Perseus Kimdir? Yunan Mitolojisi Kahramanlarından Perseus’un Hikayesi

0
Advertisement

Perseus kimdir? Yunan mitolojisinde yer alan ve kahraman olarak görülen bir karakter olan Perseus ve Yunan mitolojisinde Perseus, özellikleri, hikayesi hakkında bilgi.

Perseus, Yunan mitolojisinde Medusa’yı öldüren ve Andromeda’yı kurtaran kahraman. Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’ nin Zeus’tan olma oğludur. Torunu tarafından öldürüleceği yolundaki kehanet üzerine, Akrisios onu annesiyle birlikte bir sandığın içine koyarak denize atar. Perseus sandığın karaya vurduğu Seriphos Adasında yetişir; ama Danae’ye göz koyan Kral Polydektes, onu tek ölümlü Gorgo olan Medusa’yı öldürmekle görevlendirip başından savar.
Perseus
Gorgo’lara, tek bir göz ile dişi ortak kullanan Graia’lar bekçilik etmektedir. Hermes ve Athena’nın yardımıyla Perseus bu gözü ve dişi ele geçirir; karşılığında Graia’lardan bir çift kanatlı sandalet, Hades başlığı, bir orak ve bir çuval alır. Efsanenin bir başka biçiminde ise Graia’lar tarafından, Gorgo’ların yerini bilen Stygia nympha’larına gönderilir; sandaletleri, başlığı ve çuvalı onlardan, orağı ise Hermes’ten alır. Hades başlığını takınca görünmez olan Perseus sandaletleri giyip uçarak Gorgo’ların yanına varır. Athena’nın ayna gibi tuttuğu kalkanın yardımıyla, kenesine bakanları taşa çeviren Medusa’ya yakıaşır ve o uyurken orakla kafasını uçurur. Çuvalın içinde Seriphos’a götürdüğü Medusa başını Polykdetes’le yandaşlarına gösterip onları taşa çevirerek annesini kurtarır.

Perseus Medusa’nın başıyla Seriphos’a dönerken Etiyopya üzerinden geçer. Etiyopya kraliçesi İCassiepeia Nereidler’den daha güzel olduğunu ileri sürünce, Posei-don da ceza olarak ülkeyi sular altında bırakıp bir deniz canavarı göndermiştir. Kral Kepheus kâhinlerinin öğüdüne uyarak kızı Andromeda’yı canavara kurban etmek üzereyken, Perseus Medusa’nın başıyla canavarı taşa çevirip onu kurtarır; daha sonra ikisi evlenirler. Annesiyle birlikte Argos’a döndükten sonra, Perseus bir disk atma yarışında yanlışlıkla dedesini öldürür. Bunun üzerine oradan ayrılarak Mykenai’de kendi krallığını kurar ve Perseus oğullarının atası olur.

Perseus efsanesi Antik Çağ ve Rönesans’ta güzel sanatlarda sık sık işlenmiştir. Gorgo’ nun başının kesilmesini Freud iğdişlik kuramı doğrultusunda açıklar; İngiliz yazar Iris Murdoch da A Severed Head (1961; Kesik Bir Baş, 1989) adlı romanında bu olayı bir simge olarak kullanır.

Perseus

Kaynak: wikipedia.org

Kaynak – 2

Perseus; Eski Yunan mitolojisindeki kahramanlardan biridir. Argos krallarından Akrisios, torununun elinden öleceğini kahinlerden duyunca kızı Danae’yi yeraltında, tunçla kaplanmış bir odaya kapatarak döl vermesini engellemek ister. Bir “altın yağmuru” olarak içeri sızmayı beceren Zeus’un gücü, kızı gebe bırakmaya yeter. Büyüyüp ilk gençliğini yaşayan dik başlı Perseus’u gözden uzaklaştırmak için Kral Polydektes ona Medusa’yı öldürme görevini verir, elde etmek istediği anasına karşı da, zor kullanır.

Perseus Athena ile Hermes’in yardımlarını görür. Hades’in görünmez kılan başlığını giyince Graialarla Gorgonların gücünü yenmenin yollarını bulacaktır. Hermes’in kanatlı sandallarıyla tezce yetişir gideceği yere, Athena’nın tuttuğu kalkan görünümündeki bir aynanın ışığından şaşıran ölümlü Medusa’nın başını keser (ülkesinde krala göstererek taş kesilmesini sağlayacaktır). Medusa’nın karondan oluşan Pegasos adlı atla dönüşünde kurbanlık Andromeda’yı canavardan kurtarmayı başarır, onunla evlenir, Argos’a kral olur. Argos’ta bir disk atışı sırasında istemeden dedesini öldürünce kâhinin kehaneti ve belirlediği yazgı yine de yerine gelmiş olacaktır. (Sophokles’in tragedyalarının hepsinin tezi, yazgıyla başa çıkılamayacağıdır).

Advertisement

Leave A Reply