İbnü’t Tilmiz Kimdir?

0
Advertisement

İbnü’t-Tilmiz kimdir ve ne yapmıştır? İbnü’t-Tilmiz hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

İbnü’t-Tilmiz

İbnü’t-Tilmiz; tam adı ebul hasan hibetullah bin ebi’l-âlâ said bin ibrahim ibnüt tilmiz (d. 1063 ?, Bağdat-ö. 1165, Bağdat), hazırladığı zengin ilaç kodeksiyle tanınan Arap hekimdir.

Irak’a yerleşmiş bir Hıristiyandı. Ünlü bir hekim olan babasının yanında yetişti; tıp, dil ve din eğitimini İran’da tamamladı. Süryanice ve Farsça öğrendi. Şiir, hat sanatı ve müzikle ilgilendi. Bağdat’a yerleşti. Kısa sürede ünlü bir hekim oldu. Aynı zamanda da Hıristiyan toplumunun dinsel önderliğini üstlendi. Ölünceye değin Bağdat’taki Adudi Hastanesi’nin müdürlüğünü yaptı. Galenos, Hippokrates ve İbn Sina’nın öğretilerini izleyen İbnü’t-Tilmiz öncelikle çok değerli hekimler yetiştirmiş bir hoca olarak bilinir. Tedavi yöntemlerinden söz eden bazı kitapları ve Akrabazin adıyla bilinen bir ilaç kitabı dışında özgün yapıtı yoktur.


Leave A Reply