olayın kutlandığı özel bir gündür. Her yıl 29 Ekim’de Türk milleti, bu büyük zaferi coşkuyla kutlar. Şehirler bayraklarla süslenir, törenler düzenlenir ve vatandaşlar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anmak için bir araya gelirler. Özellikle İstanbul’da düzenlenen muhteşem törenler ve havai fişek gösterileri, bu özel günü kutlamak için vazgeçilmez bir gelenektir.

Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve modernizasyon mücadelesinin simgesidir. Bu dönemin önemli değerleri olan laiklik, eşitlik, insan hakları ve demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarıdır. Cumhuriyet Bayramı, bu değerleri koruma ve geliştirme kararlılığını yansıtan bir gün olarak kutlanır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin bir ifadesi olarak anılmalıdır. Bu özel gün, Türkiye’nin geçmişine duyduğumuz saygıyı yansıtırken, aynı zamanda geleceğe olan umut ve kararlılığımızı simgeler. Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak, daha aydınlık bir yarınlara doğru ilerlemek dileğiyle, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Cumhuriyet Bir Demokrasi Biçimidir!

Cumhuriyet bir demokrasi biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde halk, egemenliği elinde tutar, bu egemenliğini belli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Cumhuriyet yönetiminde devlet başkanının (cumhurbaşkanı) görevi de geçicidir; cumhurbaşkanı da seçimle göreve gelir; başkan bunu bilir; göreve ve cumhurbaşkanlığı makamına öyle çıkar. O makama layık olduğu sürece orada kalır.

Osmanlı Devleti, monarşi ve teokrasi ilkelerine dayanıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda milletimiz tutsak, ülkemiz işgal edilmek istendi. Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde çetin bir Kurtuluş Savaşı verdi. 23 Nisan 1920‘ye kadar geçen süre içinde sultanlar ve padişahlar egemenliği ellerinde tuttular, diledikleri gibi davranıyor, istediklerini yapıyorlardı; yaptıklarının hesabı sorulmaz, eleştirilmezdi.

23 Nisan 1920’de Ankara’da İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı; Milli Meclis egemenliği kayıtsız koşulsuz millet adını kullanmaya başladı; ülkenin bütün işlerini millet adına yürüttü, yurdumuzu düşmandan temizledi, saltanatı kaldırdı.

29 Ekim 1923’te cumhuriyet benimsendi ve duyuruldu. Böylece Anadolu’da kurulan Türk Devleti’nin biçimi cumhuriyet, adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bundan sonradır ki Türk insanı çağdaş düzeye yükseldi, kalkınmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği ve duyurulduğu 29 Ekim günü CUMHURİYET BAYRAMI olarak kutlanmaktadır, sonsuza kadar da kutlanacaktır.

Cumhuriyet akılcı, bilimci, deneyci dünya görüşünü benimsemektedir; geri kalmışlıktan, yarı sömürgelikten kurtulmaktır. Cumhuriyet, tarihin bilincine varmaktır. Cumhuriyet, insanımızın yaşatıcı gücüne kavuşturulmasıdır; cumhuriyet aydınlanmadır. Türk milletinin sonsuza kadar varlığını sürdürmesi, cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın yaşatılmasına, güçlenip rahata eriştirilmesine bağlıdır.


1 Yorum

Leave A Reply