Wassailing ve Mumming Nedir? Kış Aylarında Canlanan Eski Ritüeller

0
Advertisement

Wassailing ve mumming: İngiliz ve diğer kültürlerin köklerinde yer alan bu gelenekler, toplulukları bir araya getirme ve kışın coşkusunu kutlama amacı taşırlar.

Wassailing ve Mumming

Wassailing ve mumming gelenekleri, genellikle Batı kültüründe ortaya çıkan ve tarihsel olarak kırsal bölgelerde ve kış aylarında kutlanan geleneklerdir. İkisi de ortak noktaları paylaşsalar da farklı kökenlere sahiptirler.

 1. Wassailing: “Wassail” terimi, İngilizce’de “sağlık olası” veya “mutlu olası” anlamına gelir. Wassailing, özellikle İngiltere’nin bazı bölgelerinde meyve ağaçlarının ve bahçelerin bereketini artırmak amacıyla yapılan bir gelenektir. Genellikle 12. yüzyıldan itibaren kayıtlara geçmiştir. Wassail geceleri, genellikle 12. gece (Epiphany) olarak bilinen 6 Ocak’ta Noel sezonunun sona erdiği tarih yaklaşırken kutlanırdı. Bu gelenek, genellikle bir lider figürün önderliğinde toplanan bir grup insanın, meyve ağaçları etrafında şarkılar söyleyerek ve içki dökerek ağaçlara sağlık ve bereket dilemesini içerir. Bu gelenek, hala bazı kırsal bölgelerde yaşatılmaya devam ediyor.
 2. Mumming: Mumming veya “maskaralık”, genellikle Noel ve Yılbaşı gibi dönemlerde gerçekleşen bir tiyatro gelenekti. Kökenleri Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanabilir. Mumming performansları, genellikle maskeli ve kostümlü oyuncuların, sokaklarda dolaşarak skeçler ve komik oyunlar sergilediği etkinliklerdi. Bu oyunlar, tarihsel olayları, mitleri, yerel hikayeleri ve sosyal meseleleri hiciv yoluyla eleştirmek veya eğlenceli bir şekilde anlatmak için kullanılırdı.

Hem wassailing hem de mumming gelenekleri, toplulukları bir araya getirme, sosyal etkileşimi artırma ve kış aylarında moral yükseltme amacı taşıyan kutlamalardır. Bu gelenekler, zamanla farklı varyasyonlar ve yerel farklılıklar geliştirmiş olsa da, genel olarak Batı kültüründe ve tarih boyunca kırsal bölgelerde önemli bir rol oynamıştır.

Wassailing ve mumming’in kökenleri hangi döneme ve coğrafyalara dayanmaktadır?

Wassailing ve mumming geleneklerinin kökenleri Orta Çağ’a kadar uzanmaktadır. İşte her iki geleniğin de kökenleri hakkında daha fazla bilgi:

 1. Wassailing: Wassailing geleneği, İngiltere’nin kırsal bölgelerinde ortaya çıkmış ve Orta Çağ’dan itibaren pratik edilmeye başlanmıştır. Kökenleri antik pagan ritüellerine dayanabilir. Wassail gelenekleri, genellikle kış aylarında gerçekleşen, meyve ağaçlarının bereketini artırmak amacıyla düzenlenen ritüellerden türemiştir. Wassail kutlamaları, halk arasında toplanmayı, şarkı söylemeyi, içki içmeyi ve çeşitli geleneksel yemeklerle bir araya gelmeyi içerirdi. Bu gelenek, Noel sezonunun sona erdiği 12. gece olarak bilinen 6 Ocak’ta ve bazen Twelfth Night olarak adlandırılan günde özellikle yaygındı.
 2. Mumming: Mumming veya maskaralık geleneği de Orta Çağ Avrupa’sında ortaya çıkmıştır. Mumming, sokaklarda maskeli ve kostümlü oyuncuların performans sergilediği bir tiyatro geleneğidir. Mumming’in kökenleri, mitolojik ve dini temalara dayanabilir. Bu gelenek, Noel ve Yılbaşı gibi özel günlerde gerçekleşirdi. Oyuncular, komik skeçler, danslar ve hikayeler aracılığıyla eğlenceli performanslar sergilerken, genellikle topluluktan geleneksel giysiler giyerlerdi.

Her iki geleneğin de kökenleri, Orta Çağ Avrupa’sında kırsal topluluklarda, özellikle kış aylarında morale ve topluluk bağlarına katkı sağlama amacıyla başlamıştır. Gelenekler zamanla evrim geçirerek farklı coğrafyalarda ve kültürlerde çeşitli varyasyonlar geliştirmiştir.

