İlköğretim Haftası Nedir? Neden Kutlanır ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

İlköğretim haftası nedir ve neden kutlanır? İlköğretim Haftasının önemi neden kutlandığı ile ilgili olarak kısaca bilginin verildiği yazımız.

İlköğretim Haftası Nedir?

İlköğretim Haftası Nedir?

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 51. maddesi ile her yılın eylül ayının 3. haftası “İlköğretim Haftası,, olarak kabul edilmiştir. İl, ilçe, bucak ve köylerde milli eğitim yetkilileri, eğitim ve öğretimin fert ve millet için taşıdığı büyük önemi belirtecek şekilde programlar hazırlar ve uygularlar.

İlköğretim Haftası‘nın canlı ve hareketli geçmesini sağlamak için; konuşma, şiir, resim, broşür, afiş, gösteri, film, sergi temsil, halk oyunları, rontlar ziyaret ve benzeri yollardan faydalanılır.

Çocuklarımızın sosyal, beden, zihin ve dil gelişmelerinin sağlanmasında ve ilköğretime hazırlanmasında okul öncesi eğitimi, eğitim sistemimizin ilk basamağıdır.

ilköğretim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği eylül ayında başlar. On beş yaşını bitirdiği öğretim yılının sonuna kadar devam eder. Yurdumuzun birçok yerinde sekiz yıllık ilköğretim okulları açılmıştır. Bu okullar, I. kademe ilkokul, II. kademe ortaokul eğitim ve öğretim programları uygulayarak öğrencileri orta öğretime hazırlar.

Advertisement

İlköğretim Haftası İle İlgili Resimli Sözler

İlköğretim Haftası Ne Zaman?

(İlköğretim Okullarının Açıldığı Hafta KUTLANIR)

Eğitim her insan için Anayasal bir zorunluluktur. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesi ile de bu hakkın her insana verilmesi gereği uluslararası boyut kazanmıştır.

Eğitim ve öğretim bireyi güzele, iyiye, doğruya yönelten saygı, sevgi ve hoşgörü lü olunması gereğini öğreten en önemli etkendir. Bireyi mutlu, üretken kılan yetenek ve becerilerini geliştiren, toplumsal yaşamdaki yerini almaşım sağlayan etkin bir gereksinimdir. Böyle olduğu içindir ki çağdaş ülkelerde okur yazar oram fazladır. Gelişmemiş ülkelere bakıldığında okur yazar oranının çok düşük olduğunu görebiliriz.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 51. maddesi gereğince Eylül ayının üçüncü haftası İlköğretim Haftası olarak belirlenmiştir. Fiili olarak okulların açıldığı ilk hafta İlköğretim Haftası olarak çeşitli etkinlikle rile kutlanmaktadır.

İlköğretim Haftası Resimleri

Advertisement

Cumhuriyet’le birlikte ülkemizde eğitim alanında büyük atılımlar başlamıştır. Bunların ilki 3 Mart 1924’te çıkartılan Öğrenim Birliği yasasıdır. 1 Kasım 1928 Yeni Türk Alfabesi kabül edildi. Millet Mektepleri açılması. Okuma yazma seferberliği başlatıldı. 1940 yılında Köy Enstitüleri kuruldu.

1923 yılında %10 olan okuma oranı Cumhuriyet‘in ilanından sonra git gide yükselerek 1990’lı yıllarda %90’lara çıkmıştır. 2010’lu yılların sonlarına yaklaşırken ise bu oran neredeyse %100’e ulaşmış durumdadır.


Leave A Reply