Osiris Kimdir? Eski Mısır Tanrılar Tanrısı Osiris’in Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osiris kimdir? Eski Mısır tanrılarından, Tanrıların Tanrısı Osiris’in özellikleri ve hikayesi nedir, Osiris hakkında bilgi.

Osiris

Kaynak: pixabay.com

Osiris

Osiris: Eski Mısır Tanrısıdır (sözcük, Mısır dilindeki Usire’nin Yunanca karşılığıdır).

Boğa, Koç, Benu kuşu gibi somutlaşmış biçimlerde betimlenmedikten sonra insansı görünüşüyle (tahta ya da ayakta, beyaz kurdelelerle sarılı, başında taç, elinde egemenlik simgesi kırbaç ve krallık asası) yaygınlık kazanmış; yaşam gücüne sahip, gerektiği her yerde yeşeren tohum gibi özlü, ölüp ölüp dirilen (İsis, parçalanan vücudunu bir araya getirerek diker) bir kral-tanrı olarak tapım görmüştür. Pluarkhos’a göre Osiris, Mısırlılar için en yüce tanrıdır. Genellikle bir Akdeniz söylencesi sayılan bu mitosa göre öncelikle bir doğa-bereket simgesidir. Bu bakımdan Adonis-Aphrodite, Attis-Kybele, Demeter-Kore söylenceleriyle benzerlik gösterir. Mısır’da ölüleri mumyalama inancının geniş bir uygulama bulması, Osiris’in ölüp dirilme motifiyle ilgilidir, bu yüzden yüzyıllarca gündemde kalmıştır.

Osiris

Kaynak: pixabay.com

Osiris Hakkında Bilgi

Eski Mısır mitolojisinde tanrılar tanrısıdır. Tanrıça İsis’in kocası, Horus’un babasıdır. Mısır halkı Amon tanrısına tapmaya başlayıncaya kadar Osiris, en büyük tanrıydı.

Osiris, ölülerin, ölümden sonraki hayatın tanrısı, ayrıca tarım, medeniyet tanrısı, iyilikler timsaliydi. Mitolojiye göre, Osiris’in kardeşi Set, kötülükleri temsil ediyordu. Ağabeysi, Osiris’i kandırıp bir sandığa koymuş, sandığı da denize atmıştı. İsis, bu sandığı bulmuştu; yalnız, Set, ağabeysinin cesedini çalıp onu on dört parçaya bölmüştü. İsis’le Osiris’in oğlu Horus, babasının öcünü almak için amcasını aramaya koyulmuş, onu bulup öldürmüştü.

Sanat eserlerinde Osiris, çeşitli şekillerde temsil edilir. Çoğunda, fil gibi hortumu olan bir insandır. Bazı resimlerde de Osiris ya kaz başlı, ya horoz başlı bir insan olarak görülür. Başında iki de boynuz vardır.

Advertisement

Osiris, zamanında çok sevilen bir tanrıydı. Kazılarda pek çok Osiris tapınağına rastlanmıştır. Roma’da da Osiris’e tapanlar, onun dinini benimseyenler olmuştu; sonradan Roma kanunları, Osiris’e tapınmayı yasaklamıştır.

Mısır neden Osiris’i sevdi?

Mısır uygarlığı Osiris’i bilge ve nazik bir kral olduğu için severdi. Osiris ayrıca onlara tarım sanatını ve tanrılara tapınmak için uygun ayinleri öğretti. Mısır’da halkı medenileştirmeyi bitirince, ülkeyi karısı İsis’e bırakıp birçok yerde barış yaptı. İşini bitirince Mısır’a döndü.

Amacı

Osiris, Yeraltı Dünyasının tanrısıydı. Aynı zamanda Dokuz Tanrı’dan biriydi. Ölülerin Efendisi olarak görevlerinden biri, Ölülerin son yargısını yapmak ve bundan sonra insanları Yeraltı dünyasının tehlikelerinden korumaktı. Yaşam ve ölüm arasındaki geçiş büyük bir deneyim olsa da yine de tehlikelidir.


Leave A Reply