Advertisement

Wassailing ve mumming gelenekleri hangi tür etkinlikler içerir? Bu etkinlikler nasıl gerçekleşirdi?

Wassailing ve mumming gelenekleri, genellikle kış aylarında ve özel günlerde gerçekleşen topluluk bazlı etkinlikleri içerir. Her iki gelenek de insanların bir araya gelerek eğlendiği, şarkı söylediği, dans ettiği ve bazen de kostümler giyerek rol aldığı performanslara dayanır. İşte her iki gelenek için tipik etkinlikler ve nasıl gerçekleştiğine dair örnekler:

Wassailing Gelenekleri:

 1. Meyve Ağaçlarına Wassail Dileme: Wassailing etkinlikleri, meyve ağaçlarına sağlık, bereket ve iyi hasat dilemek amacıyla gerçekleşirdi. Katılımcılar, genellikle bir lider figür önderliğinde, meyve bahçelerine toplanır ve ağaçların etrafında topluca şarkılar söylerdi. Bazı yerlerde ağaçları sallayarak gürültü çıkarmak da yaygın bir uygulamaydı.
 2. Şarkı Söyleme ve Dans Etme: Wassailing etkinlikleri sırasında katılımcılar bir araya gelir, geleneksel wassail şarkıları söyler ve dans ederdi. Bu şarkılar genellikle meyve ağaçlarının bereketini artırmak ve sağlık dilemek için özel olarak söylenirdi.
 3. İçki İçme: Wassailing gelenekleri, genellikle içki içme ritüelleriyle de ilişkilendirilirdi. Katılımcılar sıcak içkiler (genellikle baharatlı elma şarabı gibi) içerler ve bazen içkiyi meyve ağaçlarına dökerlerdi. Bu, ağaçlara bereket getireceğine inanılan bir adandı.

Mumming Gelenekleri:

 1. Kostümler ve Maskeler: Mumming etkinlikleri, oyuncuların kostümler giydiği ve maskeler taktığı renkli ve eğlenceli etkinliklerdir. Kostümler ve maskeler genellikle mitolojik veya komik karakterleri temsil ederdi.
 2. Skeçler ve Performanslar: Mumming oyuncuları, sokaklarda veya halka açık mekanlarda performanslar sergilerdi. Bu performanslar genellikle komik oyunlar, danslar, jestler ve hikayeler içerirdi. Oyuncular, yerel hikayeleri ve tarihsel olayları hicivsel bir şekilde sunarak izleyicileri eğlendirirdi.
 3. Topluluk Katılımı: Mumming etkinlikleri, toplulukları bir araya getirme amacı taşırdı. Oyuncular, topluluk içinde dolaşır ve evlere giderek performanslarını sergilerdi. Bu, komşuların bir araya gelmesini ve eğlenmesini sağlar ve topluluk bağlarını güçlendirirdi.

Her iki gelenek de topluluk içindeki etkileşimi ve eğlenceyi teşvik eden geleneklerdir. Wassailing meyve ağaçlarına yönelik bir bereket ritüeli olarak odaklanırken, mumming daha çok tiyatral performanslara ve kostüm giyimine dayalıdır.

Wassailing ve mumming gelenekleri zaman içinde nasıl evrildi ve değişti?

Wassailing ve mumming gelenekleri zaman içinde evrim geçirmiş ve değişmiştir. Bu gelenekler, kültürel değişimler, sosyal dönüşümler ve tarihsel etkilerle birlikte farklı varyasyonlar kazanmıştır. İşte bu geleneklerin zaman içindeki evrimine dair bazı örnekler:

Wassailing Gelenekleri:

Advertisement
 1. Dini ve Seküler Değişimler: Orta Çağ’da dini bir nitelik taşıyan wassailing gelenekleri, zamanla daha seküler bir karakter kazandı. Hristiyanlığın yayılması ile bu gelenekler Noel ve Yılbaşı gibi dini kutlamalarla ilişkilendirildi. Ancak zamanla bu geleneklerin dini yönleri azaldı ve daha çok toplumsal bir etkinlik haline geldi.
 2. Kentsel Alanlarda Azalma: Wassailing gelenekleri, özellikle kırsal bölgelerde daha uzun süre yaşatıldı. Ancak endüstrileşme ve kentsel yaşamın artmasıyla birlikte bu gelenekler kırsal alanlarda daha az yaygın hale geldi. Geleneksel tarım toplulukları yerine modern kent yaşamı bu geleneklerin pratiğini zorlaştırdı.
 3. Turistik ve Kültürel Aktiviteler: Günümüzde bazı bölgelerde wassailing, turistik ve kültürel etkinlikler olarak canlandırılmaktadır. Eski gelenekleri yeniden canlandırma çabalarıyla, turistler ve yerel halk bu etkinliklere katılım sağlayarak kültürel deneyim yaşamaktadır.

