İlköğretim Haftası Nedir? Neden Kutlanır ve Önemi Nedir?

0

İlköğretim haftası nedir ve neden kutlanır? İlköğretim Haftasının önemi neden kutlandığı ile ilgili olarak kısaca bilginin verildiği yazımız.

İlköğretim Haftası Nedir?

İlköğretim Haftası, Türkiye’de eğitim sisteminin önemli bir parçası olan ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin daha iyi bir eğitim ortamında buluşmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan bir etkinliktir. İlköğretim Haftası’nın kökenleri 1923 yılına kadar gitmektedir. O dönemdeki Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey tarafından başlatılan bir girişim sonucunda ilan edilmiş ve o tarihten bu yana her yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır.

İlköğretim Haftası’nın temel amaçları şunlardır:

  1. Eğitimde Farkındalık Oluşturmak: Bu hafta, eğitim ve öğretimin önemini vurgulayarak toplumun genel olarak eğitim konularına daha fazla ilgi göstermesini sağlar.
  2. Öğrenci ve Öğretmenler Arasındaki İlişkiyi Güçlendirmek: Hafta boyunca öğrenciler ve öğretmenler, sınıf dışı etkinliklerde bulunarak daha yakın ilişkiler kurabilirler. Bu, öğrencilerin öğretmenlerine daha rahat bir şekilde ulaşmalarını ve öğrenmelerine daha fazla katkıda bulunmalarını teşvik eder.
  3. Eğitimde Kaliteyi Artırmak: İlköğretim Haftası, eğitim sistemini değerlendirmek ve iyileştirmek için bir fırsat sunar. Eğitimciler ve yöneticiler, eksiklikleri ve sorunları belirleyip çözüm yolları arayabilirler.
  4. Milli Birlik ve Beraberlik: İlköğretim Haftası, ülkenin dört bir yanındaki öğrenci ve öğretmenleri bir araya getirir ve milli birlik ve beraberliği pekiştirir.

İlköğretim Haftası, Türkiye’deki eğitim sisteminin temel bir parçasıdır ve eğitimin toplum için ne kadar kritik bir rol oynadığını vurgular. Bu hafta boyunca yapılan etkinlikler, öğrenci ve öğretmenlerin daha motive olmalarını, daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmalarını ve eğitim kalitesini artırmalarını teşvik eder. Ayrıca, toplumun eğitime olan destek ve ilgisini artırarak eğitim sistemini geliştirmeye yönelik bir farkındalık yaratır. Bu nedenle İlköğretim Haftası, eğitim alanında önemli bir etkinlik olarak kabul edilir.

İlköğretim Haftası Nedir?

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 51. maddesi ile her yılın eylül ayının 3. haftası “İlköğretim Haftası,, olarak kabul edilmiştir. İl, ilçe, bucak ve köylerde milli eğitim yetkilileri, eğitim ve öğretimin fert ve millet için taşıdığı büyük önemi belirtecek şekilde programlar hazırlar ve uygularlar.

İlköğretim Haftası‘nın canlı ve hareketli geçmesini sağlamak için; konuşma, şiir, resim, broşür, afiş, gösteri, film, sergi temsil, halk oyunları, rontlar ziyaret ve benzeri yollardan faydalanılır.

Çocuklarımızın sosyal, beden, zihin ve dil gelişmelerinin sağlanmasında ve ilköğretime hazırlanmasında okul öncesi eğitimi, eğitim sistemimizin ilk basamağıdır.

ilköğretim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği eylül ayında başlar. On beş yaşını bitirdiği öğretim yılının sonuna kadar devam eder. Yurdumuzun birçok yerinde sekiz yıllık ilköğretim okulları açılmıştır. Bu okullar, I. kademe ilkokul, II. kademe ortaokul eğitim ve öğretim programları uygulayarak öğrencileri orta öğretime hazırlar.

İlköğretim Haftası İle İlgili Resimli Sözler

İlköğretim Haftası Ne Zaman?

(İlköğretim Okullarının Açıldığı Hafta KUTLANIR)

Eğitim her insan için Anayasal bir zorunluluktur. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesi ile de bu hakkın her insana verilmesi gereği uluslararası boyut kazanmıştır.

Eğitim ve öğretim bireyi güzele, iyiye, doğruya yönelten saygı, sevgi ve hoşgörü lü olunması gereğini öğreten en önemli etkendir. Bireyi mutlu, üretken kılan yetenek ve becerilerini geliştiren, toplumsal yaşamdaki yerini almaşım sağlayan etkin bir gereksinimdir. Böyle olduğu içindir ki çağdaş ülkelerde okur yazar oram fazladır. Gelişmemiş ülkelere bakıldığında okur yazar oranının çok düşük olduğunu görebiliriz.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 51. maddesi gereğince Eylül ayının üçüncü haftası İlköğretim Haftası olarak belirlenmiştir. Fiili olarak okulların açıldığı ilk hafta İlköğretim Haftası olarak çeşitli etkinlikle rile kutlanmaktadır.

İlköğretim Haftası Resimleri

Cumhuriyet’le birlikte ülkemizde eğitim alanında büyük atılımlar başlamıştır. Bunların ilki 3 Mart 1924’te çıkartılan Öğrenim Birliği yasasıdır. 1 Kasım 1928 Yeni Türk Alfabesi kabül edildi. Millet Mektepleri açılması. Okuma yazma seferberliği başlatıldı. 1940 yılında Köy Enstitüleri kuruldu.

1923 yılında %10 olan okuma oranı Cumhuriyet‘in ilanından sonra git gide yükselerek 1990’lı yıllarda %90’lara çıkmıştır. 2010’lu yılların sonlarına yaklaşırken ise bu oran neredeyse %100’e ulaşmış durumdadır.


Leave A Reply