Matematik İle İlgili Yazı, Matematik Konulu Kompozisyon Örneği

7
Advertisement

Matematik ve matematiğin içerisinde yer alan aritmetik ve rakamların hayatımızda yeri ile ilgili yazı, matematik hakkında kompozisyon

Matematikte Kullanılan Sembollerin Ortaya Çıkışı - Hangi Matematikçiler Sembolleri Bulmuştur?

Kaynak : pixabay.com

Hayatımızda hesabın büyük bir yeri vardır. Hesapsız hiçbir iş olmayacağı gibi, birçok meslekler de doğrudan doğruya hesaba (aritmetiğe), bunun daha gelişmiş şekilleri olan geometriye, cebire dayanır. Her günkü hayatımızda yaptığımız basit hesap işlemlerine aritmetik denir. Yapacağımız hesap çizgilerle, yüzeylerle, hacimlerle ilgiliyse bunun için bize geometri bilgisi gerekir. Ayrıca, çok daha ince hesaplar ancak cebir’le yapılabilir. Aritmetik, geometri, cebir gibi hesabın çeşitli dallarını içine alan bilime matematik denir.

ARİTMETİK

Mühendis, doktor, yönetmen ya da kimyager mi olmak istiyorsunuz? Yoksa genetik mühendisi, çiftçi, bakkal mı? Ya da bankacı, nakliyeci, fabrikatör, tüccar mı? Bunlara, daha başka birçok mesleklere sahip olabilmek için, her şeyden önce, aritmetik bilmek gerekir.

Doktor olsun, kimyager olsun, formülleri hazırlamakta, yeni bileşimler de ki maddelerin yüzde kaç oranında olacağını bulmakta aritmetikten faydalanır. Nakliyeci kamyon, tren, ya da uçağa yükleyeceği yük miktarını, bunların kalkış, varış saatlerine göre malını ne kadar zamanda ulaştıracağını aritmetikle bulur. Çiftçi elde ettiği üründen yüzde kaç kar edeceğini, gelecek yıl ne kadar topraktan, ne kadar ürün alacağını aritmetik yardımıyla hesaplar. Bankacılık, ticaret, mimarlık, mühendislik gibi işlerde ise aritmetiğin yeri açıkça meydandadır.

Hem, bunları da bir yana bırakalım. Bakkala gidip de bir sakız, bir paket cips alırken, yanınızdaki 5 liradan geriye ne kalacağını nasıl hesaplıyorsunuz? Aritmetik yardımıyla. Okula gidişiniz diyelim ki 22 dakika sürüyor; derse girmek için 40 dakika vaktiniz kalmışsa, artan zamanı, yine bir aritmetik işlemiyle bulursunuz.

Kısacası, aritmetiğin günlük hayatımızda ne kadar büyük bir önemi olduğunu çok defa fark etmeyiz ama, hemen her ân ondan yararlanırız.

Advertisement

SAYILAR, RAKAMLAR

İlkel insanların en basit sayma işlemlerini aritmetiğin başlangıcı kabul edebiliriz. Günümüzdeki ilkel topluluklarda ki insanlar sayma işinde ellerinin parmaklarından yararlanır; kimisi 5’ten çok sayıyı bilmez, ilk insanların da hesabı böyle yaptıkları anlaşılıyor. Günlük hayatta çok kullanılması aritmetiğin kısa bir süre içinde gelişmesini sağladı. Sonunda sayıların işaretlerle gösterilmesine başlandı.

Sayıların yazılmasında kullandığımız işaretlerin her birine rakam diyoruz. Bugün sayıların yazılmasında «10 kuralı» kullanılıyor. Rakamlar O’dan 9’a kadar olmak üzere 10 tanedir: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bundan sonra 1’in 10 katı gelir, 1’in önüne 0 (sıfır) koyarak 10’u yazarız, iki tane 10 «yirmi» adını alır. Sayılar böyle büyüye büyüye, «otuz, kırk, elli…» gibi isimler alarak devam eder. 10 nasıl 1’in sağına 0 (sıfır) koyarak yazılıyorsa, yüzleri, binleri yazmak için de sıfırdan faydalanırız: 100 (yüz); 200 (ikiyüz); 1.000 (bin); 3.000 (üçbin) gibi.


7 yorum

  1. hayattan ders çıkarmamız gerekiyorsa…
    matematiği çıkaralım herkes rahatlasın jfgkjfdg

Leave A Reply