Mumming Gelenekleri:

 1. Toplumsal Değişimlerin Yansımaları: Mumming gelenekleri, zaman içinde toplumun değişen dinamiklerine uyum sağlamıştır. Oyuncuların sunduğu hikayeler ve karakterler, toplumsal meseleleri yansıtarak güncellendi. Örneğin, politik veya sosyal hiciv, gelenekte yer buldu.
 2. Medya ve Popüler Kültürün Etkisi: Televizyon, sinema ve diğer medya araçları, mumming geleneklerini etkiledi. Popüler kültürden esinlenilen kostümler ve karakterler, geleneksel mitoloji ve hikayelerin yanı sıra performanslara eklendi.
 3. Yeniden Canlandırma Çabaları: Mumming, birçok yerde unutulmaya yüz tutmuşken, bazı topluluklar gelenekleri yeniden canlandırmak için çaba gösterdi. Folklor araştırmaları ve kültürel koruma projeleri, bu geleneklerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir rol oynadı.

Her iki gelenek de zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramış, yerel gelenekler ve kültürel etkiler tarafından şekillenmiştir. Günümüzde, bazı topluluklar bu gelenekleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabalarını sürdürmektedir.

Günümüzde, farklı kültürlerde Wassailing ve mumming gelenekleri hala nasıl yaşatılıyor ve hangi amaçlarla gerçekleştiriliyor?

Günümüzde, wassailing ve mumming gibi gelenekler hala bazı kültürlerde yaşatılmaya devam ediyor. Bu gelenekler genellikle kültürel koruma çabaları, turizm etkinlikleri veya topluluk birliğini güçlendirme amaçlarıyla gerçekleştiriliyor. İşte bazı örnekler:

Wassailing:

 1. İngiltere ve İrlanda: Bazı İngiliz ve İrlanda bölgelerinde, özellikle kırsal alanlarda, wassailing gelenekleri hala yaşatılmaktadır. Eski geleneklere sadık kalarak meyve ağaçlarına sağlık dileme ritüelleri gerçekleştirilir. Bu etkinlikler, yerel toplulukların bir araya gelmesini ve geleneklerini yaşatmayı amaçlar.
 2. Amerika Birleşik Devletleri: Özellikle Vermont, Massachusetts ve Pennsylvania gibi bölgelerde bazı topluluklar, wassailing geleneğini sürdürmektedir. Bu etkinliklerde yerel ürünlerin tanıtımı da yapılırken, topluluk bir araya gelerek eğlence ve geleneksel yemeklerle birlikte wassail gecelerini kutlar.

Mumming:

 1. İngilizce Konuşulan Ülkeler: Özellikle Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelerde mumming gelenekleri bazı topluluklar tarafından sürdürülmektedir. Noel zamanı veya diğer özel günlerde, sokaklarda performanslar sergilenir ve topluluklar bir araya gelir.
 2. Karneval ve Festival Etkinlikleri: Bazı ülkelerde mumming, yerel festivallerde veya karnavallarda özel bir etkinlik olarak gerçekleştirilir. Bu etkinliklerde kostümlü oyuncular sokaklarda dolaşarak komik oyunlar ve performanslar sunar.
 3. Kültürel Turizm: Mumming gelenekleri, turistik yerlerde ve etkinliklerde yer alabilir. Turistler, yerel kültürü ve gelenekleri deneyimlemek amacıyla mumming performanslarını izleyebilir ve bu şekilde kültürel etkileşim yaşayabilirler.

Günümüzde wassailing ve mumming gelenekleri, genellikle eski gelenekleri yaşatma ve topluluk bağlarını güçlendirme amacı taşıyan etkinlikler olarak devam etmektedir. Bununla birlikte, modern yaşamın etkisiyle bu gelenekler bazı bölgelerde daha az yaygın hale gelmiş olsa da, hala bazı topluluklar tarafından değerli bir kültürel miras olarak korunmaktadır.


Leave A Reply