İstiklal Marşı’nın Yazılmasını Kim Önerdi? Tarihsel Arka Plan ve Önemli Detaylar

0

Türk milletinin milli marşı olan İstiklal Marşı’nın yazılma fikri kimden geldi? İşte bu önemli tarihsel anın hikayesi. İstiklal Marşı’nın Yazılmasının Ardındaki Öyküyü ve Öneren Kişiyi Keşfedin.

Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’nın yazılmasını öneren kişi veya kurum, Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey’dir. İstiklal Marşı’nın yazılması fikri, Türk İstiklal Savaşı sırasında ortaya çıktı ve milli marşın ihtiyacı hissedildiğinde Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) tarafından önerildi.

Hamdullah Suphi Bey, milli marşın yazılması için çeşitli şairlere başvurdu, ancak ödül nedeniyle yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif Bey’i ikna etti. Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif Bey’in milli marşı yazmasını teklif etti ve bu teklifi kabul ettirdi. Mehmet Akif Bey, Türk milletinin İstiklal Savaşı’nı ve bağımsızlık mücadelesini ifade eden kelimelerle dolu eşsiz bir şiir yazdı ve bu şiir İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

İstiklal Marşı’nın yazılmasının ardından, Meclis’te marşın kabulü konusunda tartışmalar ve görüşmeler yapıldı. Mehmet Akif’in yazdığı şiir, meclisteki çoğunluğun kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi milli marşı olarak kabul edildi.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Mehmet Akif İstiklal Marşını Yazarken Neler Yaşandı?

Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı yazarken bir dizi önemli olay ve süreç yaşadı. İşte bu süreçlerden bazıları:

  1. Marşın Yazılma Talebi: İstiklal Marşı yazma süreci, Hamdullah Suphi Bey’in bir milli marş yazılması fikrini ortaya atmasıyla başladı. Hamdullah Suphi Bey, milli marşın yazılması için çeşitli şairlere başvurdu. Bu teklif, İstiklal Marşı’nın yazılması fikrini ilk kez dile getiren öneri olarak kabul edilir.
  2. Mehmet Akif’in İkna Edilmesi: Mehmet Akif Bey, ödül almayı uygun bulmadığı için başlangıçta marş yazmaya isteksizdi. Ancak Hamdullah Suphi Bey ve diğer bazı vekiller tarafından ikna edildi. Akif Bey’in bu isteksizliği, milli marşın İslamî değerleri ve milli bağımsızlık mücadelesini doğru bir şekilde yansıtmasını istemesinden kaynaklanıyordu.
  3. Şairin Düşünce Süreci: Mehmet Akif, marşın yazımına başlamadan önce derin bir düşünce sürecine girdi. Milli bağımsızlık mücadelesinin önemini, Türk milletinin azmi ve iradesini vurgulayan kelimeleri seçmek için saatlerce tefekkür etti.
  4. Yazma Süreci: Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı yazarken, milli bağımsızlık mücadelesinin ruhunu ve Türk milletinin kararlılığını ifade eden etkileyici mısralar oluşturdu. Marşı, on gün içinde tamamladı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayınladı.
  5. Marşın Kabul Edilmesi: Marş, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, marşı büyük bir coşkuyla alkışladı ve İstiklal Marşı’nın milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin bağımsızlık arzusunu ifade ettiğini belirtti.
  6. Bestelenme Süreci: İstiklal Marşı‘nın güftesi kabul edildikten sonra, marşın bestelenme süreci başladı. İlk besteyi seçmek için bir yarışma düzenlendi, ancak en iyi beste seçilemedi. Daha sonra Osman Zeki Üngör tarafından bestelendi ve resmi marş olarak kabul edildi.

İstiklal Marşı’nın yazılma süreci, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu ve vatanseverliğini yansıtan büyük bir eserin doğuşunu simgeliyor. Mehmet Akif, bu marşı yazarken büyük bir sorumluluk hissi taşıdı ve sonuç olarak Türk milletinin milli kimliği ve bağımsızlık arzusu için sembolik bir anlam taşıyan bu marşı oluşturdu.


Leave A Reply