Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

0

Metaller ve ametallerin birbirinden ayırıcı özellikleri nelerdir? Metaller ve ametallerin fiziksel ve kimyasal farkları nelerdir?

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

Elementler, özelliklerine bağlı olarak metaller veya metal olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Çoğu zaman, bir elementin metalik parlaklığına bakarak bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bu iki genel element grubu arasındaki tek fark bu değildir.

Metaller

Çoğu element metaldir. Bu, alkali metalleri, toprak alkali metalleri, geçiş metallerini, lantanitleri ve aktinitleri içerir. Periyodik tabloda, metaller ametallerden, karbon, fosfor, selenyum, iyot ve radondan geçen bir zig-zag çizgisi ile ayrılır. Bu elementler ve onların sağındakiler metal değildir. Çizginin hemen solundaki elemanlar metaloidler veya semimetaller olarak adlandırılabilir ve metaller ile ametaller arasında ara özelliklere sahiptir. Metallerin ve metal olmayanların fiziksel ve kimyasal özellikleri, bunları ayırmak için kullanılabilir.

Metallerin Fiziksel Özellikleri:

Parlaktırlar
Isı ve elektriği iyi iletirler
Yüksek erime noktasına sahiptirler
Yüksek yoğunlukları vardır (boyutları için ağır)
Dövülebilirler
Tel olarak çekilebilirler
Genellikle oda sıcaklığında katı haldedirler (cıva oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir)
Opaktırlar
Metaller göz alıcıdır veya vurulduğunda ses çıkarır

Metallerin Kimyasal Özellikleri:

Her metal atomun dış kabuğunda 1-3 elektron vardır ve kolayca elektron kaybederler.
Kolayca korozyona uğrar (örneğin, kararma veya pas gibi oksidasyon nedeniyle hasar görür)
Kolayca elektron kaybederler
Bazik oksitler oluşturur
İyi indirgeyicilerdir

Ametaller

Ametaller, hidrojen hariç, periyodik tablonun sağ tarafında bulunur. Ametal elementler hidrojen, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, tüm halojenler ve soy gazlardır.

Ametallerin Fiziksel Özellikleri:

Parlak değillerdir (donuk görünüm)
Isı ve elektriği iletmekte iyi değillerdir
Gevrek katılardır
Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz olabilir
İnce bir tabaka halinde saydamdırlar

Ametallerin Kimyasal Özellikleri:

Genellikle dış kabuklarında 4-8 elektron bulunur.
Değerlik elektronlarını kolayca kazanırlar veya paylaşırlar
Asidik oksitler oluşturur
Elektronegativitelerin daha yüksektir
İyi oksitleyicilerdir

Hem metaller hem de ametaller, birbirlerinden farklı görünümleri ve özellikleri olan farklı biçimlerde (allotroplar) olurlar. Örneğin, grafit ve elmas metal karbonun iki allotropudur; ferrit ve ostenit ise demirin iki allotropudur. Ametaller metalik görünen bir allotropa sahip olabilirken, metallerin allotroplarının tümü metalik görünür.


Leave A Reply