Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri Nasıl İstiklal Marşı Seçildi? Süreç Nasıl İşledi?

0
Advertisement

İstiklal Marşı’nın seçilme süreci ve Mehmet Akif Ersoy’un ikna edilmesi hikayesi – Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü.

Bayrağımızın ve İstiklal Marşı’mızın Ülkemiz ve Milletimiz İçin Önemi ile İlgili Kompozisyon

Kaynak: pixabay.com

Mehmet Akif Ersoy’un şiiri İstiklal Marşı olarak nasıl seçildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan demokratik bir süreçle gerçekleşti. İşte bu sürecin ana hatları:

Müsabaka İlanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâleti tarafından 25 Ekim 1920 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan ilanla İstiklal Marşı güftesi için müsabaka düzenlenmiştir. Müsabakanın amacı milli bir marşın yazılmasını teşvik etmek ve Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini en iyi şekilde ifade eden bir güfteye sahip olmaktır. Katılımcılar arasında birçok ünlü şair bulunmuş, ancak Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir, milli duyguları en iyi yansıttığı için İstiklal Marşı olarak seçilmiştir.

Şiirlerin Gönderilmesi: Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda şair katıldı ve toplamda 724 şiir gönderildi. Bu şiirler Maarif Vekâleti tarafından titizlikle incelendi.

Mehmet Akif Bey’in İkna Edilmesi:

Mehmet Akif Ersoy, ilk başta müsabakaya katılmak istemiyordu. Ancak Milli Mücadele’nin önemini ve halk arasındaki büyük beklentiyi fark etti. Aynı zamanda dönemin önde gelen siyasi figürlerinden olan Rauf Bey (Orbay), Mehmet Akif’i ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

Milli Marş yarışmasına katılmak istemeyen Mehmet Akif Ersoy, dostu ve Karesi Milletvekili Hasan Basri Bey’in ısrarları sonucu yarışmaya katılmayı kabul etti.

Advertisement

Meclis Görüşmeleri

İstiklal Marşı’nın kabul süreci Meclis görüşmeleri sırasında önemli olaylar içeriyordu:

  1. Marşın Sunulması: Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM’ye sunuldu. Marş, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ifade ediyordu.
  2. Görüşmelere Başlanması: Marşın TBMM’de kabul edilmesi için görüşmelere başlandı. Marş, milletvekilleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi ve tartışıldı.
  3. Değişiklik Önerileri: Görüşmeler sırasında marşın bazı bölümlerinde değişiklik önerileri ortaya atıldı. Bu öneriler üzerinde müzakereler yapıldı.
  4. Meclis İçi Tartışmalar: Marşın kabulü sırasında TBMM içinde bazı tartışmalar yaşandı. Marşın özgün hali ve anlamının korunması konusunda vurgular yapıldı.
  5. Oylama ve Kabul: TBMM’de yapılan oylamada İstiklal Marşı kabul edildi. 12 Mart 1921’de alınan bu karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın resmi olarak kabul edildiğini işaret etti.
  6. Marşın İlanı: İstiklal Marşı’nın kabulünün ardından, marşın ulusal marş olarak ilan edilmesi için gerekli adımlar atıldı. 3 Mart 1924 tarihinde İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olarak resmi olarak kabul edildi.

Meclis görüşmeleri, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve milli değerlerini yansıtan bir sembol olarak kabul edilmesini sağlayan önemli bir sürecin parçasıydı.

Mehmet Akif Bey’in Şiirin Okunması: İstiklal Marşı için yapılan tartışmalar sonucu, Mehmet Akif Ersoy’un şiiri Meclis Başkan Vekili Adnan Bey tarafından okundu.

Kabul Edilmesi: Mehmet Akif Ersoy’un şiiri, Meclis üyeleri tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edildi ve İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

Yayınlanması: 17 Şubat 1921 tarihinde İstiklal Marşı, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfasında yayınlandı ve 21 Şubat 1921 tarihinde Açıksöz gazetesi tarafından da neşredildi.

Beste Yarışması: İstiklal Marşı’nın güftesi kabul edildikten sonra, İstanbul Maarif Müdürlüğü tarafından bir beste yarışması açıldı. Bu yarışmada Ali Rifat Çağatay’ın bestelediği versiyon öne çıktı, ancak kabul edilmedi.

Advertisement

İstiklal Marşı

Sonuç olarak, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir, Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edildi ve kabul edildiği tarihten itibaren Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeleyen önemli bir sembol haline geldi.


Leave A Reply