Eyüp Sultan Camii Hakkında Bilgi

0

İstanbul’un en eski camilerinden olan Eyüp Sultan Camii hakkında kısa bilgiler. Eyüp Sultan Camii nerededir ve özellikleri nelerdir?

1458'de Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan caminin iki minaresi de kısa olduğundan mahya kurmaya elverişli değildi. 1721'de minareler ikişer şerefeli ve eskisinden daha uzun olarak yeniden yapıldı.

1458’de Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan caminin iki minaresi de kısa olduğundan mahya kurmaya elverişli değildi. 1721’de minareler ikişer şerefeli ve eskisinden daha uzun olarak yeniden yapıldı.

Eyüp Sultan Camii Hakkında Bilgi

Bulunduğu semte ve ilçeye kendi ismini veren Eyüp Sultan Camisi, İstanbul’un fethinden sonra yapılmış ilk ve en eski camilerdendir. Fatih Sultan Mehmet, Ebu-Eyyüp’un türbesinden sonra, 1458’de bu camiyi yaptırmıştır. Gerek yanındaki türbeden, gerek tahta çıkan Osmanlı hükümdarlarına burada kılıç kuşanma töreni yapılmasından dolayı Eyüp Camisi büyük önem kazanmıştır.

Caminin ana kubbesi sekiz mermer sütun üzerindeki kemerlere oturtulmuştur. Ana kubbenin etrafında dördü büyük, dördü küçük, sekiz tane yarım kubbe vardır. Son cemaat yerinde ve caminin iki yanında kubbeli revaklar bulunur. Aslında kısa olarak yapılmış olan iki minaresi, mahya kurmaya elverişli bulunmadığından, 1721’de ikişer şerefeli olarak yeniden yapıldı ve yükseltildi.

Zamanla harap olan Eyüp Sultan Camisi‘ni III. Selim yalnız minareleri kalmak üzere temellerine kadar yıktırarak yeniden ve bugünkü şekliyle yaptırdı, 1798’de başlayan yapı 1800’de tamamlandı. Caminin açılış töreninde III. Selim de bulundu. Kutsal bir önem taşıyan bu camiyi muhtelif çağların tanınmış sanatçılarının nefis yazıları, renkli çiniler süsler.


Leave A Reply