6 Ekim 1923, İstanbul’un Kurtuluşu: Bağımsızlık ve Özgürlüğün Simgesi

0

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili yazımız aşağıda yer almaktadır. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin zirvesi! İstanbul, 6 Ekim 1923’te işgalcilerden kurtarıldı, Türkiye’nin bağımsızlık hikayesi.

İstanbul'un Kurtuluşu

6 Ekim 1923, İstanbul’un Kurtuluşu olarak kutlanan bir tarihtir. Bu tarih, Türk Kurtuluş Savaşı’nın son aşamalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder.

Türk Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında başlamış ve ulusal bağımsızlık mücadelesi veren Türk milleti tarafından yürütülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk, bu mücadelenin lideri olarak ön plana çıkmıştır.

İstanbul, I. Dünya Savaşı sonucunda işgal edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki zorlu koşulların bir yansıması olarak işgal güçleri tarafından denetlenmiştir. 6 Ekim 1923 tarihinde, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı sonuçlanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri İstanbul’u geri almış ve işgalcileri şehirden çıkarmıştır.

Bu olay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için bir dönüm noktasıdır çünkü İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olarak önemli bir sembolik değere sahipti ve bu zafer, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini kazandığını gösteriyordu.

6 Ekim, her yıl İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanır ve bu tarihteki olaylar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak anılır.

6 Ekim 1923 : İstanbul’un Kurtuluşu

İstanbul, yurdumuzun en büyük kentidir. Yedi tepe üzerinde kurulmuş bu kent, Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan Boğaz’ın iki yakasında devam eder. Dünyamı ünlü kentlerinden biri olan bu güzel şehir, tarihte büyük devletlere başkentlik yapmıştır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alınışından sonra 469 yıl gibi uzun bir süre Osmanlı Devleti İstanbul’dan yönetilmiştir.

istanbul deniz ile karalarını usta bir ressamın tablosu kadar güzel bir uyum için birleştiği eşsiz güzellikleriyle ünlüdür. Tarihî yapıları, doğal güzellikleri, herkesi kendine çeker. İklimi, yaşamaya çok uygundur. Önemli bir turizm, ticaret, endüstri,] spor ve kültür merkezidir. İşte bu değerli, güzel kent Kurtuluş Savaşı sırasında Mart 1920’de düşmanın eline geçti. Atatürk 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a gitti. Kurtuluş Savaşı’mızı başlattı. Kongreler yaptı. Ankara’da TBMM’yi açtı. İnönü, Sakarya ve Dumlupınar’da düşmanı yendi. Ordumuz 9 Eylül 1922’ı İzmir’e ulaştı. Türk ordusunun süngüsünden kaçan düşman, kendisini Eı Denizi’ne zor attı. Böylece 3.5 yıl süren Kurtuluş Savaşı’mız sona erdi.

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşmasında İstanbul’un Türklere ger verilmesi kararlaştırıldı, ingiliz ve Fransız askerleri İstanbul’dan çekildi. Böylece Mustafa Kemal’in düşman gemilerine bakıp: “Geldikleri gibi giderler.” sözü yerine geldi. Geldikleri gibi gittiler; bir daha hiç gelmemek üzere… Fatih’ten sonra İstanbul, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yeniden Türk kenti oldu.

Türk ordusu Refet Paşa kumandasında; 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girdi, İstanbullular Türk askerini, kahraman ordumuzu, sevinç gözyaşlarıyla, coşkuyla karşıladılar. Belki bin yıl gibi uzun süren, alışılmamış tutsaklık sona ermiş, İstanbul halkı özgürlüğüne kavuşmuştu.

Her yıl 6 Ekim’de güzel İstanbul’umuzun kurtuluşunu coşkuyla kutlarız. Acı tutsaklık yıllarının bir daha geri gelmemesi için çalışacağımıza söz veririz.

İstanbul Nasıl İşgal Edildi? İşgal Altında Neler Oldu?

İstanbul’un işgali, I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan yenik çıkması ve İtilaf Devletleri’nin Osmanlı toprakları üzerindeki kontrolünü artırmasıyla gerçekleşti. İşte İstanbul’un işgali ve işgal altında yaşananlar hakkında genel bilgiler:

  1. Mondros Mütarekesi: 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Limanı’nda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini kabul ettiği bir ateşkes anlaşmasıydı. Bu mütareke, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal etmesine ve topraklarını parçalamasına olanak sağladı.
  2. İstanbul’un İşgali: Mondros Mütarekesi uyarınca, İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918’de İstanbul’a asker çıkardı. İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetleri İstanbul’u işgal etti ve şehirde denetimi ele geçirdi.
  3. İşgalin Nedenleri: İstanbul’un işgali, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalama ve savaş sonrası düzeni belirleme isteğiyle ilgiliydi. Ayrıca, İstanbul, stratejik konumu nedeniyle büyük bir öneme sahipti ve Boğazlar üzerinde kontrol, deniz yollarını denetleme anlamına geliyordu.
  4. İşgal Yönetimi: İşgal altındaki İstanbul’da İtilaf Devletleri’nin askeri yönetimi kuruldu. Bu dönemde İstanbul’da yaşayanlar, sıkı denetim altında yaşamak zorunda kaldılar. İşgalci güçler, şehirdeki ekonomik kaynakları kontrol etti ve Osmanlı hükümeti üzerinde baskı kurarak istedikleri politikaları dayattılar.
  5. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı: İşgal altındaki İstanbul’da yaşananlar, Türk milli mücadelesinin tetikleyici faktörlerinden biri oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da bağımsızlık mücadelesini başlattı ve işgali sona erdirmek için bir direniş hareketi örgütledi.
  6. İstanbul’un Kurtuluşu: Türk Kurtuluş Savaşı’nın son aşamalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’u işgalcilerden geri aldı. Bu olay, İstanbul’un kurtuluşunu simgeliyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

İstanbul’un işgali ve sonrasında yaşananlar, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önemli bir parçasıdır. Bu dönem, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder ve hala hatırlanır ve anılır.


Leave A Reply